Oficyna Wydawnicza

Kucharski - Toruń

ul. Piękna 2

87-165 WIELKA NIESZAWKA

POLSKA

tel./fax (48 56) 678 72 93

e-mail: kucharski@oficynamjk.com.pl

www.oficynamjk.com.pl

OFICYNA WYDAWNICZA KUCHARSKI 
_______________________________________
działamy od 1999 roku

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

ENCYKLOPEDIA I SŁOWNIKI BIOGRAFICZNE
 SZTUKA

BELETRYSTYKA
HISTORIA I ETNOLOGIA
NAUKOWE
WSPOMNIENIA
BIOGRAFIE
POEZJA

ENCYKLOPEDIA

POLSKIEJ EMIGRACJI I POLONII

 

pod red. prof. Kazimierza Dopierały

(Format 21 x 29, twarda oprawa ekoskóra ze złoceniami)

ISBN całości: 83-89376-10-5

 

ENCYKLOPEDIA

POLSKIEJ EMIGRACJI I POLONII

pod red. prof. Kazimierza Dopierały

(Format 21 x 29, twarda oprawa ekoskóra ze złoceniami)
ISBN całości: 83-89376-10-5

tom 1, A-E, 492 strony, ISBN 83-89376-11-3

tom 2, F-K, 496 strony, ISBN 83-89376-12-1

tom 3, K-O, 504 strony, ISBN 83-89376-13-X

tom 4, P-S, 492 strony, ISBN 83-89376-14-8

tom 5, S-Ż, 532 strony, ISBN 83-89376-15-6

Cena: 5 tomów 250 zł.   1  (dowolny) tom 60 zł.

 

 

Encyklopedia ta jest pierwszym tego typu dziełem w literaturze polskiej i światowej.

 

Obejmuje wszystkie skupiska emigracyjne i Polonijne rozsiane po świecie. Dzieło w układzie alfabetycznym, w hasłach dotyczących instytucji, przeglądowych, biograficznych, geograficznych i terminologicznych próbuje oddać istotę emigracji i Polonii od jej początków do chwili obecnej. Encyklopedia nie jest tylko suchym zestawem haseł, lecz także zbiorem opracowań, mających charakter esejów. Szczególnie jest to widoczne w artykułach przeglądowych, w których unikano jednak wartościowania faktów. Opracowań do Encyklopedii dostarczyło ok. 120 osób z kraju i z zagranicy, wywodzących się z różnych kręgów społecznych: naukowców, księży, literatów, dziennikarzy, lekarzy, etc. Wszystkie opracowania były weryfikowane, poprawione i autoryzowane. Każdy artykuł, choćby najmniejszy, wymienia literaturę, z której autor korzystał, i jest podpisany imieniem i nazwiskiem. Na ostatnich stronach Encyklopedii umieszczone są biogramy autorów opracowań działających w Polsce oraz noty opolskich czasopismach i instytucjach, w których ci autorzy pracują, jeśli one zajmują się problematyką emigracyjną. Zamieszczona w Encyklopedii ikonografia barwna i czarno-biała nie tylko zaspakaja zmysł estetyczny czytelnika, ale także jest dokumentacją historyczną pozwalającą bardziej wnikliwie spojrzeć na prezentowaną osobę czy instytucję. Stanowi ona niekiedy wartość samą w sobie, godną pogłębionego opracowania. Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii powstała, by uświadomić społeczeństwu nie do końca o tym przekonanemu że ci, którzy znaleźli się poza granicami kraju stanowią integralną część polskiego narodu i że mają trwałe miejsce w jego dziejach. Jest ona także hołdem oddanym wszystkim polskim emigrantom i członkom Polonii, którzy nie znaleźli się w tej Encyklopedii, a odnajdą także cząstkę swego życia w biogramach innych.

 

RODACY W OBCYCH MUNDURACH

 

Agata i Zbigniew Judyccy

(Format 17 x 24, 208 stron, twarda oprawa,

ponad 200 fotografii)

 

 

RODACY W OBCYCH MUNDURACH

 

autorstwa Agata i Zbigniewa Judyccy

(Format 17 x 23, 208 stron, twarda oprawa, ponad 200 zdjęć)

ISBN: 83-913714-8-4

cena: 19 zł
E-book: 15 zł

 

Książka ta jest pierwszą tego typu publikacją w polskiej historiografii i rozpoczyna biograficzną serię popularyzatorsko-informacyjną o Polakach i osobach o polskim rodowodzie, którzy swoje życie, lub pewien jego okres związali z wojskiem lub siłami porządkowymi na różnych kontynentach świata.

 

Ten popularny słownik zawiera prawie 600 krótkich not biograficznych postaci historycznych i współcześnie żyjących: żołnierzy, od chorążego po generała, wojsk lądowych, powietrznych, marynarki wojennej, służb specjalnych, policjantów, agentów wywiadu, naukowców, kapelanów wojskowych etc.

 

Streszczenia w jęz. angielskim.

 

POLACY WE WŁOSZECH

 

(Format 14,50 x 21, 104 str., kolorowe zdjęcia,

twarda oprawa)

 

 

 

Polacy we Włoszech

(Format 14,5 x 21, 104 str., kolorowe zdjęcia, twarda oprawa)

ISBN: 83-89376-22-9

 

Cena: 30 zł

E-book: 25 zł

 

Polacy we Włoszech. Kto jest kim to słownik biograficzny zawierający 88 ilustrowanych biogramów współcześnie żyjących przedstawicieli Polonii włoskiej. Słownik został opracowany przez Związek Polaków we Włoszech i Fundację Rzymską im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej.

 

W SŁUŻBIE BOGU I ŚWIATU.

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

 

autorstwa Agaty i Zbigniewa Judyckich

(Format 17 x 24, 312 stron)

 

W SŁUŻBIE BOGU I ŚWIATU SŁOWNIK BIOGRAFICZNY pod redakcją Agaty i Zbigniewa Judyckich (Format 17 x 24, 312 stron) ISBN: 83-916154-4-8

Cena: 20 zł E-book: 15 zł Słownik biograficzny W służbie Bogu i światu obejmuje sylwetki polskich i polskiego pochodzenia kapłanów, zakonników i siostry zakonne, pełniących posługę duszpasterską i misyjną w różnych krajach i na różnych kontynentach. Opracowany został na podstawie ankiety, skierowanej bezpośrednio do zainteresowanych oraz wszystkich Polskich Misji Katolickich w świecie, parafii obsługiwanych przez polskich kapłanów oraz do związków i organizacji katolickich. Słownik zawiera ponad 1 000 not biograficznych opatrzonych zdjęciami. Publikacja ta została przygotowana z okazji organizowanego w Rzymie w dn. 17-18 października 2002 Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej nt. "Duchowieństwo polskie w świecie. Historia i współczesność".

KWARTALNIK BIOGRAFICZNY POLONII

POLACY W ŚWIECIE

 

pod redakcją Zbigniewa Andrzeja Judyckiego

(Format 15 x 21, ok. 100 stron)

 

 

KWARTALNIK BIOGRAFICZNY POLONII POLACY W ŚWIECIE pod redakcją Zbigniewa Andrzeja Judyckiego (Format 15 x 21, ok. 100 stron) ISSN: 1246-4953 Cena: 15 zł/egz. Biuletyn informacyjny Redakcji Ilustrowanego Słownika Biograficznego Polonii Świata, będący podstawowym zbiorem informacji o Polakach i osobach polskiego pochodzenia (postacie historyczne i współczesne) żyjących poza granicami kraju. Biogramy ilustrowane fotografiami. Barwna lakierowana okładka. Dotychczas wydano 17 numerów.

POLACY W BELGII I LUKSEMBURGU

 

autorstwa Agaty i Zbigniewa Judyckich

wstęp: Jerzy Drożdż

(Format 15 x 21, 92 strony)

 

 

POLACY W BELGII I LUKSEMBURGU autorstwa Agaty i Zbigniewa Judyckich (Format 15 x 21, 92 strony) ISBN: 83-913714-3-3

Cena: 12 zł 
E-book: 10 zł Słownik biograficzny zawierający portrety polonijne przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i społecznych: pisarzy, artystów, lekarzy, architektów, działaczy społecznych, arystokracji, wojskowych, pracowników Komisji Europejskiej, ekonomistów, inżynierów etc. Wstęp autorstwa Jerzego Drożdża, Konsula Generalnego RP w Brukseli, został poświęcony dziejom polskiego wychodźstwa do Królestwa Belgii, od czasów przybycia pierwszych Polaków na ziemię belgijską (Jan z Polski 1253 r.) do 4 grudnia 1999 r., dnia ślubu księcia Filipa z hrabianką Matyldą d'Udekem d'Acoz, córką Anny z hrabiów Komorowskich i wnuczką Zofii z książąt Sapiehów Publikacja została wyróżniona 9 grudnia 2000 r. w Brukseli podczas I Salonu Książki Polonijnej.

LES POLONAIS EN BELGIQUE

ET AU LUXEMBOURG

 

 

autorstwa Agaty i Zbigniewa Judyckich

(Format 15 x 21, 184 strony)

 

LES POLONAIS EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG POLEN IN BELGIË EN LUXEMBURG Słownik biograficzny Polonii z Belgii i Luksemburga - tom 1 autorstwa Agaty i Zbigniewa Judyckich Wstęp: Jerzy Drożdż (Format 15 x 21, 184 strony, fotografie) ISBN: 83-913714-7-6 Cena: 19 zł 
E-book: 15 zł Słownik biograficzny w wersji francuskiej i flamandzkiej, zawierający życiorysy belgijskiej i luksemburskiej Polonii, opatrzone zdjęciami. Portrety polonijne przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i społecznych: pisarzy, artystów, lekarzy, architektów, działaczy społecznych, arystokracji, wojskowych, pracowników Komisji Europejskiej, ekonomistów, inżynierów etc. Przedmowa: Anna hrabina Komorowska, Patryk hrabia d'Udekem d'Acoz. Wstęp autorstwa Jerzego Dróżdża, Konsula Generalnego RP w Brukseli, został poświęcony dziejom polskiego wychodźstwa do Królestwa Belgii, od czasów przybycia pierwszych Polaków na ziemię belgijską (Jan z Polski 1253 r.) do 4 grudnia 1999 r., dnia ślubu księcia Filipa z hrabianką Matyldą d'Udekem d'Acoz, córką Anny z hrabiów Komorowskich i wnuczką Zofii z książąt Sapiehów.

INDEKS HASEŁ POLSKIEGO SŁOWNIKA

 BIOGRAFICZNEGO

 

praca zbiorowa pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich

 (Format A4, 400 stron)

 

 

INDEKS HASEŁ POLSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO praca zbiorowa pod redakcją Agaty i Zbigniewa Judyckich (Format A4, 400 stron) ISBN: 83-88063-60-X Cena: 19 zł Alfabetycznie uszeregowany indeks haseł zawartych w dotychczas wydanych 37 tomach Polskiego Słownika Biograficznego (PSB), obejmujący ponad 30 tysięcy biogramów i uzupełniony listą nazwisk, do których zastosowano odsyłacze. Jednostki hasłowe indeksu obejmują: nazwisko, imię (imiona), ramowe daty życia, określenie zawodu lub charakteru działalności oraz informację o numerze PSB, w którym zamieszczony został biogram. Indeks umożliwia szybkie sprawdzanie - bez konieczności sięgania do PSB - czy poszukiwane hasło zostało w nim zamieszczone. Indeks przydatny szczególnie tym, nie wyłączając bibliotek, którzy w swoich zbiorach nie posiadają Polskiego Słownika Biograficznego.

KRAKOWIANIE W ŚWIECIE

Słownik biograficzny - I tom

 

autorstwa Zbigniewa Judyckiego

i Bolesława Klimaszewskiego

(Format 17 x 24, 235 stron)

 

KRAKOWIANIE W ŚWIECIE Słownik Biograficzny - I tom autorstwa Zbigniewa Judyckiego i Bolesława Klimaszewskiego (Format 17 x 24, 235 stron) ISBN: 83-913714-1-7 Cena: 9 zł Słownik biograficzny przedstawiający sylwetki "słynnych krakowian"na przestrzeni wieków - którzy w podwawelskim grodzie się urodzili i kształcili - ale powędrowali w wielki świat i trafili na odległe kontynenty. Wśród postaci historycznych znalazły się m.in. dzieci królewskie, szczególnie dynastii Jagiellonów, Stanisław Hozjusz, teolog i poeta, Tomasz z Krakowa, wykładowca teologii na paryskiej Sorbonie, Albin Franciszek Schoepf, generał armii amerykańskiej, Helena Modrzejewska, aktorka, Helena Rubinstein, założycielka salonów kosmetycznych w Londynie, Paryżu i w Nowym Jorku, i wiele innych. Część współczesna prezentuje losy m. in. Adama Hollendra, autora zdjęć do "Midnight Cowboy"i "Zabić księdza", Ryszarda Horowitza, słynnego fotografika, jak również innych, wysokiej marki profesjonalistów wielu dziedzin.

 

Film Biograficzny – gatunek progresywny. Geneza, genologia,
strategie narracyjne

 

autorstwa dr Sylwii Kołos

Rok wyd. 2018 (czerwiec)

Format 15,5 x 23 cm, oprawa miękka, 226 str., liczne ilustracje kolorowe

ISBN 9788364232275

Film Biograficzny – gatunek progresywny. Geneza, genologia, strategie narracyjne

autorstwa dr Sylwii Kołos

Rok wyd. 2018 (czerwiec)

Format 15,5 x 23 cm, oprawa miękka, 226 str., liczne ilustracje kolorowe

ISBN 9788364232275

 

Cena: 49 zł

Cena e-book: 25 zł

 

dr Sylwia Kołos

 

 

Pracuje w Zakładzie Filmu i Kultury Audiowizualnej (Katedra Kulturoznawstwa) UMK. Prowadzi także zajęcia z historii filmu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (na kierunku reżyseria dźwięku). Opiekun naukowy Naukowego Koła Filmoznawców UMK. Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Wykładowca Akademii Polskiego Filmu (PISF). Członkini Rady Redakcyjnej Filmoteki Szkolnej (PISF, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Autorka książki Nowe kino szekspirowskie. Adaptacje sztuk Williama Szekspira w kinie lat 90-tych XX wieku (2007). Współredaktor tomów: Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów (2007), Spotkania w przestrzeni idei-słów-obrazów (2012), Obrazy dookoła świata.

 

Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości (2013), Litteraria Copernicana – Japonia (2014). W kręgu jej głównych zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z filmowymi adapta-cjami literatury, filmami biograficznymi, relacjami między kinem a polityką, filmowymi wizerunkami współczesnej Azji.

 

 

„(…) praca Film biograficzny – gatunek progresywny. Geneza, genologia, strategie narracyjne jest wynikiem pogłębionych, prowadzonych ponad dekadę przez Autorkę studiów. A jednocześnie, co wydaje mi się szczególnie cenne, Kołos pisze książkę nie tylko dla filmoznawców czy badaczy mediów, ale dla wszystkich zainteresowanych kulturą – nie tylko wizualną – czytelników. (…) Autorka zaczyna książkę poświęconą biopicowi – zaskakująco i oryginalnie – od stwierdzenia, że prapoczątków filmowej biografii upatrywać można w malowidłach naskalnych, sztuce egipskiej, rzymskiej i nowożytnej. (…) Kluczowy dla badaczy sztuki filmowej może okazać się rozdział poświecony refleksji genologicznej. Autorka przedstawia szereg uwarunkowań, jakie trzeba wziąć pod uwagę, próbując sformułować definicję gatunkową. (…) Ciekawą dla czytelnika częścią książki niewątpliwie jest rozdział Grać naśladować, wcielać się. Aktor w filmie biograficznym. Sylwia Kołos celnie zauważa, ze tego typu zadania aktorskie opierają się na dwóch założeniach: interpretacji roli i adaptacji. Rozważania o adaptacji – czyli, najprościej mówiąc, fizycznym upodobnieniu do granej przez aktora postaci – są prowadzone na podstawie konkretnych przykładów ról. (…) Książka Sylwii Kołos Film biograficzny – gatunek progresywny. Geneza, genologia, strategie narracyjne jest solidnym naukowym opracowaniem podjętego zagadnienia; może być cennym źródłem wiedzy dla szerokiego kręgu czytelników, a wielu z nich  na pewno zachęci do sięgnięcia po analizowane filmy.”   

 

Dr hab. Olga Katafiasz, prof. AST

 

 

 

 

 

 

 

POTPOURRI OF ART

 

autorzy: Les & Erna Kaluza

Format albumowy A4, 256 str. ponad 300 kolorowych reprodukcji obrazów.
2016

 

 

POTPOURRI OF ART

Les & Erna Kaluza

Format albumowy A4, 256 str. ponad 300 kolorowych reprodukcji obrazów.

ISBN 978-83- 64232-11- 4

Cena 75 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Album jest efektem wieloletniej pracy artystycznej Lesa i Erni Kaluza. Ich malarstwo jest z pogranicza sztuki naiwnej (Art naif).

 

Leszek (Les) Kałuża urodził się w Olkuszu. Już od najmłodszych lat był zainteresowany rysowaniem. Mając 6 lat, oglądał po raz pierwszy film rysunkowy, który wywarł na nim ogromne wyrażenie. Od tego czasu mówił wszystkim, że w przyszłości on również będzie robił filmy rysunkowe.

 

Okres II wojny światowej Leszek spędził w Sosnowcu. Po wojnie wstąpił do nowo otwartego Studia Filmów Rysunkowych w Katowicach. Niebawem Studio przeniosło się do Wisły, a następnie do Bielska-Białej. Z czasem były organizowane „ogniska”, w których artyści amatorzy, jak Leszek, mieli szansę doskonalić swoje umiejętności malarskie.

 

Wracając z wizyty w studio filmów rysunkowych w Zagrzebiu, Leszek odwiedził Wiedeń, pokochał go i został tam na dłużej. Poznał śliczną wiedenkę, która niebawem została jego żoną.

 

W 1960 roku Leszek i jego żona, Erna, wyjechali do USA. Początkowo mieszkali w Nowym Jorku, gdzie pracowali w Paramount Animation Studio nad seriami filmów rysunkowych „Popeye”, „Beetle Bailey” i „Casper”.

Leszek – samouk – miał niezwykłą satysfakcję w odkrywaniu artystycznych tajników natury. W 1964 r. wraz z żoną przeniósł się do Hollywood, gdzie pracowali dla wytwórni Hanna-Barbera, nad serialami „The Flintstones”, „The Jetsons”, „Jonny Quest” i wielu innymi. Pracowali również dla Filmation przy „Batmanie”, „Supermanie”, „The Archies”, itd., i dla Calico nad „Widget” i „Mr. Bogus”.

 

Les dużo malował i brał udział w wystawach w Hollywood. Niektóre z jego prac

znajdują się u prywatnych kolekcjonerów w USA i Europie.

 

 

Erna Kaluza urodziła i wychowała się w Wiedniu, w Austrii. Jako dorastająca

nastolatka poznała Leszka, młodego człowieka z Polski, który wprowadził ją do

fascynującego świata animacji. Po roku znajomości pobrali się, i w 1960 r. przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Tam pracowali w kilku znanych studiach animacji - najpierw w Nowym Jorku w Paramount, przy animacji takich seriali jak: „Popeye”, „Casper” i „Beetle Bailey”, a później w Los Angeles
w Hanna-Barbera, Filmation i Calico, animując filmy:


„Flinstonowie”, „Jetsonowie”, „The Archies”, „Batman”, „Superman”, „Widget”, „Mr. Bogus” i wiele, wiele innych.

 

Erna zawsze lubiła, i chętnie rysowała, ale malowanie obrazów rozpoczęła
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Jej styl jest z kręgu sztuki naiwnej. Lubi żywe kolory, maluje głównie pejzaże i koty. Na początku stosowała farby olejne, ale szybko zmieniła na akrylowe, z powodu dużej gamy kolorów. Od niedawna z pomocą komputera, przekształca niektóre ze swoich obrazów na nowe, zmieniając zupełnie inny wygląd.

 

Miała kilka wystaw w Kalifornii i Oregonie w USA. Część jej obrazów znajduje się w prywatnych zbiorach kolekcjonerów w USA i w Europie.

Z POLSKIM RODOWODEM

 

autorstwa Szymona Bojko

(Format 23 x 23 cm, 388 str., ponad 300 ilustracji, płyta DVD)

 

 

 

Z polskim rodowodem. Artyści polscy i amerykańscy polskiego pochodzenia w sztuce Stanów Zjednoczonych w latach 1900-1980

Szymon Bojko

(Format 23 x 23 cm, 388 str., ponad 300 ilustracji, płyta DVD)

ISBN: 978-83-89376-40-4

Projekt okładki, projekt typograficzny i oprawa plastyczna całości - Dariusz Bryl

 

Cena: 49 zł

 

Książka nominowana do nagrody "Najpiękniejsze książki Roku 2006" w 47. konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Książka powstawała przez blisko trzydzieści lat. W drugiej połowie lat 70 XX wieku autor rozpoczął gromadzenie materiałów, a pod koniec 1976 roku odbył pierwszą podróż do USA, podczas której przeprowadził liczne rozmowy poznając drogi i rozdroża Polonii kilku generacji. Otworzyły się przed nim życiorysy i rodowody sięgające niekiedy odległych dziejów Polski rozdartej pomiędzy trzech zaborców.

 

Na mapę współczesnej sztuki amerykańskiej Autor nałożył drugą, uzupełniając ją obecnością polską i polonijną. Tu zaś selekcję określały w sposób naturalny pokolenia i nawarstwiające się fale emigracji.

 

Pierwsza grupa obejmuje artystów pierwszej generacji, których miejscem urodzenia były ziemie polskie w trzech zaborach. Drugą - reprezentują artyści urodzeni w USA z rodzin pochodzących z Polski. Trzecią tworzą artyści amerykańscy, których rodzice należą do kategorii Amerykanów polskiego pochodzenia. Kolejna to imigranci czasu wojny. Przykładowo przedstawione zostały również życiorysy artystyczne przedstawicieli imigracji czasu pokoju.

 

Książka poświęcona jest przedstawicielom reprezentującym m.in. takie dziedziny sztuki, jak: malarstwo, rysunek, grafika, plakat, rzeźba, tkanina, ceramika, sztuka sakralna, sztuka nieprofesjonalna, dekoracje sceniczne, performance, fotografia, sztuka wideo, multimedia i in.

 

Oprócz ogólnej charakterystyki dokonań artystów polskich i polonijnych wpisujących się w nurty artystyczne w Stanach Zjednoczonych, szczegółowo opisano sylwetki 35 artystów. Dodatkowo w książce znajdują się noty biograficzne ponad 150 artystów. Całość bogato ilustrowana.

 

Do publikacji załączona jest płyta DVD, zawierająca wersję angielską książki oraz film dokumentalny Voices and Images (Słowa i obrazy), będący zapisem fragmentów rozmów z artystami.

 

Autor książki, Szymon Bojko jest historykiem sztuki i krytykiem. W latach 1984-2001 prowadził interdyscyplinarne zajęcia z zakresu historii sztuki i wzornictwa XX w. w Rhode Island School of Design w Providence (USA).

 

KATALOG GRAFIKI

KONSTANTEGO BRANDLA

 

(Format 21 x 21, 80 str., ilustracje, płyta CD)

 

KATALOG GRAFIKI KONSTANTEGO BRANDLA

(Format 21 x 21, 80 str., ilustracje, płyta CD)

ISBN: 83-89376-23-7

 

Cena: 36 zł

 

Katalog grafiki Konstantego Brandla ze zbiorów Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zawiera informacje o ponad siedmiuset grafikach Konstantego Brandla wchodzących w skład kolekcji podarowanej Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu przez siostrzeńca artysty - Witolda Leitgebera. W katalogu zostały opisane również prace, których brak w Toruniu, a które znajdują się w muzeach w Polsce. Przy grafikach podano nazwę francuską i polską, technikę druku, wymiary płyty, a przy większych różnicach pomiędzy obszarem zarysowanym a odciskiem płyty, zaznaczono te rozbieżności. Publikacja zawiera biogram Brandla pióra dr Mirosława A. Supruniuka, dyrektora Archiwum Emigracji i Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliografię. Do katalogu dołączona jest płyta CD prezentująca wszystkie grafiki i umożliwiająca porównywanie różnych stanów tej samej grafiki.

 

MELA MUTER. MALARSTWO. PEINTURE

 

pod red. Mirosława A. Supruniuka i Sławomira Majocha

(Format 22,6 x22,61 cm, 208 str.,

książka bogato ilustrowana)

 

MELA MUTER. MALARSTWO. PEINTURE

pod red. Mirosława A. Supruniuka i Sławomira Majocha

format 22,6 x 22,6 cm, 208 str., książka bogato ilustrowana

ISBN: 978-83-89376-82-4

 

E-book: 35 zł

 

Po opublikowanym w 1993 r., pod redakcją Barbary Brus-Malinowskiej i Barbary Nawrockiej, katalogu wystawy Mela Muter. Kolekcja Bolesława i Lindy Nawrockich , która miała miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie, oraz pionierskiej monografii z 2007 r. pt. W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy z Polski, autorstwa Barbary Brus-Malinowskiej i Jerzego Malinowskiego, w pierwszych dniach stycznia 2011 r. ukazał się w wydaniu polsko- i francuskojęzycznym pierwszy tom serii Katalogów Zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu pt. Mela Muter. Malarstwo/Peinture . Redaktorami serii są pracownicy Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu: historyk i archiwista dr Mirosław Supruniuk oraz historyk sztuki mgr Sławomir Majoch. Jak zapowiadają autorzy, katalog prac malarskich Meli Muter przechowywanych w Muzeum Uniwersyteckim UMK poprzedza planowaną analogiczną publikację prac artystki wykonanych na papierze, a znajdujących się w uczelnianych zbiorach. W dalszej kolejności będą to opracowania katalogowe zbiorów malarskich, graficznych i rysunkowych innych artystów, których dzieła znajdują się w UMK (m.in. Stanisława Frenkla, Marka Żuławskiego, Władysława Turkiewicza, Aleksandra Wernera i wielu innych), a także zbiorów pozamalarskich, jak chociażby zbioru prac z papieroplastyki Władysława R. Szomańskiego czy kolekcji rzeźby afrykańskiej, która jest również ozdobą uniwersyteckiej placówki.

 

W katalogu znalazło się 56 obiektów, chociaż widnieje w nim aż 71 prac, które wyszły spod pędzla Meli Muter, urodzonej w 1876 r. w Warszawie, a zmarłej w Paryżu w 1967 r., jednej z najwybitniejszych i najciekawszych postaci polskiego malarstwa XX wieku, czynnej artystycznie przez niemal 70 lat poza Polską. Jej twórczość ulegała różnym wpływom. Początkowo, po przyjeździe artystki do Paryża w 1901 r., dominowały w jej pracach luministyczno-symbolistyczne pejzaże i portrety. Później w olejnych obrazach Muter przejawiały się wpływy impresjonizmu, syntetyzmu szkoły Pont-Aven, a także widocznego w wielu kompozycjach fowizmu. Interesowała ją zarówno twórczość Paula Cézanne'a, Vincenta van Gogha, jak i Edouarda Vuillarda. Wiele jej obrazów powstało w trakcie licznych plenerów i wyjazdów do Bretanii i Hiszpanii. W swoich płótnach, najczęściej o dużych rozmiarach, Mela Muter posługiwała się szerokimi plamami barwnymi, otoczonymi ciemnym nieregularnym konturem, rezygnując ze szczegółów przedstawień - zarówno w portretach, martwych naturach, jak i pejzażach.

 

Kilka płócien, które znalazły się w katalogu prac z Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, ma swój - równie wartościowy pod względem artystycznym - malarski awers i rewers. Część tekstową katalogu otwiera Wstęp, w nim opiekun Muzeum Uniwersyteckiego, dr Mirosław Supruniuk, kreśli najważniejsze założenia i cele uniwersyteckiej placówki, w której kolekcja dzieł Meli Muter znajduje specjalne miejsce. Ten sam autor przedstawia sylwetkę kolekcjonera i mecenasa sztuki - Bolesława Nawrockiego, który odkrył, a następnie kolekcjonował i promował dorobek artystyczny Polki tworzącej przez całe swoje artystyczne życie we Francji. Obszerny esej Portret "szalonych lat": Mela Muter na międzynarodowej scenie artystycznej Paryża , specjalnie na potrzeby katalogu napisała historyk sztuki dr Ewa Bobrowska, badaczka życia artystycznego polskiego Paryża przełomu XIX i XX w., od lat mieszkająca we Francji, autorka m.in. wydanej w 2005 r. książki Polscy artyści we Francji w latach 1890-1918. Wspólnoty i indywidualności . Dzieje powstawania kolekcji omówiła Katarzyna A. Cybulska w tekście Historia kolekcji: Mela Muter w zbiorach Lindy i Bolesława Nawrockich .

 

Znajdująca się w Muzeum Uniwersyteckim Kolekcja Nawrockich jest fragmentem wielkiego i unikatowego nie tylko na skalę polską, bo liczącego prawie 10 tys. obiektów, zbioru prac malarskich, rzeźbiarskich, graficznych i fotograficznych, będących dziełem polskich artystów plastyków żyjących i tworzących w wieku XX poza granicami Polski.

 

Prace nad uporządkowaniem wiedzy na temat kolekcji ojca i maszynopisem katalogu, jeszcze przed pojawieniem się dzieł Muter w Toruniu, prowadziła Marya Nawrocka-Teodorczyk. Dokonała ona przede wszystkim ustaleń odnoszących się bezpośrednio do datacji i atrybucji prac, nazewnictwa i udziału w wystawach, opierając się przede wszystkim na stanie wiedzy Bolesława Nawrockiego o spuściźnie artystki. W ten sposób autorzy katalogu, wydanego staraniem Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu przy finansowym wsparciu z Kancelarii Senatu RP, godzą się (co zresztą zaznaczają we Wstępie) na możliwość dyskusji wokół niektórych dzieł malarki, tym bardziej iż zainteresowanie jej twórczością zarówno w Polsce, jak i za granicą jest bardzo duże. Stąd też warto przypomnieć kilka znaczących momentów z działalności Muzeum Uniwersyteckiego UMK, które stały się kapitalne w procesie pozyskania kolekcji dzieł Meli Muter do uniwersyteckich zbiorów. Pierwsze rozmowy na temat zdeponowania kolekcji w Toruniu miały miejsce w 2005 r. - w pierwszym roku działalności uniwersyteckiej placówki muzealnej. Ich inicjatorką była Agata Tuszyńska, autorka m.in. niedawno opublikowanej książki Oskarżona: Wiera Gran , która na początku XXI w. zainteresowana była napisaniem biografii o polskiej artystce żydowskiego pochodzenia tworzącej w Paryżu. Tuszyńska, znając mecenasowską działalność Nawrockich, którzy przez ponad 50 lat starali się o przywrócenie twórczości Meli Muter polskiej historii sztuki - organizując wystawy, finansując katalogi wystaw, pozyskując znawców i badaczy malarstwa XX wieku celem propagowania dorobku artystycznego malarki - skontaktowała warszawskich kolekcjonerów z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W pierwszym etapie negocjacji Nawroccy przekazali do zbiorów Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej archiwum artystki, które w latach 2006-2007 zostało w Toruniu uporządkowane. W kilka miesięcy później doszło do podpisania umowy depozytowej na rzecz Muzeum Uniwersyteckiego, obejmującej nie tylko dzieła Meli Muter, ale całą kolekcję malarstwa i rysunku École de Paris, którą przez lata zgromadzili Nawroccy. Depozyt ten stanowi najcenniejszą część w zbiorach Muzeum Uniwersyteckiego UMK.

 

Inicjatorom serii należy życzyć, by kolejne jej tomy mogły ukazywać się systematycznie i na równie wysokim poziomie wydawniczym. Słowa uznania należą się nie tylko starannie dobranym i zredagowanym tekstom zamieszczonym w katalogu, ale również przemyślanym rozwiązaniom strony graficznej i wysokiemu poziomowi druku reprodukowanych w kolorze prac malarskich, które dzięki offsetowemu drukowi oddają ich rzeczywistą kolorystykę i klimat. Bogaty i sprofilowany przede wszystkim (chociaż nie tylko - co chcę wyraźnie podkreślić) na sztukę polską na świecie w XX w. uniwersytecki zbiór muzealny jest - przez jakość zgromadzonych w nim dzieł - niepowtarzalną bazą dla badań naukowych (jak też programów dydaktycznych) z zakresu polskiej i obcej sztuki współczesnej - tak dla studentów i pracowników historii sztuki, jak i specjalistów z zakresu muzealnictwa i konserwacji dzieł sztuki.

 

Jan Wiktor Sienkiewicz

STUDIUM DO AUTOPORTRETU

 

autorstwa Marka Żuławskiego

(Format 17 x 24,5 cm, oprawa twarda, 520 str., ilustracje )

 

 

 

 

STUDIUM DO AUTOPORTRETU

autorstwa Marka Żuławskiego

format 17 x 24,5 cm, oprawa twarda, 520 str., ilustracje

ISBN: 978-83-89376-72-5

 

Cena: 59 zł

 

Nie ma chyba drugiej rodziny tak licznie reprezentowanej w kulturze polskiej jak Żuławscy. W odróżnieniu od Jerzego, Wawrzyńca, Mirosława, Juliusza i Andrzeja, Marek jest malarzem. Literatura jest jednak przeznaczeniem tej rodziny. Marek Żuławski przekonał nas, że na tym polu i on jest u siebie. Argumentem w tej kwestii jest wydane świeżo jego Studium do autoportretu, po trosze biografia, po trosze zapiski o ludziach i ideach, a także - choć w mniejszej chyba mierze - przekaz credo malarskiego.

Jan Bielski, "Nowe Książki" (Warszawa)

 

Pisarstwo Marka Żuławskiego jest jędrne, plastyczne. Pisze obrazami i sercem. Wszystko, co opisuje, widzi się i czuje. Studium do autoportretu jest książką bardzo osobistą, czułą, przepojoną wielką miłością do sztuki, kraju, ale przede wszystkim ludzi. Rzadko spotyka się w literaturze taką otwartość i szczerość zapisu. I taką tkliwość w odniesieniu do osób najbliższych.

Anna Kornacka, "Express Wieczorny" (Warszawa)

 

Autobiograficzna książka Marka Żuławskiego jest nie tylko lekturą pasjonującą, jest to również książka świetnie napisana. I jeśli nie odnotowałem moich wrażeń natychmiast, gdy Studium do autoportretu przeczytałem, to przede wszystkim dlatego, że nie bardzo wiedziałem, jakimi słowami mój zachwyt wyrazić, a zalety i uroki książki wyeksponować. Nie wiem i teraz. [...] Bardzo dobrze zdaję sobie sprawę, iż przymiotnik: znakomity, znakomita jest słowem nadużywanym, wytartym i w wielu przypadkach tak zbanalizowanym, iż przestaje cokolwiek znaczyć. Autobiografia Marka przywraca temu przymiotnikowi jego pełny blask.

Jerzy Andrzejewski, "Literatura" (Warszawa)

 

Autor Studium do autoportretu może najbardziej wytrwale poniósł ze sobą w życie atmosferę naszego dzieciństwa i naszej młodości. Pozostał tej atmosferze wierny. I chyba przede wszystkim dlatego te jego książki tak fascynują impulsywnością, szczerością wypowiedzi, oddaniem sprawom sztuki [...] dając obraz epoki, którąśmy już przeżyli, ukazują jednocześnie udręki i pasje artysty malarza, rzucone nam przed oczy z taką bezwzględną szczerością, z jaką nieczęsto można się spotkać w ogłoszonych drukiem wyznaniach. Z tych wszystkich powodów intymne wyznania Marka Żuławskiego mogą wzruszać albo oburzać, ale na pewno nie nudzić. A niektóre jego myśli o istocie malarstwa i o jego źródłach sztuki warte są wyrycia w kamieniu.

Juliusz Żuławski, "Życie Warszawy" (Warszawa)

 

ARTYŚCI ANDERSA

continuita e novita

 

autorstwa Jana Wiktora Sienkiewicza

(Format 16,8 x 23,8 cm, oprawa twarda, 534 str.,

ponad 100 kolorowych ilustracji)

 

 

 

 

ARTYŚCI ANDERSA

continuita e novita

Książka w 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino

autorstwa Jana Wiktora Sienkiewicza

format 16,6 x 23,8 cm, oprawa twarda, 534 str., ponad 100 kolorowych ilustracji

ISBN: 897-83-89376-97-8

 

E-book: 35 zł

 

Ta wyjątkowa i od dawna oczekiwana książka jest dziełem Jana Wiktora Sienkiewicza, badacza który od 1989 roku jako jedyny w Polsce konsekwentnie zajmuje się polską sztuką na emigracji. Na swoim koncie ma on monografie polskich artystów z powojennego Londynu, takich jak: Mariana Bohusza-Szyszki (Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. Życie i twórczość, 1995), Wojciecha Falkowskiego (Wojciech Falkowski. Painting, 2005), Halimy Nałęcz (Halima Nałecz, 2007) i Ryszarda Demela (Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła, 2010) oraz zbiór studiów pt. Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989 (2012), które stanowią jedyne na gruncie polskim opracowania poświęcone sztuce polskiej w Wielkiej Brytanii.

 

Polska sztuka na emigracji to ciągle obszar badawczy daleko jeszcze niewyczerpany. Trzeba mieć nadzieję, iż zjawiska artystyczne, sylwetki twórcze oraz konteksty historyczno-polityczne związane ze sztuką polską powstałą poza krajem od wybuchu drugiej wojny światowej (a z nimi ściśle powiązane uwarunkowania ekonomiczne i socjologiczne wpływające na rozwój sztuki) staną się tematem kolejnych badań i publikacji. Wówczas dopiero, na bazie takich opracowań, będzie można uzupełnić dzieje XX-wiecznej historii sztuki polskiej o powojenną plastykę i ocenić jej znaczenie w panoramie polskiej, a ostatecznie europejskiej i światowej kultury XX w.

 

Z recenzji pof. dr. hab. Andrzeja Kazimierza Olszewskiego

 

* * *

 

Książka Jana Wiktora Sienkiewicza Continuita e novita. Artyści Andersa jest wypełnieniem luki, a jednocześnie rodzajem klamry zamykającej do niedawna nierozpoznany kolejny obszar zagadnień związanych z XX-wieczną polską plastyką powstałą poza granicami Polski. (...) Z Andersem przewinęła się fala w większości zapomnianych i nierozpoznanych do niedawna (a wyprowadzonych przez autora recenzowanej książki z cienia) w polskiej historii sztuki artystów, którzy - niezależnie od wojskowych rygorów oraz nienaturalnych dla twórczości plastycznej warunków i okoliczności, w szeregach 2 Korpusu - znaleźli warunki rozwojowe w postaci organizacji wystaw, pomocy materialnej, grup i stowarzyszeń artystycznych, a nawet samodzielnych szkół malarskich i indywidualnych pracowni artystycznych. Opracowanie obejmuje ramy czasowe od wyjścia Polskich Sił Zbrojnych (zwanych Armią Andersa) w 1942 r. z terenów ówczesnego ZSRR aż po rok 1949, w którym to (po wcześniejszym rozwiązaniu, w lipcu 1948 r., Polskiego Komitetu Przysposobienia i Rozmieszczenia) zakończyła się rzeczywista opieka generała Władysława Andersa nad uratowanymi polskimi żołnierzami-artystami, i w którym to roku mieszkający na Wyspach Brytyjskich polscy malarze powołali do życia w Londynie awangardową grupę artystyczną pod nazwą Grupa 49.

 

z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Malinowskiego

 

* * *

 

Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki, prof. nadzw. dr hab. Kieruje Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z kulturą artystyczną w obrębie polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej a szczególnie polską sztuką i polskim życiem artystycznym na emigracji po 1939 roku. Od 1989 roku prowadzi szczegółowe studia nad plastyką malarzy, rzeźbiarzy i grafików tak zwanego polskiego Londynu, a także innych środowisk i skupisk artystów polskich w Wielkiej Brytanii. Autor ponad 140 publikacji, w tym 21 książek (10 własnych i 11 współredagowanych): Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991; Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995, życie i twórczość, Lublin 1995; Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, Lublin 1997; Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin-Londyn 2003; Hospicja Nadziei-Hospices of Hope (współred.), Warszawa-Londyn 2004; Wojciech Falkowski. Malarstwo. Painting, Lublin 2005; Turystyka jako dialog kultur (współred.), Warszawa 2005; Bariery kulturowe w turystyce (współred.), Warszawa 2007; Halima Nałęcz, Toruń-Londyn 2007 (wyd. w j. polskim i angielskim); Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce (współred.), Warszawa 2008; Człowiek w podróży (współred.), Warszawa 2009; Węgrów i ziemia liwska. Perły kultury i atrakcyjność turystyczna (współred.), Warszawa 2009; Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła, Toruń 2010; Labor Omnia Vincit. Studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków (współred.), Warszawa 2010; Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, (współred.), Warszawa 2011; Baśń w terapii i wychowaniu, (współred.), Warszawa 2012; Aksjologia podróży, (współred.), Warszawa 2012; Bluj. Przestrzeń i figura, Wilno 2012; Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989, Toruń 2012.

HALIMA NAŁĘCZ

 

autor Jan W. Sienkiewicz

(Format 23,5 x 32, 148 str., ilustracje)

ISBN: 978-83-89376-56-5

Album o Halimie Nałęcz

 

 

 

HALIMA NAŁĘCZ

autor Jan W. Sienkiewicz

(Format 23,5 x 32, 148 str., ilustracje)

ISBN: 978-83-89376-56-5

 

Cena (wersja polska lub angielska): 50 zł

 

Album o Halimie Nałęcz rozpoczyna cykl publikacji o polskich artystach plastykach żyjących i tworzących w XX wieku na Wyspach Brytyjskich. Inicjatorem serii, pod tytułem "Artyści polskiego Londynu, jest Jan W. Sienkiewicz, a wydawcą Oficyna Wydawnicza Kucharski wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Archiwum Emigracji.

 

Książka Jana W. Sienkiewicza o Halimie Nałęcz, promotorce współczesnej sztuki na rynki brytyjskim, malarce, jest próbą zrozumienia roli i znaczenia malarki zarówno w sztuce brytyjskiej XX wieku, jak i w "polskim Londynie" oraz Polish School of Great Britain. Próba to nadzwyczaj udana, jako że autor ma za sobą wieloletnie studia na temat dziejów i dorobku Drian Gallery (której, przez 40 lat, właścicielką była Halima Nałęcz) w kontekście historii polskich galerii w Londynie - studia uwieńczone publikacją. Szkic krytyczny na temat życia i twórczości malarki jest naturalnym uzupełnieniem wcześniejszych badań, ale też ich rozwinięciem. Bezcenne w tym kontekście staje się ukazanie obszernej ikonografii dotyczącej tak wydarzeń artystycznych w galerii przy Porchester Place, jak też twórczości malarskiej Halimy Nałęcz.

LYDIA MARKIEWICZ. PEINTURES

1996-2003

 

(Format 21x 21, 48 str., ilustracje)

 

 

LYDIA MARKIEWICZ. PEINTURES

(Format 21x 21, 48 str., ilustracje)

ISBN: 83-89376-19-9

 

E-book: 20 zł

 

Katalog malarstwa Lydii Markiewicz prezentuje obrazy polonijnej artystki, od 1986 zamieszkałej w Luksemburgu, gdzie jest wykładowcą w Centrum Europejskim Propagowania Sztuki i kierownikiem Dziecięcego Atelier Plastycznego. Malarka uczestniczyła w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Telewizja polska i luksemburska nakręciły kilka filmów jej poświęconych.

SZTUKA POLSKA W WIELKIEJ BRYTANII

 1940-2000

 

wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył M. A. Supruniuk

 (Format 17 x 23,5 cm, 568 str., ilustracje, twarda oprawa)

 

 

SZTUKA POLSKA W WIELKIEJ BRYTANII

 1940-2000

wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył M. A. Supruniuk

 (Format 17 x 23,5 cm, 568 str., ilustracje, twarda oprawa)

 

E-book: 35 zł

 

 "Sztuka polska w WB" jest pierwszym krokiem w stronę udostępnienia czytelnikom w Polsce wiedzy na temat działalności i dorobku artystycznego prawie 800 artystów plastyków polskich w Wielkiej Brytanii w XX wieku. Antologia zawiera wybór tekstów przedrukowanych z prasy emigracyjnej oraz nielicznych opracowań zbiorowych. Książka dopełniona została fotografiami artystów plastyków, wernisaży, galerii oraz kilkudziesięciu prac malarskich, rzeźbiarskich, graficznych, rysunków i fotografii, które znajdują się w zbiorach Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu.

 

Film Biograficzny – gatunek progresywny. Geneza, genologia, strategie narracyjne

autorstwa dr Sylwii Kołos

Rok wyd. 2018 (czerwiec)

Format 15,5 x 23 cm, oprawa miękka, 226 str., liczne ilustracje kolorowe

ISBN 9788364232275

 

Cena: 49 zł

Cena e-book: 25 zł

 

dr Sylwia Kołos

 

 

Pracuje w Zakładzie Filmu i Kultury Audiowizualnej (Katedra Kulturoznawstwa) UMK. Prowadzi także zajęcia z historii filmu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (na kierunku reżyseria dźwięku). Opiekun naukowy Naukowego Koła Filmoznawców UMK. Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Wykładowca Akademii Polskiego Filmu (PISF). Członkini Rady Redakcyjnej Filmoteki Szkolnej (PISF, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Autorka książki Nowe kino szekspirowskie. Adaptacje sztuk Williama Szekspira w kinie lat 90-tych XX wieku (2007). Współredaktor tomów: Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów (2007), Spotkania w przestrzeni idei-słów-obrazów (2012), Obrazy dookoła świata.

 

Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości (2013), Litteraria Copernicana – Japonia (2014). W kręgu jej głównych zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z filmowymi adapta-cjami literatury, filmami biograficznymi, relacjami między kinem a polityką, filmowymi wizerunkami współczesnej Azji.

 

 

„(…) praca Film biograficzny – gatunek progresywny. Geneza, genologia, strategie narracyjne jest wynikiem pogłębionych, prowadzonych ponad dekadę przez Autorkę studiów. A jednocześnie, co wydaje mi się szczególnie cenne, Kołos pisze książkę nie tylko dla filmoznawców czy badaczy mediów, ale dla wszystkich zainteresowanych kulturą – nie tylko wizualną – czytelników. (…) Autorka zaczyna książkę poświęconą biopicowi – zaskakująco i oryginalnie – od stwierdzenia, że prapoczątków filmowej biografii upatrywać można w malowidłach naskalnych, sztuce egipskiej, rzymskiej i nowożytnej. (…) Kluczowy dla badaczy sztuki filmowej może okazać się rozdział poświecony refleksji genologicznej. Autorka przedstawia szereg uwarunkowań, jakie trzeba wziąć pod uwagę, próbując sformułować definicję gatunkową. (…) Ciekawą dla czytelnika częścią książki niewątpliwie jest rozdział Grać naśladować, wcielać się. Aktor w filmie biograficznym. Sylwia Kołos celnie zauważa, ze tego typu zadania aktorskie opierają się na dwóch założeniach: interpretacji roli i adaptacji. Rozważania o adaptacji – czyli, najprościej mówiąc, fizycznym upodobnieniu do granej przez aktora postaci – są prowadzone na podstawie konkretnych przykładów ról. (…) Książka Sylwii Kołos Film biograficzny – gatunek progresywny. Geneza, genologia, strategie narracyjne jest solidnym naukowym opracowaniem podjętego zagadnienia; może być cennym źródłem wiedzy dla szerokiego kręgu czytelników, a wielu z nich  na pewno zachęci do sięgnięcia po analizowane filmy.”   

 

Dr hab. Olga Katafiasz, prof. AST

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt strony, opracowanie graficzne: Damian Tarkowski

MIESZKAM NA WYSPIE

 

Autorstwa Katarzyny Bzowskiej-Budd  z Londynu

Format B5, 17 cm x 24 cm,
312 stron, oprawa twarda

 

MIESZKAM NA WYSPIE

Autorstwa Katarzyny Bzowskiej-Budd  z Londynu

Format B5, 17 cm x 24 cm, 312 stron, oprawa twarda

 

cena 45 zł

cena ebook 35 zł

KATARZYNA BZOWSKA-BUDD urodzona w Warszawie. Po zdaniu matury w Liceum im. Mikołaja Reja, studiowała socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1976–1980 pracowała w Ośrodku Badania Opinii Publicznej (OBOP).
Od 1980 r. mieszka w Londynie.

 

Związana z „Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza” od 1983 r., w latach 1991–2002 redaktor naczelny pisma. Jej stałe felietony „Prasowite zdziwienia”, ukazywały się w „Dzienniku Polskim”, a obecnie, po zamknięciu codziennego wydania gazety
w lipcu 2015 r., są drukowane w „Tygodniu Polskim”.

 

Współpracowała z szeregiem pism wychodzących w Polsce i zagranicą,
m.in.: wydawanymi w Londynie: „Gazetą Niedzielną”, „Rzeczypospolitą Polską” (miesięcznik rządu RP na uchodźstwie), „Gońcem Polskim”; nowojorskim „Nowym Dziennikiem”, wrocławską „Odrą”. Jej artykuły drukowane były także
w paryskiej „Kulturze”, „Tygodniku Solidarność”, „Życiu Warszawy” i „Polityce”.

 

Była inicjatorem i redaktorem książki „Dopóki jest Dziennik, jestem…”, która ukazała się nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie w 2000 r. Rozdział jej pióra na temat wizji Polski w prasie brytyjskiej w latach 1989–1999 zamieszczony został
w „Księdze niepodległości” (Warszawa, 1998).

 

Jest członkiem zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i redakcji wydawanego przez ZPPnO „Pamiętnika Literackiego”. W 2015 r. była kustoszem wystawy, poświęconej ZPPnO, w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

 

W latach 2001-2006 należała do Foreign Press Association, a obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

Za pracę dziennikarską została odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP na uchodźstwie.

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Kornikowa robota 7

 

 

Część 1

 

Mieszkam na Wyspie 11

 

Norwich revisited 13

 

Zmieniające się oblicze City 18

 

Ulica dziennikarzy 26

 

Kilogramy gazetowych słów 35

 

W biurowym potrzasku 40

 

Emeryci wyżu demograficznego 45

 

Czy biblioteki przetrwają? 49

 

Jestem z ASBO 55

 

Pokolenie bumerangu 59

 

Niezależna Republika Frestonii 66

 

Msza za klauna 70

 

Dbajcie o swoje dziewczyny... 74

 

Barbarzyńcy u bram 79

 

W etnicznym tyglu 87

 

 

Część 2

 

W kuluarach władzy 91

 

W lobby – czyli gdzie? 93

 

Polityk pod wpływem… 102

 

Dzień czerwonej teczki 107

 

Zgadnij, kto przyjdzie na obiad? 115

 

W podzielonym mieście 120

 

Dobra pora na skandal 126

 

Pochwała plotki 131

 

Tytuły za pieniądze 137

 

Tajni agenci pilnie poszukiwani 142

 

W królewskich komnatach 146

 

Tajemnice pilnie strzeżone 149

 

Kto rządzi światem? 154

 

 

Część 3

 

Swoi wśród obcych 159

 

Na Wschód od Zachodu 161

 

Nie tylko różnica pokoleń 167

 

Nieustająca dyskusja 172

 

Penrhos – na każdą porę życia 181

 

Ruszyli na Londyn…

 

w poszukiwaniu ziemi obiecanej 185

 

W mieszkaniowej dżungli Londynu 193

 

Na ulicach Londynu 197

 

Spotkajmy się w kościele 203

 

Biały słoń na Hammersmith 208

 

U Topolskiego 214

 

Polskie gadanie 217

 

Wyprawa w nieznane 223

 

 

Część 4

 

Pod lupą naukowców 227

 

Początki badań nad emigracją 229

 

Emigranci listy piszą… 236

 

Zwierzęta emigracyjne 241

 

Demograficzny róg obfitości 252

 

Szkoła brytyjska a polska:

 

inne wyzwania 256

 

Emigracja – szansa czy porażka? 265

 

Kolorowy portret w monochromatycznej bieli 274

 

Sympatie i antypatie narodowe 278

 

Nie tylko nazwisko 285

 

Indeks szczęścia 288

 

 

Część 5

 

Nie ma powrotu 293

 

Bida-metropolia 295

 

Frakcja ofiar 302

 

Wolnych miejsc brak 306

 

Powrót do Amazonii 309

 

 

 

PRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC

 

autorstwa Justyny Nowak

(Format 14,17 x 24,  oprawa twarda, 112 str.)

 

 

PRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC

Kulturowa historia dwudziestolecia międzywojennego
w Wielkiej Brytanii

autorstwa Justyny Nowak

(Format 14,17 x 24,  oprawa twarda, 112 str.)

ISBN 978-83-64234-1

 

Cena 29 zł

E-book   21 zł

Justyna Nowak jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, nauczycielką języka angielskiego oraz Autorką książki Opowieść emigracyjna (2010). Interesuje się szeroko pojętą medycyną ajurwedyjską. Od 10 lat mieszka w WIelkiej Brytanii  wraz z mężem
i trzyletnim synkiem.


Celem tej książki jest przybliżenie czytelnikom wspaniałego okresu historycznego w Wielkiej Brytanii pomiędzy dwoma największymi wojnami XX wieku. Kojarzone z "wielką depresją", smutkiem i powolnym budzeniem się do życia po wojennej tragedii, dwudziestolecie międzywojenne miało również drugą, bardziej słoneczną i napawającą optymizmem stronę. To nie tylko strajki, głęboki kryzys ekonomiczny, bezrobocie czy wszędobylska bieda. To także okres społecznego, kulturalnego i artystycznego dynamizmu, rozkwitu muzyki jazzowej, filmu, książki, nowego oblicza kobiety, nowoczesnych technologii, przełomowych badań naukowych, odkryć geograficznych i wielu innych, znaczących zmian kulturowych.

PISMA

 

autorstwa Danuty Mostwin z USA

(Format 15 x 21, oprawa twarda w płótno ze złoceniami)

 

 

PISMA (nakład ograniczony, wydanie bibliofilskie)

autorstwa Danuty Mostwin z USA

(Format 15 x 21, oprawa twarda w płótno ze złoceniami)

 

 

 

Danuta Mostwin była największą polską pisarką za Oceanem. Otrzymała szereg nagród i wyróżnień literackich, w tym: nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn), nagrodę im. Anny Godlewskiej (Szwajcaria), nagrodę im. Bolesława Prusa (Lublin), nagrodę "Wiadomości" (Londyn), nagrodę Światowej Federacji SPK (Londyn), nagrodę Fundacji im. Turzańskich w Kanadzie. Została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP. Była naukowcem, profesorem uniwersytetów amerykańskich w Waszyngtonie i Baltimore, pionierką badań etnicznych i zdrowia psychicznego rodziny, których efektem jest podręcznik akademicki "Social Dimension of Family Traetment". Była też historykiem dziejów społecznych emigracji polskiej w Ameryce, autorką fundamentalnych prac socjologicznych: "Trzecia wartość" (1985) i "Emigranci polscy w USA" (1992) o formowaniu się nowej tożsamości polskiego emigranta w USA, oraz próby stworzenia podbudowy pod teorię emigracji w pracy doktorskiej "Transplanted Family" (1980).

 

Seria Danuta Mostwin. Pisma obejmuje 20 tytułów: Cień Księdza Piotra. Saga polska 1, Szmaragdowa Zjawa. Saga polska 2, Tajemnica Zwyciężonych. Saga polska 3, Nie ma domu. Saga polska 4, Dom Starej Lady. Saga polska 5, Ameryko! Ameryko!. Saga polska 6, Ja za wodą, ty za wodą. Saga polska 7, Ptaki, Asteroidy, Odchodzą moi synowie, Emigranci polscy w USA, Odkrywanie Ameryki, Słyszę jak śpiewa Ameryka, Olivia, Magda, Trzecia Wartość, Eseje, Varia, Transplanted Family, Social Dimention of Family Treatment.

Do tej pory (styczeń 2010) w tej serii ukazały się:

 

Cień księdza Piotra. Saga polska 1 (414 str.),

Cena: 38 zł
E-book: 27 zł

 

Szmaragdowa zjawa. Saga polska 2 (368 str.),

 

Cena: 37 zł
E-book : 26 zł

 

Tajemnica zwyciężonych. Saga polska 3 (608 str.),

 

Cena: 39 zł
E-book:  28 zł

 

Nie ma domu. Saga polska 4 (136 str.),

 

Cena: 29 zł

E-book: 25 zł

 

Dom starej lady. Saga polska 5 (208 str.),

 

Cena: 34 zł
E-book: 25 zł

 

Ameryko! Ameryko! Saga polska 6 (340 str.),

 

Cena: 36 zł
E-book: 27 zł

 

Ja za wodą, ty za wodą. Saga polska 7 (304 str.),


Cena: 37 zł
E- book: 28 zł

 

Ptaki (284 str.),


Cena: 35 zł
E-book: 26 zł

 

Magda (92 str.).

 

Cena: 29 zł
E-book: 20 zł

 

W przygotowaniu Słyszę, jak śpiewa Ameryka.

 

Więcej na: www.oficynamjk.com.pl/mostwin/

 

INTYMNE WYZNANIA EMIGRANTA

 

autorstwa Janusza Nowaka z USA

(Format 13,5 x 21, 352 str.)

 

 

 

INTYMNE WYZNANIA EMIGRANTA

autorstwa Janusza Nowaka z USA

(Format 13,5 x 21, 352 str., rok wydania 2004)

ISBN: 83-89376-16-4

 

Cena: 15 zł

 

Janusz Nowak był pisarzem cieszącym się ogromną popularnością wśród Polonii amerykańskiej, w polonijnej prasie ukazało się już wiele artykułów na jego temat. był autorem dziewięciu powieści, które doczekały się już kolejnych wznowień i rozeszły się w kilkunastu tysiącach egzemplarzy. Wszystkie powieści łączy wspólny element, którym jest autentyzm przedstawionych historii. To właśnie prawdziwość tych opowieści i ciekawy, często zaskakujący sposób prowadzenia narracji sprawia, że książki są tak chętnie czytane. Wiele osób odnajduje sytuacje bardzo zbliżone do ich własnych przeżyć, przez co opisywane historie stają się im bliższe, bardziej osobiste. Często skłaniają do refleksji nad własnym życiem, nad poszukiwaniem wartości tych przemijających, ale także moralnych i etycznych.

 

Akcja powieści Intymne wyznania emigranta rozgrywa się równocześnie po obydwu stronach Oceanu. Przeżycia bohatera są opisane na tle ówczesnych stosunków społecznych panujących na podbeskidzkich wsiach, wśród rodzin górniczych Górnego Śląska oraz stosunków panujących wśród Polaków na emigracji. Opisując zdarzenia Autor chciał zachować od zapomnienia nie tylko same zdarzenia i obyczaje, lecz także gwarę i panujące stosunki w środowiskach, z których wywodzą się bohaterowie powieści.

 

 

NA QUEBECKICH BEZDROŻACH

 

autorstwa Barbary Bal-Kamińskiej z Kanady

(Format 14,20 x 20,5, 198 str., ilustracje)

 

 

 

NA QUEBECKICH BEZDROŻACH

autorstwa Barbary Bal-Kamińskiej z Kanady

(Format 14,20 x 20,5, 198 str., ilustracje, rok wydania 2004)

ISBN: 83-89376-05-9

 

Cena: 15 zł

 

Książka jest opowiadaniem o jednym z rejonów Kanady - francuskim Quebecu. Ukazuje jego historię, tradycje, opisuje ciekawostki geograficzne. Dzięki tej książce można odbyć fascynującą podróż nie wychodząc z domu. Dowiadujemy się, jak wyglądało życie quebeckich Indian, którzy m.in. handlowali skórami i futrami z francuskimi przybyszami. Przechadzamy się po najpiękniejszym i najstarszym mieście Kanady - Quebecu, objeżdżamy półwysep Gaspé poznając jego urokliwe wioski. I to tylko niektóre z atrakcji turystycznych, których ta książka jest pełna.

 

STRACONE ŚWIATY...

ODZYSKANE ŚWIATY cz. 1 i 2

 

autorstwa Liliany Rydzyńskiej

(Format 14,8 x 21, 384 strony i 468 stron)

 

 

 

STRACONE ŚWIATY... ODZYSKANE ŚWIATY

cz. 1

autorstwa Liliany Rydzyńskiej

(Format 14,8 x 21, 384 strony)

ISBN: 0 947230 13 0

 

Cena: 15 zł

 

Sydney 1993/94. Młoda polska aktorka Anna - niezależna i trzeźwa, ale samotna i głodna pełni życia - poznaje rodaków-Żydów z exodusu 1968 r. i znajduje w nich rodzinę natchnienie oraz przyjaźń - a przede wszystkim największą swoją miłość w osobie Izraelczyka Boza - oficera Zahalu, bohatera i patrioty, postaci romantycznej, o wybitnym intelekcie. Pomimo intensywnego, seksualnego życia z Boazem, Anna zrozumie istotę ich miłości dopiero po przeżyciu ogromnego wstrząsu i tragedii.

Losy drugiej pary - Pawła i Racheli - rozwiną się pogodnie i szczęśliwie, z ogromną pasją i erotyzmem.

Silnie zaakcentowany wątek polsko-żydowski przedstawia Polakom istotę żydowskiego życia, prawa i obyczajów w sympatycznym a prawdziwym świetle.

Echa Izraela i jego losów rozlegają się w powieści bezustannie - w rozmowach i dyskusjach tej grupy imigrantów - Polaków-Żydów, poprzez ich więzi, miłości i intelekt - a nawet kabaret. Wszystko to wyraża i prawidłowość życia, i jego wieczny absurd. Jest to z pewnością pierwsza powieść polska tego typu.

STRACONE ŚWIATY... ODZYSKANE ŚWIATY

cz. 2

autorstwa Liliany Rydzyńskiej

(Format 14,8 x 21, 468 stron)

ISBN: 83-916154-9-9

 

Cena: 15 zł

 

Melbourne pod koniec XX i na początku XXI wieku. Autorka w swej książce podejmuje temat tęsknoty i powrotów do ojczyzny, i jednocześnie do kraju osiedlenia. Rozważa problemy związane z zachowaniem języka ojczystego i przyswojeniem obcego, jak również liczne dylematy codziennego życia emigranta i imigranta, tak często bardzo trudne do wytłumaczenia.

W pierwszej części poznajemy życie Lilii i Michała w Melbourne. Równolegle życie Anny w Jerozolimie, jej dalsze losy z Boazem i ich krótki pobyt w Sydney. W Melbourne pojawia się również Paweł, a Lilia prowadzi swoje dowcipne rozmowy telefoniczne z Jakubem.

Część druga ma natomiast charakter narracyjno-dokumentarny. Autorka przedstawia w sposób bardzo poetycki, a jednocześnie dramatyczny wydarzenia polityczne i społeczne w Australii na tle wrześniowej tragedii w Nowym Jorku i  wojny w Afganistanie. Jest to osobisty komentarz Autorki nie pozbawiony rzeczywistych odczuć współczesnego społeczeństwa australijskiego, po raz pierwszy w swej historii, tak bardzo wplątanego w sieć problemów ogólnoświatowych, jakie przyniósł początek XXI wieku. Książka oddaje obraz życia trzech krajów i ich narodów: Australii, Polski i Izraela.

Wizja Izraela w umyśle Autorki i jego miejsce w losach tego świata ma szczególne znaczenie w tej kronice wydarzeń. Rola Polski jako ojczyzny rozpatrywana jest prawdziwie, bowiem właśnie na emigracji boleśnie ujawniają się jej dramatyczne aspekty. Unikalność Australii jako wciąż cudownego i szczęśliwego kraju - przybranej ojczyzny dla niezliczonej liczby emigrantów - ale także dramat wynikający bezpośrednio z faktu wielokulturowości i wielorasowości przedstawiony jest z ogromnym przekonaniem i sympatią dla narodu australijskiego.

WYPRAWA LEWISA I CLARKA NA ZACHÓD AMERYKI. TOM 1 I TOM 2

 

autorstwa Adama Piekarskiego

format 170 x240 mm, oprawa twarda, czarno-białe ilustracje i kolorowe fotografie,

ISBN  798-83-64232-38-1  tom 1

ISBN  798-83-64232-39-8  tom 2

 

Wyprawa Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki. Tom 1 i tom 2

 

autorstwa Adama Piekarskiego

format 170 x240 mm, oprawa twarda, czarno-białe ilustracje i kolorowe fotografie,

tom 1 ma 480 str., tom 2 ma 494 str.

ISBN  798-83-64232-38-1  tom 1

ISBN  798-83-64232-39-8  tom 2

 

Cena 49,99 zł tom 1 i 49,99 tom 2

 

Wyprawa Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki to dwutomowe dzieło, w którym autor przedstawia prawie nieznane w Polsce wydarzenie z okresu eksploracji Ameryki Północnej z początku XIX wieku. Tematyka książki ukazuje historię odkrycia Luizjany oraz fakt jej nabycia przez Stany Zjednoczone w 1803 r., co zapoczątkowało olbrzymie zmiany na zachód od Missisipi. Pierwszych informacji o Luizjanie miała dostarczyć zorganizowana przez prezydenta Thomasa Jeffersona w 1804 r. wyprawa, która stawiała przed Amerykanami nowe wyzwania i przeszła do historii jako ekspedycja Lewisa i Clarka. Przez dwa lata Korpus Odkrywców zmierzał w kierunku Pacyfiku, a obietnica rzek Missouri i Kolumbii pozwalała realizować Amerykanom marzenie o zdobywaniu Zachodu. Kluczowe znaczenie miały spotkania z indiańskimi plemionami, z których nie wszystkie miały kontakt z białym człowiekiem. Przezwyciężanie nieznanych trudności oraz relacje z rdzennymi mieszkańcami pozwoliły badaczom na odkrywanie zupełnie nowego świata stając się pasjonującą przygodą, którą nie każdemu było dane przeżyć. Wydarzenia z tamtych lat pokazują też, że pomimo niebezpieczeństw Lewis i Clark podjęli wyzwanie, które okazało się historycznym przedsięwzięciem Amerykanów.

 

Naukowe zainteresowania dr Piekarskiego tą tematyką skłoniły go do własnej wyprawy śladami dawnej ekspedycji. W Stanach Zjednoczonych Lewis i Clark to dalej żywi bohaterowie, a wędrując ich śladami mógł przeżyć coś równie niepowtarzalnego. I chociaż w książce przemawia głównie historia, to nie brakuje w niej osobistych, autorskich refleksji.

 

 

W obronie dobrego imienia Polski i Polaków. W 2018 r. Polska utraciła

niepodległość i suwerenność

 

autorstwa Mariana Kałuskiego

Rok wyd. 2018 (czerwiec)

Format A5, oprawa miękka, 164 str.

ISBN 9788364232305

 

W OBRONIE DOBREGO IMIENIA POLSKI I POLAKÓW. W 2018 R. POLSKA UTRACIŁA NIEPODLEGŁOŚĆ I SUWERENNOŚĆ

 

autorstwa Mariana Kałuskiego

Rok wyd. 2018 (czerwiec)

Format A5, oprawa miękka, 164 str.

ISBN 9788364232305

 

Cena: 25 zł.

Cena e-booka: 15 zł

 

„22 marca 2018 roku PiS-owska polityka wstawania Polski z kolan, czyli wyzwalania się z przejawów wprowadzanego przez niektóre państwa w Polsce z pomocą władz polskich

jawnego kolonializmu od 1989 roku, a w szczególnie brutalnej formie za rządów Platformy

Obywatelskiej w latach 2007-2015, w ostatecznym efekcie przynosi koniec niepodległej i suwerennej Polski. Zamiast wstać z kolan, ulegliśmy ultimatum/szantażowi amerykańskiemu i teraz nawet nie klęczymy, ale leżymy plackiem przed Ameryką i Izraelem, liżąc im stopy i rezygnujemy z naszej niepodległości i suwerenności na rzecz tych dwóch największych wrogów Polski i narodu polskiego. (…) Polska z braku godności i honoru u polityków polskich w setną rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 r. traci ponownie swoją

niepodległość i suwerenność.”

 

Marian Kałuski

 

Spis treści

 

List otwarty do ambasadora RP w  Canberze Michała Kołodziejskiego

 

Bezpodstawne oskarżenia o antysemityzm

Żydowski holocaust i Polacy

Współuczestnictwo Ameryki i Żydów w holocauście

Prawda o Marcu 1968

Polakożercę Goebbelsa zastąpili żydowscy i amerykańscy polakożercy

Wina także żydowskich polakożerców mieszkających w Polsce i Polaków

Żydowsko-amerykańska próba wydojenia Polski

Oddawanie suwerenności Polski w izraelskie i amerykańskie łapy

Sojusz Polski z Ameryką jest dla nas niebezpieczny i szkodliwy

Zadziwiające jak historia lubi się powtarzać w odniesieniu do Polski

Polska mówi nareszcie Żydom i Ameryce: BASTA!

Ultimatum  Hitlera – ultimatum Ameryki

Ameryka i Izrael chcą zgnoić Polskę na amen, aby podporządkować ją sobie

Politycy polscy przed kapitulacją o ustawie IPN

Donald Tusk i inne antypolskie warchoły

Nielojalna polska mniejszość żydowska

Opinie Polaków o polakożerstwie żydowsko-amerykańskim

Czy PiS skapituluje przed żądaniami Izraela i Ameryki?

Czy politycy polscy mają honor?

Epilog: Finis Poloniae!, czyli Polacy nic się nie stało. Niech żyje niewola!

 

SPRAWY KRESOWE BEZ CENZURY tom I, tom II, tom III, tom IV

 

autorstwa Mariana Kałuskiego

Rok wyd. 2017

Format B5 (170 x240 mm), oprawa miękka, 664 str.

ISBN 9788364232206

 

 

SPRAWY KRESOWE BEZ CENZURY tom I i tom II

autorstwa Mariana Kałuskiego

Rok wyd. 2017

Format B5 (170 x240 mm), oprawa miękka, 664 str.

ISBN 9788364232206

Cena 59 zł

 

 

 

Marian Kałuski jest dziennikarzem, pisarzem, historykiem polskim i australijskim oraz

podróżnikiem (był w 81 krajach), mieszkającym w Australii od 1964 r. Był redaktorem

(1974-77) „Tygodnika Polskiego” w Melbourne, współzałożycielem i kierownikiem Studium

Historii Polonii Australijskiej (1977). Jego zasługą było wydanie przez Pocztę Australijską

(Australia Post) w 1983 r. znaczka pocztowego upamiętniającego zasługi Pawła Edmunda

Strzeleckiego dla Australii (wydał dwie jego biografie po angielsku). Jest członkiem

Światowej Rady Badań nad Polonią (Warszawa). Autor m.in. 23 książek z zakresu historii,

religii, Kresów i Polaków na świecie, w tym: Jan Paweł II. Pierwszy Polak papieżem

(Australia 1979, USA 1980), The Poles in Australia (1985), Litwa. 600-lecie chrześcijaństwa

1387-1987 (1987), Ukraiński zamach na Polskie Sanktuarium Narodowe pod Monte Cassino

(1989), Wypełniali przykazanie miłosierdzia. Polski Kościół i polscy katolicy wobec

holocaustu (2000), Cienie, które dzielą. Zarys stosunków polsko-żydowskich na Ziemi

Drohobyckiej (2000), Polacy w Chinach (2001), Polska-Chiny 1246-1996 (2004), Polskie

dzieje Gdańska (2004), Polacy w Nowej Zelandii (2006), Śladami Polaków po świecie (2007),

Polonia katolicka w Australii (2010), Polskie dzieje Kijowa (2015), Włochy – druga ojczyzna

Polaków. Powiązania Polski i Polaków z Rzymem, Watykanem, Florencją i Wenecją (2016),

Polacy w Indiach i powiązania polsko-indyjskie (2016).

 

Marian Kałuski pochodzi z Pomorza Gdańskiego. Lata dziecięce i młodzieńcze spędził

na Ziemiach Zachodnich, gdzie zamieszkało bardzo dużo Polaków wypędzonych z Kresów

przez okupanta sowieckiego po 1945 r. Z tymi ludźmi miał kontakt na co dzień. Słyszał setki

opowiadań i wspomnień kresowych, w wyniku czego sam zainteresował się Kresami w wieku

15 lat. To była jego pierwsza, i po dziś dzień pozostająca, najważniejsza pasja, która także

zaowocowała pracą społeczną. W 1968 r. założył pierwszą w Australii polską organizację

kresową – Koło Lwowian i Miłośników Miasta Lwowa w Australii, a w 1970 r. kierował

australijską akcją protestacyjną przeciwko burzeniu Cmentarza Orląt we Lwowie przez

władze sowieckie. Został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Koła Lwowian w Londynie

(1971), Krzyżem Zasługi (1991), Srebrnym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
w Warszawie (2006) oraz odznaką „Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA” (2015).

Jest autorem wielu setek tekstów na tematy kresowe, które były drukowane w kilkunastu

czasopismach oraz czterech książek kresowych.

 

Jego najnowsza książka jest jak gdyby „Biblią kresową”. Po jej przeczytaniu

Czytelnik pozna prawdę o Kresach, jakiej nie znajdzie w żadnej innej jednotomowej

publikacji na ten temat.

 

W sprzedaży jest już dostępny IV tom "Spraw kresowych bez cenzury"!

 

 

Spis treści tomu II:

 

Kresy

Granica bezprawia i krzywdy

Polska polityka wschodnia

Polska historia Kresów

Kresy w dziejach polskiego chrześcijaństwa

Kresy w życiu narodu polskiego

Znani Polacy pochodzący z Kresów

Polskie dziedzictwo narodowe więzione na Ukrainie, Litwie i Białorusi

Kresowiana w zbiorach polskich

Ukraina

Lwów

Małopolska Wschodnia

Wołyń

Litwa

Wilno i Wileńszczyzna dziś litewska

Białoruś

Wileńszczyzna dziś białoruska

Grodzieńszczyzna

Nowogródczyzna

Polesie

 

Spis treści (ogólny) tomu III:

 

Kresy

Granica bezprawia i krzywdy

Polska polityka wschodnia

Polska historia kresów

Kresy w dziejach polskiego chrześcijaństwa

Kresy w życiu Polski i narodu polskiego

Polskie pamiątki narodowe przetrzymywane na Ukrainie, Litwie i Białorusi, kresowiana

znajdujące się w zbiorach polskich i polonika na wschodzie Europy

Ukraina

Lwów

Małopolska Wschodnia

Wołyń

Litwa

Wilno i Wileńszczyzna dziś litewska

Białoruś

Wileńszczyzna dziś Białoruska

Grodzieńszczyzna

Nowogródczyzna

Polesie

 

 

 

LUDZIE I RZECZY. RZECZY A LUDZIE

 

autorstwa Mirosława Jacka Kucharskiego

rok wyd. 2016

Format B5, oprawa twarda, 168 str.

ISBN 978-83-64232-18-3

 

 

LUDZIE I RZECZY. RZECZY A LUDZIE

 

autorstwa Mirosława Jacka Kucharskiego

rok wyd. 2016

Format B5, oprawa twarda, 168 str.

ISBN 978-83-64232-18-3

Cena 35 zł

 

 

Świat wokół nas wypełniony jest rzeczami. Przedmioty towarzyszą człowiekowi od samego początku. Odwieczne współistnienie ludzi i rzeczy wytworzyło trwałe i wielopoziomowe, wręcz strukturalne formy relacji. Właśnie o tych relacjach człowieka z rzeczami
i rzeczy z ludźmi jest ta książka. Żyjemy w świecie rzeczywistym,
i aby go stworzyć, potrzebowaliśmy prócz idei również narzędzi.

 

Obecność różnych przedmiotów wokół nas jest tak oczywista
i codzienna, że rzadko się nad nią zastanawiamy. Stworzyliśmy rzeczy, aby czuć się  bezpiecznie, żyć wygodnie i praktycznie. Część otaczającego nas świata przedmiotów traktujemy przedmiotowo, wręcz utylitarnie. Z wybranymi rzeczami nawiązujemy kontakt emocjonalny, inne są dla nas godne podziwu, fascynują nas,  a jeszcze inne budzą w nas lęk lub wstręt. Zakorzenieni dzięki rzeczom w przeszłości potrafimy odczytywać wspólną historię i budować naszą tożsamość. Ciągle tworzymy nowe przedmioty, by obłaskawić przyszłość gdzieś na futurystycznym, technologicznym horyzoncie. Kreując nowe rzecz/przedmioty nie myślimy tylko o ich funkcjonalności
i estetyce, ale również o tym,  jak zaistnieją w przestrzeni wśród ludzi i innych rzeczy. Wiele przedmiotów takich jak narzędzia pracy, instrumenty muzyczne, pędzle czy dłuta artystów są nie tylko przedłużeniem naszego ciała, ale i duszy. Uwalniają naszą inwencję i pozwalają realizować wizje.

 

O formach obecności rzeczy wśród nas, o ich roli, funkcji
i znaczeniu starałem się napisać w czterech częściach tej książki. Dwie pierwsze są oparte na analizie, całkiem już bogatej, literatury przedmiotu i własnych badaniach. Dwie kolejne mają lżejszą konstrukcję bazującą na refleksji antropologicznej i zostały przedstawione w formie krótkich esejów.

 

 

Spis treści

Wstęp

 

Część 1

O tym, co nauka sądzi o rzeczach

 

Kultura materialna jako podstawa antropologii rzeczy

Pojmowanie rzeczy w wybranych koncepcjach antropologicznych

Co filozofia sądzi o rzeczach?

Rzeczy we współczesnej humanistyce

 

Część 2

O tym, czym jest wymiana kula, dar i instytucja potlaczu

 

Bronisław Malinowski o wymianie kula

Marcel Mauss o darze

Szczególny przykład darów - dary grobowe

Instytucja potlaczu

 

Cześć 3

Ludzie i rzeczy

O tym, dlaczego przedmioty wędrują, i czym jest drugie życie rzeczy

 

Wędrujące przedmioty i drugie życie rzeczy

Francuskie vide-greniers i braderie

Kolekcjonerstwo czy zbieractwo

Recycling, upcykling a konsumpcjonizm

 

Cześć 4

Rzeczy a ludzie

O tym, jak rzeczy wpływają na ludzi

 

Przedmioty magiczne w bajkach i baśniach

Co mówią maski

Krzesło filozofów

Syllogomania. Rzeczy mogą nas (z)niszczyć

 

Zakończenie

 

POLSKIE DZIEJE KIJOWA

 

autorstwa Mariana Kałuskiego

Rok wyd. 2015

Format B5 (170 x 240 mm), oprawa miękka, 234 str.

ISBN 978-83-64232-07-7

 

POLSKIE DZIEJE KIJOWA

 

Autorstwa Mariana Kałuskiego

Rok wyd. 2015

Cena: 39 zł

e-book: 35 zł

Format B5 (170 x 240 mm), oprawa miękka, 234 str.

ISBN 978-83-64232-07-7

 

W historiografii rosyjskiej i ukraińskiej w ogóle nie istnieje polska historia Kijowa. Tymczasem stolica Ukrainy ma bogatą polską historię, co powinno być uznane przez Ukraińców za fakt historyczny nie podlegający dyskusji, a tym bardziej przekreślaniu. Bez polskiej historii Kijowa nie ma pełnej i prawdziwej historii tego miasta. Podkreślanie wielokulturowości Kijowa powinno leżeć w ukraińskim interesie narodowym. Zaakcentowanie wieloetnicznego charakteru miasta, szczególnie w

przeszłości, do którego posiadania Polska nie rości pretensji, to przeciwstawianie się agresywnej i szowinistycznej propagandzie rosyjskiej, że Kijów w swych dziejach to miasto z „krwi i kości” rosyjskie, że to „matka miast rosyjskich”, a Rosjanie mają prawo do jego posiadania. Historia Polaków w Kijowie i wspólna ukraińsko-polska historia tego miasta, była zazwyczaj harmonijna i ten fakt nie powinien dzielić obu narodów, a raczej zachęcać je do budowania czy pogłębiania przyjaźni.

POLACY W INDIACH I POWIĄZANIA POLSKO-INDYJSKIE

 

autorstwa Mariana Kałuskiego

Rok wyd. 2016

Format A5 (14,8 cm x 21 cm) oprawa miękka, 176 str.

ISBN 978 83 64232 15 2

 

 

POLACY W INDIACH I POWIĄZANIA POLSKO-INDYJSKIE

 

autorstwa Mariana Kałuskiego

Rok wyd. 2016

Format A5 (14,8 cm x 21 cm) oprawa miękka, 176 str.

ISBN 978 83 64232 15 2

 

Cena 26 zł

E-book 18 zł

 

 

Oddajemy w ręce Czytelnika najnowszą książkę Mariana Kałuskiego wierząc, że przybliży ona Czytelnikom historię i dzieje Polaków w Indiach jak i sam kraj, który na współczesnej mapie geopolitycznej świata, i na naszych oczach staje się światowym supermocarstwem i ważnym partnerem Polski w Azji.

WŁOCHY - DRUGA OJCZYZNA POLAKÓW

 

autorstwa Mariana Kałuskiego

rok wyd. 2016

Format B5 (170 x 240 mm), oprawa miękka, 490 str.

ISBN 978-83-64232-12-1

cena 59 zł

 

WŁOCHY - DRUGA OJCZYZNA POLAKÓW

autorstwa Mariana Kałuskiego

rok wyd. 2016

Format B5 (170 x 240 mm), oprawa miękka, 490 str.

ISBN 978-83-64232-12-1

 

Cena 59 złPrawda was wyzwoli,

czyli uwagi o książce Mariana Kałuskiego Włochy – druga ojczyzna Polaków

 

 

Działająca w Toruniu bardzo zasłużona Oficyna Wydawnicza Kucharski, która specjalizuje się w wydawaniu książek autorów polskich mieszkających na emigracji oraz znana jest z wydania pomnikowej Encyklopedii Polskiej Emigracji i Polonii (t. 1-5, 2003-05) pod patronatem min. polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wydała ostatnio nową książkę Mariana Kałuskiego z Australii pt. Włochy – druga ojczyzna Polaków. Powiązania Polski i Polaków z Rzymem, Watykanem, Florencją i Wenecją, do której Słowo wstępne napisał  Jacek Knopek, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Jest to obszerne dzieło (490 stron) i jak pisze Wydawca: “Jest nie tylko pionierską książką (w języku polskim) w odniesieniu do Florencji i Wenecji, ale także wnosi nowe, nieznane dotąd informacje o polskich powiązaniach z Rzymem
i Watykanem, które, wydawać by się mogło, są nam dobrze znane i zostały opisane we wcześniejszych opracowaniach innych autorów.

 

Praca Mariana Kałuskiego jeszcze przed drukiem została życzliwie przyjęta przez włosko-polskie środowisko naukowe w Rzymie. Z pewnością italianiści wprowadzą ją do kanonu lektur obowiązkowych. Mamy nadzieję, że tak ważna publikacja doczeka się szybkiego tłumaczenia na język włoski”.

 

Nic ująć się nie da z tej opinii. Na odwrót, można do niej dorzucić dużo więcej pochlebnych uwag i pochwał dla autora dzieła, które nie tylko na trwałe znajdzie miejsce w bibliografii polsko-włoskiej, ale również poczesne w niej miejsce. Bez wątpienia będą z tej pionierskiej pracy korzystać wszyscy historycy badający dzieje Polaków w Italii oraz różne powiązania polsko-włoskie.

 

Mnie osobiście najbardziej zainteresował obszerny, na 41 stron, fascynujący
a zarazem przykry w czytaniu rozdział zatytułowany Dzieje stosunków polsko-watykańskich. Jest on bez wątpienia prawdziwym rarytasem dla każdego historyka i każdego Polaka interesującego się PRAWDZIWYMI dziejami Polski. A to dlatego, że temat ten nie był, jak dotychczas, szczegółowo i sumiennie opracowany. Był albo przemilczany, albo świadomie fałszowany, a wiele faktów znajduje się w publikacjach trudno dziś dostępnych. Zanim pogłębimy ten temat, zróbmy tu małą dygresję. Pan Jezus powiedział: "Po owocach ich poznacie”.
Z treści omawianej tu książki, jak i wszystkich poprzednich książek Mariana Kałuskiego, widać wyraźnie, że Autor jest prawdziwym patriotą polskim oraz katolikiem. I co do tych dwóch rzeczy nikt nie może mieć żadnych wątpliwości. Tymczasem Autor pisze bez żadnych ogródek:

 

“(…) uważam, że chyba nie ma na całym świecie bardziej zakłamanej historii jak historia Kościoła polskiego i polsko-watykańskich stosunków. Np. do znudzenia słyszymy biskupów mówiących i historyków katolickich piszących, że “Kościół polski był zawsze z narodem” (np. w liście pasterskim, skierowanym do wiernych w 2012 roku, arcybiskup białostocki Edward Ozorowski napisał, że w Polsce katolicyzm związał się nierozerwalnie z patriotyzmem, a przez to przez dziesięć wieków Kościół katolicki nieustannie bronił polskiej racji stanu). Tymczasem jest to monstrualne kłamstwo. Tysiące wiarygodnych dowodów temu twierdzeniu zaprzecza…”. Autor również dowodzi w sposób nie podlegający dyskusji, na podstawie znanych i wiarygodnych faktów historycznych, że Watykan prawie zawsze był wrogiem Polski i narodu polskiego i ponosi w dużym stopniu współodpowiedzialność za rozbiory KATOLICKIEJ Polski (1772, 1793, 1795), za wymazanie naszego kraju z mapy politycznej Europy przez katolicką Austrię, protestanckie Prusy i prawosławną Rosję. A potem wszyscy papieże aż do 1918 roku w przymierzu z zaborcami robili wszystko, aby nie odrodziło się państwo polskie (historyczne fakty podawane przez Mariana Kałuskiego dotyczące tej sprawy są wprost porażające!). Co więcej, Autor ma pretensję do „polskiego” papieża Jana Pawła II, który w 2000 roku przepraszając za grzechy Kościoła popełnione przez niego w okresie dwóch tysięcy lat, nie zdobył się na odwagę i nie przeprosił narodu polskiego za współudział Watykanu w likwidacji państwa polskiego pod koniec XVIII wieku.

 

Dlaczego więc Marian Kałuski, który uważa się za katolika oraz pisze katolickie książki i pozytywne artykuły dotyczące historii Kościoła polskiego, przełamał narzucane przez Kościół tabu i narzucaną przez niego i Watykan oraz uległych im historykom interpretację dziejów Kościoła polskiego i stosunków polsko-watykańskich i zdobył się na tak ostrą krytykę niektórych faktów z historii Kościoła polskiego i stosunków polsko-wytykańskich?

 

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w omawianej przez nas książce. Marian Kałuski, powołując się na opublikowaną w dzienniku katolickim wypowiedź, pisze: “Historyk powinien zawsze odkładać na bok swoje poglądy polityczne 
(i religijne) i służyć prawdzie, do czego wzywał nas swego czasu papież Jan Paweł II” (dr Andrzej Szabaciuk, “Nasz Dziennik”, Warszawa 31.12.2015). Stąd, chociaż jestem katolikiem, do pisania prawdy jestem także zobowiązany”.

 

Uważam, że książkę Mariana Kałuskiego “Włochy – druga ojczyzna Polaków”, szczególnie rozdział o Watykanie, powinien przeczytać tak każdy biskup polski, jak i każdy polski duchowny katolicki – księża, zakonnicy i siostry zakonne
i przyswoić sobie te wszystkie fakty oraz wyciągać z nich właściwe wnioski. Bowiem powinni pamiętać zawsze, że mają oni wszyscy obowiązki nie tylko wobec Watykanu (które często były i są sprzeczne z polskim interesem narodowym: np. w ostatnich latach na polecenie Watykanu bardzo dużo polskich duchownych bierze udział w często brutalnej depolonizacji Polaków na Białorusi i Ukrainie), ale jako Polacy także obowiązki wobec Polski i narodu polskiego, który jest ich jedynym chlebodawcą.

 

Wierzę także, że po ukazaniu się tej książki będzie trudno dłużej zamiatać pod dywan temat grzechów Kościoła polskiego i Watykanu wobec Polski i narodu polskiego, że znajdą się wreszcie uczciwi i  odważni jak Marian Kałuski inni historycy polscy, którzy pogłębią w swych pracach te dwa tematy. Tego domaga się PRAWDA, a oczekują jej prawdziwi patrioci polscy. Szczególnie katolik powinien mieć odwagę spojrzeć prawdzie w oczy. Przecież to papież Jan Paweł II powiedział: “Prawda was wyzwoli”. Wyzwoli Kościół polski  i  Watykan ze szponów kłamstwa i zmusi ich do poproszenia Polaków o wybaczenie ich ciężkich grzechów popełnionych wobec Polski i Polaków przez co przybliżą się do Boga.

 

L.K.

 

Melbourne, Australia

 

TOŻSAMOŚĆ POLONII WE FRANCJI W DEPARTAMENTACH NORD
I PAS DE CALAIS 1908-2013

 

autorstwa Mirosława Jacka Kucharskiego

Rok wyd. 2015

Format B5, oprawa miękka, ilustracje, 158 str.

ISBN 978-83-64232-10-7

Cena 35 zł

Spis treści

Wstęp.................................................................................................7

Rozdział 1

Definicje, pojęcia i teoria ................................................................. 13

1. Polonia..........................................................................................15

2. Emigracja .....................................................................................16

3. Tożsamość....................................................................................18

4. Tożsamość osobista (jednostkowa) ..............................................18

5. Tożsamość grupowa......................................................................21

6. Tożsamość religijna .......................................................................21

7. Tożsamość narodowa...................................................................22

8. Tożsamość kulturowa ...................................................................23

9. Asymilacja, separacja, marginalizacja, naturalizacja

i integracja ........................................................................................24

10. Tożsamość a integracja ..............................................................27

11. Rzeczywistość życia codziennego ..............................................28

Rozdział 2

Kontekst historyczny, polityczny i gospodarczy ............................... 33

1. Lata 1908-1914.............................................................................36

2. I wojna światowa 1914-1918.........................................................40

3. Okres międzywojenny ..................................................................42

4. Strajk w 1934 roku .......................................................................55

5. II wojna światowa..........................................................................59

6. Lata powojenne ............................................................................62

6

7. Reemigracja i kryzys tożsamości..................................................66

8. Rok 1978. Wybór Polaka, kardynała Karola Wojtyły

na papieża........................................................................................70

9. „Emigracja solidarnościowa” ’80-81 .............................................74

10. Emigracja „dorobkiewiczów”.......................................................77

11. Po 1989 roku .............................................................................80

Rozdział 3

Elementy i obrazy tożsamości ........................................................ 83

1. Szkolnictwo .................................................................................85

2. Język ...........................................................................................96

3. Prasa .........................................................................................102

4. Religia i kościół ..........................................................................110

5. Organizacje polonijne.................................................................119

6. Nie wszyscy byli górnikami ........................................................129

Zakończenie ..................................................................................137

Bibliografia......................................................................................143

Spis ilustracji ..................................................................................153

Indeks osobowy .............................................................................157

HISTORIA WSPÓLNA CZY ROZDZIELNA. POLACY, LITWINI, BIAŁORUSINI,

UKRAIŃCY W ICH DZIEJOWYM STOSUNKU (XV-XX W.)

 

autorstwa Marii Barbary Piechowiak (pseud. Topolska)

Format 170 x 240, oprawa twarda, ilustracje

ISBN 978-83-64232-05-3

 

Historia wspólna czy rozdzielna. Polacy, Litwini, Białoerusini, Ukraińcy w ich dziejowym stosunku (XV-XX w.)

Autorstwa Marii Barbary Piechowiak (pseud. Topolska)

Format 170 x 240, oprawa twarda, ilustracje

ISBN 978-83-64232-05-3

Rok wydania: 2015

 

Cena: 49 złotych
E-book: 35 zł

 

Autorka, prof. emeryt. Uniwersytetu Zielonogórskiego, od lat 1970. specjalizując się w mało znanej z powodów polityki historycznej i mało rozpowszechnianej tematyce, stawia w swej książce szereg pytań. Próby odpowiedzi dotyczą wspólnej z Polską przeszłości Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Ich wspólnych zasług w pochodzie zachodnioeuropejskiej cywilizacji (głównie w j. polskim) – odmiennej od Rosji. A także zalet tego modelu, tworzonego z udziałem przedstawicieli również innych narodowości i wyznań, co symbolizuje przyjmowanie go przez carów Rosji i ich otoczenie od połowy XVII w. W tej książce – twórcy nowoczesnych państw  narodowych – występują jako członkowie europejskiej wspólnoty od kilku wieków, do której po bolesnych doświadczeniach XX w. usiłują obecnie powrócić.

    Zobaczmy jak wiele czynników wpływa nadal na niewłaściwe oceny wspólnych niegdyś zasług, podziwianych w państwach zachodnich. Przyczyniły się one do utrwalania i wzrastania  stereotypów oraz, w celu umacniania świadomości narodowej, prowadziły do bratobójczych walk. Esej X – w podsumowaniu – wskazuje na efekty procesu bliskości i następnie przejawów obcości aż do naszych dni. 

 

polsko-amerykańska CZYTANKA

część 1

 

autorstwa Lesława Giermańskiego

(Format 17 x 24, 288 stron, zdjęcia autora)

ISBN: 83-916154-2-1

 

 

polsko-amerykańska CZYTANKA

część 1

 

autorstwa Lesława Giermańskiego

(Format 17 x 24, 288 stron, zdjęcia autora)

ISBN: 83-916154-2-1

 

Cena: 20 zł

 

Jest to książka wyjątkowa. Tytuł książki tylko pozornie wygląda na niezwykły, bo w normalnej mowie tłumaczy się na "czytanka Amerykanów polskiego pochodzenia".

 

Jej Autor jest Polakiem i Amerykaninem. Od czterdziestu lat mieszka w Stanach. Z dużym zainteresowaniem i na bieżąco śledzi sprawy polonijne, polsko-amerykańskie i polskie. Jego bardzo trafne komentarze są publikowane jako listy i artykuły w prasie amerykańskiej, polonijnej w Ameryce i polskiej. Publikacje te często są trafną krytyką, będącą pretekstem do licznych polemik i dyskusji na łamach prasy. Oryginalność tej książki polega na innym punkcie widzenia.

Inaczej bowiem odbierane i oceniane są wydarzenia polityczne i społeczne przez kogoś, kto od wielu lat w Polce nie mieszka, a sprawy polskie są mu bardzo bliskie. Książkę tę trzeba przeczytać. W książce jest też wiele fotografii z pracy autora i jego podróży po świecie.

 

 

PAPIEŻ SŁOWIANIN

ZWIASTUN NADZIEI

praca zbiorowa pod red.: Adama Dobrońskiego,ks. Michała Jagosza, Agaty Judyckiej,
Zbigniewa Judyckiego i Jana Sęka. Fotografie: Mirosław Kucharski

(Format A4, 432 strony, twarda oprawa)

 

PAPIEŻ SŁOWIANIN ZWIASTUN NADZIEI

 

Praca zbiorowa pod redakcją: Adama Dobrońskiego, ks. Michała Jagosza, Agaty Judyckiej, Zbigniewa Judyckiego i Jana Sęka.

Fotografie: Mirosław Kucharski

(Format A4, 432 strony, twarda oprawa)

ISBN: 83-913714-2-5

 

E-book: 35 zł

 

Unikalny album składający się z kilku bloków materiałów związanych z wielkim pontyfikatem Papieża Polaka. Pierwsza cześć to zbiór emocjonalnych wspomnień 154 indywidualności z kraju i emigracji na temat szczególnej chwili, kiedy dotarła do nich wiadomość o wyborze nowego papieża. Refleksje m. in. Teresy Żylis-Gary, Andrzeja Wajdy, Zbigniewa Wodeckiego, Michaiła Gorbaczowa, George'a Busha. Następne bloki to wszechstronna dokumentacja różnych aspektów minionych lat pontyfikatu: dary papieża dla polskiej służby zdrowia, dary dla Ojca Świętego, od pamiątek narodowych po ofiarowane przez osoby indywidualne i instytucje, wykaz honorowych obywatelstw i członkostw stowarzyszeń i organizacji oraz orderów i odznaczeń nadanych Janowi Pawłowi II, lista pomników Papieża i instytucji, naukowych, oświatowych i charytatywnych, powstałych w związku z pontyfikatem, spis publikacji i prac naukowych dotyczących Jana Pawła II, i kilka innych działów.

 

POLAK LONDYŃCZYK

autorstwa Wiktora Moszczyńskiego

 

format 16,5 x 23,5 cm, oprawa twarda, 520 str.

ISBN: 978-83-89376-87-9

 

POLAK LONDYŃCZYK

autorstwa Wiktora Moszczyńskiego

format 16,5 x 23,5 cm, oprawa twarda, 520 str.

ISBN: 978-83-89376-87-9

 

Cena: 39 zł

 

15 grudnia 2011 w Domu Polonii w Warszawie odbyła się promocja najnowszej książki Wiktora Moszczyńskiego pt. Polak Londyńczyk.

 

Fragmenty książki czytali znani aktorzy - Barbara i Jacek Bursztynowicz.

 

Na spotkaniu z Autorem obecni byli między innymi senator Andrzej Person, poseł Joanna Fabisiak, Chris Bobinski (z Financial Times), Eugeniusz Smolar, Krzysztof Jaraczewski, Barbara Bielecka i wiele innych osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara i Jacek Bursztynowicz, Mirosław J. Kucharski i Wiktor Moszczyński

autor Wiktor Moszczyński

 

Polak Londyńczyk to książka zawierająca artykuły publicystyczne, eseje i wystąpienia Wiktora Moszczyńskiego z lat 1966-2008. Teksty te stanowią komentarz Autora do zmian politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących w Polsce, Wielkiej Brytanii i w Europie na przestrzeni ostatnich czterech dekad. Jest sprawą oczywistą, że wspólnie z Autorem musieliśmy dokonać wybory tekstów. Książka ta zatem stanowi jedynie fragment bogatej działalności publicystycznej, w której Autor komentował sytuację polityczną, wydarzenia społeczne, problemy związane z emigracją i wielokulturowością.

 

Z pewnością wielu czytelników zna Wiktora Moszczyńskiego i jego działalność publicystyczną na rzecz kreowania dobrego wizerunku Polski i Polaków mieszkających w Londynie, a stanowiących mniejszość narodową w Wielkiej Brytanii. Autor jest wieloletnim działaczem społecznym i nieugiętym lobbystą polskich spraw na Wyspach Brytyjskich. Tym, którzy jeszcze nie znają Wiktora Moszczyńskiego, polecam wywiad z Autorem przeprowadzony przez Pawła Smoleńskiego w 1994 roku dla "Gazety Wyborczej", a który zamieściliśmy na stronie 7.

 

Tytuł książki Polak Londyńczyk, jest nieco przewrotny, może nawet zaskakiwać, brzmi jak Polak - Anglik, czy "polski Anglik", ale ma to swoje uzasadnienie. Autor jest Polakiem. Urodził się w Londynie. Uczęszczał do polskiej sobotniej szkoły na Ealingu. Zdał polską i angielską maturę, studiował na Uniwersytecie w Brighton. Wychowywany w polskiej tradycji kulturowej równolegle poznawał kulturę angielską. Oboje rodzice Autora byli działaczami społecznymi i zajmowali się dziennikarstwem i publicystyką. Taka sytuacja spowodowała to, co nasza wybitna, niedawno zamarła w Stanach Zjednoczonych polska pisarka i socjolog Danuta Mostwin, nazwałaby "trzecią wartością", wartością intelektualną, duchową, wynikającą z połączenia dwóch, choć europejskich, ale różnych kultur, dając w rezultacie nową wrażliwość i percepcję postrzegania świata. To właśnie ten fenomen w publicystyce Wiktora Moszczyńskiego przykuł moją szczególną uwagę. Absolutnie inny punkt widzenia, który nie jest ani polski, ani angielski. Pozbawiony stereotypów i uprzedzeń, dzięki czemu nacechowany ogromną dozą obiektywizmu. Właśnie dlatego zamieszczone w książce artykuły stanowią dużą wartość merytoryczną i historyczną. Mogą stanowić cenne źródło wiedzy dla historyków, politologów, socjologów i antropologów kulturowych.

 

Autor nie tylko swoim piórem publicysty, ale również swoją postawą działacza walczy o prawo człowieka do zachowania własnej tożsamości i odrębności kulturowej, prawo do miejsca w nowej przestrzeni społecznej i politycznej.

 

Zapraszamy na blog prowadzony przez Wiktora Moszczyńskiego www.polaklondynczyk.blogspot.com

 

Mirosław Jacek Kucharski

 

 

SZKIC O DYPLOMACJI

 

autorstwa księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

(Format 16 x 23, 214 str.)

 

 

 

 

 

SZKIC O DYPLOMACJI

autorstwa księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

(Format 16 x 23, 214 str., rok wydania 2004)

ISBN: 83-89376-06-7

 

E-book: 25 zł

 

Książka o oryginalnym tytule Essai sur la diplomatie napisana przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w 1825, a przetłumaczona z francuskiego przez Zofię Stefanową z Żółtowskich Dąbrowską w l. 1943/44 na podstawie jej drugiego wydania z 1864 jest dziwnie aktualna w roku wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zawiera sumę przemyśleń i doświadczeń Autora, który całe życie działał na polu dyplomatycznym na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Podzielona jest na 3 części: 1. O dyplomacji, jaką jest w praktyce, 2. O dyplomacji, jaką być powinna, 3. Sposoby doprowadzenia dyplomacji do jej właściwych przeznaczeń. Publikacja jest zaopatrzona w przedmowę do wydania polskiego autorstwa dr Andrzeja Nieuważnego, historyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

ROZWÓJ KSI I PESEL. POLEMIKA Z HISTORIOGRAFIĄ

POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

 

autorstwa Andrzeja Targowskiego

Format B5 170 x 240 mm,  oprawa twarda, 312 str., liczne ilustracje i dokumenty

ISBN 978-83-64232-34-3

 

ROZWÓJ KSI I PESEL. POLEMIKA Z HISTORIOGRAFIĄ

POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

 

Rok wyd.  2018

Format B5 170 x 240 mm,  oprawa twarda, 312 str., liczne ilustracje i dokumenty

ISBN 978-83-64232-34-3

Cena: 49 zł

E-book:  25 zł

 

Najnowsza książka Andrzeja Targowskiego odsłania tajemnice Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wyjaśnia przemilczane lub utajnione fakty, obnaża ignorancję pseudonaukowców minionej epoki. Polskie Towarzystwo Informatyczne czasów PRL ponosi odpowiedzialność za pogrążanie informatyki aż po dzień dzisiejszy.

 

Ta książka z pewnością wywoła burzę (co było celem Autora) w polskim świecie informatycznym a także gospodarczo-politycznym.

 

Profesor Andrzej Targowski, informatyk i wizjoner w latach 60, w Polsce wymyślił numer PESEL i  był inicjatorem systemu INFOSTRADY.  W  1971 roku wydał bestselerową, jak na tamte czasy,  książkę Informatyka, klucz do dobrobytu, dzięki której zapoczątkowano w Polsce stosowanie terminu INFORMATYKA.  Jego wizje związane z rozwojem informatyki były celowo hamowane przez  partyjne władze, którym zależało na kontroli i blokowaniu postępu informatyki. Władze partyjne w Komitecie Centralnym  nie zatwierdziły pracy habilitacyjnej Targowskiego, obronionej na Politechnice Warszawskiej, zamykając mu tym samym drogę do akademickiej kariery. Naukowiec objęty został  zakazem publikowania i był szykanowany w pracy.

Profesor  Targowski  został zmuszony do wyjazdu z Polski i od 1980 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych.  Jest autorem 50 książek z zakresu informatyki, teorii mądrości, politologii i cywilizacji.

 

Jeśli jesteś informatykiem lub zwolennikiem silnej Polski musisz tę książkę koniecznie przeczytać.

 

 

MIĘDZY KULTURĄ A RELIGIĄ. OPERACJE WOJSKOWE W IRAKU I AFGANISTANIE

 

autorstwa Magdaleny El Ghamari

(format B5 170 x 240 mm, oprawa twarda, 276 str.)

ISBN 978-83-64232-08-4

 

 

MIĘDZY KULTURĄ A RELIGIĄ. OPERACJE WOJSKOWE W IRAKU
I AFGANISTANIE

 

Autor: Magdalena El Ghamari

(format B5 170 x 240 mm, oprawa twarda, 276 str.)

ISBN 978-83-64232-08-4

 

Cena 49 zł

E-book 35 zł

 

 

dr Magdalena El Ghamari – wykładowca na Uniwersytecie
w Białymstoku (Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Historii
i Nauk o Polityce, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego), analityk w Fundacji Po.Int oraz Instytucie Studiów nad Terroryzmem
w Rzeszowie. Członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz European Security Association. Opiekun Studenckiego Koła Stosunków Międzynarodowych UwB. Kierownik projektu międzynarodowego UwB: „Bałkanica” oraz „Bałkański tygiel bezpieczeństwa: problemy teraźniejszości, czy wyzwania przyszłości” oraz inicjatorka konferencji zatytułowanej „Bezpieczeństwo w obszarze MENA”.

 

Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska zatytułowana „Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego”. Stopień doktorski został nadany w obszarze nauk o obronności, w specjalności taktyka i działania operacyjne. Otworzyła drugi przewód doktorski
w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Autorka tekstów naukowych i popularnonaukowych z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, fundamentalizmu islamskiego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej. Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych
z zakresu środowiska prowadzenia operacji. Prowadzi sieć wykładów zatytułowanych „Propaganda organizacji terrorystycznych” – uczelnie w Polsce, „W kręgu kultury Islamu” – UNESCO, „Cross Cultural Awareness” – Holandia, Rumunia, Kosowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

DUCHOWIEŃSTWO POLSKIE W ŚWIECIE

 

 

pod redakcją Agaty i Zbigniewa Judyckich

(Format 16,5 x 23,5, 496 stron, ikonografia)

 

 

 

DUCHOWIEŃSTWO POLSKIE W ŚWIECIE

 

pod redakcją Agaty i Zbigniewa Judyckich

(Format 16,5 x 23,5, 496 stron, ikonografia)

ISBN: 83-916154-5-6

 

Cena: 45 zł
E-book : 35 zł

 

Na zawartość książki składają się artykuły (64 artykuły, opatrzone bibliografią, indeks nazwisk) napisane przez naukowców polskich i polonijnych, dziennikarzy i działaczy społecznych, przedstawicieli duchowieństwa. Ukazują różne aspekty pracy duszpasterskiej i misyjnej duchowieństwa polskiego poza granicami Ojczyzny. Poświęcone są większym grupom (artykuły przeglądowe), np.: w poszczególnych krajach działalności, tj. Argentyna, Brazylia, USA, Francja, Dania, itd., lub połączonym wspólnym losem (np. franciszkanie łagiernicy, księża sybiracy), jak również prezentują życie i dokonania jednostek (np. Kardynał Rubin, o. Marian Żelazek, abp Jan Cieplak, o. Maksymilian Ryłło, i wiele innych bardziej lub mniej znanych postaci).

 

Publikacja jest hołdem oddanym wszystkim siostrom zakonnym, misjonarzom i kapłanom, którzy nie zawahali się poświęcić życia w służbie sprawom najważniejszym. Ich pracy - często cichej
i pokornej - pokolenia emigrantów zawdzięczają godność, przywiązanie do języka i obyczajów ojczystego kraju, zachowanie tożsamości narodowej i ugruntowanie dobrze rozumianego patriotyzmu. Ich misjonarskie oddanie wśród ludów i narodów innych cywilizacji niosło ze sobą przesłanie tolerancji, solidarności i poświęcenia dla dobra innych.

 

Książka przygotowana z okazji organizowanego w Rzymie w dn. 17-18 października 2002 Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej nt. "Duchowieństwo polskie w świecie. Historia i współczesność".

 

 

 

 

POLACY I OSOBY POLSKIEGO

POCHODZENIA W SIŁACH ZBROJNYCH

I POLICJI PAŃSTW OBCYCH


pod redakcją Agaty i Zbigniewa Judyckich

(Format 17 x 23, 700 stron, barwna lakierowana okładka,

ponad 100 barwnych fotografii)

 

 

POLACY I OSOBY POLSKIEGO POCHODZENIA W SIŁACH ZBROJNYCH I POLICJI PAŃSTW OBCYCH

 

Pod redakcją: Agaty i Zbigniewa Judyckich

(Format 17 x 23 cm, 702 strony, barwna lakierowana okładka,

ponad 100 barwnych fotografii)

ISBN: 83-913714-9-2

 

Cena: 35 zł
E-book: 25 zł

 

Zbiór 85 pasjonujących szkiców, których bohaterami są nasi rodacy służący w obcych armiach oraz policji i żandarmerii różnych krajów. Zaprezentowano tu zarówno losy postaci historycznych jak i współczesnych, powszechnie znanych jak i zupełnie nieznanych polskiemu czytelnikowi. Obok znanych tj. Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko znaleźli się w książce August Szultz, inżynier i budowniczy twierdz Muhammada Ali, Ronald Sieczkowski, chicagowski policjant walczący z mafią, Lech Zondek, polski ochotnik w wojnie afgańskiej, Anita Newcourt (Nowodworska) major armii brytyjskiej, Kazimierz Karasiewicz, lotnik i operator filmowy. Książka bogato ilustrowana podobiznami bohaterów i fotografiami sytuacyjnymi. Streszczenia w jęz. angielskim.

 

 

POLACY W NOWEJ ZELANDII

 

autorstwa Mariana Kałuskiego

(Format 17 x 24,5, 288 str., ilustracje)

 

 

 

 

POLACY W NOWEJ ZELANDII

Autorstwa Mariana Kałuskiego

(Format 17 x 24,5 cm, 288 str., ilustracje)

ISBN: 83-89376-39-3

 

Cena: 35 zł

 

Marian Kałuski jest historykiem, publicystą i dziennikarzem mieszkającym od prawie 40 lat w Australii. Interesuje się losami Polaków na całym świecie, czego dowodem są jego publikacje.

 

Najnowsza jego książka Polacy w Nowej Zelandii opowiada o Polakach i Polonii w kraju oddalonym od Polski o 20 000 km. Nowa Zelandia zwana jest żartobliwie "Kiwilandią" od nazwy ptaka-nielota kiwi, który jest symbolem tego kraju. Pobyt Polaków na tej wyspie, zwanej rajem na ziemi, datuje się od połowy XIX w., kiedy to pierwsi polscy osadnicy przybyli na statkach, aby w pocie czoła budować prosperitę tego kraju. Wcześniej poprzedzali ich polscy podróżnicy przybyli z wyprawami badawczymi do kraju Maorysów. W XX w. znalazły się tu sieroty wojenne wyprowadzone przez gen. Andersa z ZSRR, polskie dzieci, tzw. dzieci z Pahiatua, które przygarnął rząd nowozelandzki w czasie II wojny światowej i które tu już w większości pozostały, stając się szanowanymi obywatelami tego kraju i dochodząc do wysokich stanowisk, a nawet fortun, jak np. Pan John (Jan) Roy-Wojciechowski, milioner, honorowy konsul RP w Nowej Zelandii. Po wojnie dotarli do Nowej Zelandii tzw. dipisi i żołnierze, którzy ze względów politycznych nie chcieli wrócić do kraju. W latach 80-ych XX w. przybyli do Nowej Zelandii uchodźcy "solidarnościowi", a w ostatnich latach, już z wolnego kraju, emigranci zarobkowi.

 

Tak niewiele wiemy o historii i współczesności Polaków i ich potomków w kraju najbardziej oddalonym od Polski, a tyle możemy dowiedzieć się z książki Pana Mariana Kałuskiego.

 

 

 

POLACY W AUSTRALII I OCEANII 1790-1940

 

autorstwa Lecha Paszkowskiego

(Format 17 x 24,5 cm, oprawa twarda, 396 str., ilustracje )

 

 

 

 

 

POLACY W AUSTRALII I OCEANII 1790-1940

autorstwa Lecha Paszkowskiego

format 17 x 24,5 cm, oprawa twarda, 396 str., ilustracje

ISBN: 978-83-89376-71-8

 

Publikacja ta cechuje się dużą wartością naukową i źródłową. Oparta na bardzo bogatych materiałach archiwalnych i bibliograficznych, opatrzona jest przypisami. Jest efektem kilkudziesięciu lat poszukiwań, kwerend oraz drobiazgowej dojrzałej i krytycznej analizy dokumentów archiwalnych. Jest to niewątpliwie praca naukowa, a jednocześnie jest to także dla współczesnego polskiego czytelnika "książka do czytania".

 

Cena: 35 zł
E-book: 29 zł

 

Poza częścią wprowadzającą, składającą się z noty "Od Wydawcy", "Przedmowy" i "Słowa Wstępnego", składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera historię emigracji Polaków do Australii i Oceanii w okresie 150 lat. W oparciu o szerokie kwerendy archiwalne autor przedstawił zarówno ogólne prawidłowości i uwarunkowania tej emigracji, jak i miejsca pochodzenia imigrantów, historię ich osadnictwa, początki i dzieje Polish Hill River, osady, która była o kilka lat starsza od pierwszej polskiej osady Panna Maria w USA i powstała w podobnych okolicznościach.

 

Część druga zawiera biogramy 35 Polaków, którzy zamieszkiwali Australię w omawianym okresie. Niektórzy z nich przebywali w Australii i Oceanii dłużej, przez całe niemal życie, inni krócej, po kilka tylko lat. Znajdują się wśród tych biogramów historie postaci wybitnych i znanych powszechnie, jak Edmund Paweł Strzelecki czy Bronisław Malinowski, ale również biogramy postaci być może barwnych, ale niewiele historycznie znaczących, o których także stosunkowo niewiele wiadomo, łącznie z tym, czy mamy prawo uważać ich za Polaków. Na tym polega wartość tych historii. Lech Paszkowski starał się ukazać całe możliwe spectrum polskiego doświadczenia Australii. Opisał 35 postaci, ale prawie każda z nich posiadała rodzinę, dzieci i wnuki, wchodziła w różnorodne kontakty z innymi Polakami i miała bardzo różne australijskie doświadczenia. W ten sposób powstał zbiorowy obraz nie tylko polskiej społeczności, ale także istotna część społecznej historii Australii oraz ważna część historii polskiej emigracji XIX wieku.

 

Publikacja dofinasowana ze środków Kancelarii Senatu RP.

 

POLACY I POLONIA W FINLANDII

autorstwa Elżbiety Later-Chodyłowej

(Format 17,30 x 24,50, 148 str., ilustracje 36 str., oprawa twarda, rok wydania 2004)

ISBN: 83-89376-08-3

 

 

 

 

Polacy i Polonia w Finlandii

autorstwa Elżbiety Later-Chodyłowej

(Format 17,30 x 24,50, 148 str., ilustracje 36 str., oprawa twarda, rok wydania 2004)

ISBN: 83-89376-08-3

 

E-book: 25 zł

 

Polacy i Polonia w Finlandii/ Puolalaiset Ja Polonia Suomessa - książka w wersji dwujęzycznej: polskiej i fińskiej jest poprawionym i uzupełnionym wydaniem pracy, która ukazała się w 1997. Stanowi całościowe kompendium wiedzy o niezbyt znanej Polonii fińskiej. Składa się z części historycznej przedstawiającej dzieje Polonii i różnorodne kontakty polsko-fińskie i części współczesnej prezentującej obraz współczesnej Polonii, działalność kościoła katolickiego, dzieje i działalność Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie/Helsinkach i życie organizacyjne innych ośrodków polskich. Dodatkowym atutem publikacji są zdjęcia, zamieszczone na 36 stronach, ilustrujące różne okresy w życiu Polonii fińskiej.

 

TOWARZYSTWO OPIEKI

NAD POLAKAMI WE FRANCJI

1941 - 1944

 

autorstwa Anny Pachowicz

(Format 16,8 x 23,8 cm, 494 str.)

 

 

TOWARZYSTWO OPIEKI

NAD POLAKAMI WE FRANCJI

1941 - 1944

autorstwa Anny Pachowicz

format 16,8 x 23,8 cm, 494 str.

ISBN: 978-83-89376-96-1

 

Cena: 47 zł

E-book: 35 zł

 

Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji (TOPF) - Groupement d'Assistance aux Polonais
en France (GAPF) to instytucja opiekuńcza działająca na terenie Francji w okresie od dnia 1 września 1941 r. do likwidacji w dniu 1 maja 1944 r.

Funkcję Prezesa TOPF pełnił najpierw Zygmunt Lubicz-Zaleski do dnia aresztowania 19 marca 1943 r., a następnie Józef Jakubowski. Prawną siedzibą TOPF był Lyon, jednak w rzeczywistości władze TOPF przebywały w Romans (Drôme) od dnia 1 września do 31 grudnia 1941 r., a później pod Grenoble w miejscowości La Tronche (Isere).

Głównym zadaniem TOPF - ujętym w statucie zatwierdzonym przez francuskiego Ministra Spraw Wewnętrznych dekretem z dnia 17 sierpnia 1941 r. - było zapewnienie pomocy materialnej, intelektualnej i moralnej Polakom, którzy znaleźli się na terenie całego państwa francuskiego.

TOPF udzielało pomocy w formie tzw. opieki otwartej lub zamkniętej. Starało się wspierać obywateli polskich w taki sposób, aby każdemu, bez względu na pochodzenie, wyznanie, wykształcenie, wykonywany zawód, zapewnić możliwość przeżycia wojny, choćby w najskromniejszych warunkach.

 

* * *

 

(...) monografia dr Anny Pachowicz Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji 1941-1944 (.) stanowi istotny wkład w poznanie losów Polonii i polskiego wychodźstwa okresu II wojny światowej (...). Pojawienie się publikacji książkowej pod tym tytułem będzie miało wręcz nowatorski charakter, gdyż trudno doszukać się w polskiej historiografii szerszego opracowania problematyki związanej z polską emigracją do Francji.

(...) monografia Pani dr Anny Pachowicz będzie w sposób doskonały uzupełniać stan wiedzy o polskim wychodźstwie podczas II wojny światowej. Została napisana z dużym znawstwem podjętej problematyki i przy godnej podziwu drobiazgowości i precyzji docierania do mniej znanych ogółowi czytelników faktów. Istotnym uzupełnieniem rozważań Autorki są liczne (...) zestawienia statystyczne. Umożliwiają one zapoznanie się z danymi liczbowymi oraz informacjami odnoszącymi się do umiejscowienia działalności TOPF. Gorąco polecam lekturę opracowania Anny Pachowicz każdej osobie, zainteresowanej polskimi losami w latach 1939-1945.

 

Fragment recenzji dr. hab. Piotra Mikietyńskiego

 

 

 

 

 

AUGUST KARDYNAŁ HLOND. DZIEŁA

TOM 1

 

pod red. Jana Koniecznego TChr.

(Format B5, 928 stron)

 

August Kardynał Hlond. Dzieła

Tom. 1

pod red. Jana Koniecznego TChr.

(Format B5, 928 stron)

Wstęp:

Józef kardynał Glemp, Prymas Polski

 

E-book 35 zł

 

Książka zawiera teksty nauczania pasterskiego Augusta Kard. Hlonda publikowane za jego życia. Całość obejmuje 5 części:

1. Okres salezjański 1897-1922, 2. Rządca diecezji śląskiej 1922-1926, 3. Arcybiskup gnieźnieński i poznański, Prymas Polski 1926-1939, 4. Prymas rzecznikiem wolności ojczyzny 1939-1945, 5. Prymas obrońcą zasad katolickich 1945-1948. Każdy drukowany materiał (555 pozycji) został opatrzony adresem edytorskim.

TYGODNIK POLSKI. SZEŚĆDZIESIĄT LAT

W SŁUŻBIE POLONII AUSTRALIJSKIEJ

I NOWOZELANDZKIEJ

 

autorstwa Witolda Łukasiaka

(Format 17 x 24,5 cm, oprawa twarda, 272 str.,

książka bogato ilustrowana)

 

Tygodnik Polski.

Sześćdziesiąt lat w służbie Polonii australijskiej

i nowozelandzkiej

autorstwa Witolda Łukasiaka

format 17 x 24,5 cm, oprawa twarda, 272 str., książka bogato ilustrowana

ISBN: 978-83-89376-77-0

Cena: 45 zł
E-book: 35 zł

 

Spisane dzieje "Tygodnika Polskiego"

 

W wyniku II wojny światowej (1939-1945) oraz bezprawnego zagarnięcia władzy w Polsce przez komunistów (czytaj: agentów Kremla) z pomocą bagnetów sowieckich na przełomie 1944-45 roku i oderwania od Polski Ziem Wschodnich (Lwów, Wilno), kilkaset tysięcy Polaków, których losy wojny rzuciły poza granice Polski (głównie do hitlerowskich Niemiec i Wielkiej Brytanii), pozostało na Zachodzie. Postanowiło urządzić swe życie w wolnym świecie, m.in. w Australii, która od 1947 roku otworzyła się dla emigrantów z Europy. W latach 1947-52 przyjechało do Australii ok. 60 000 etnicznych Polaków urodzonych przed wojną w Polsce, wraz z ok. 12 000 dziećmi urodzonymi w pierwszych powojennych latach, głównie w Niemczech.

 

W nowym kraju - Australii nie było "starej" emigracji polskiej. Nie było tu więc żadnych polskich organizacji, Domów Polskich, polskich księży - polskich kościołów i polskiej prasy. Przybyli tu Polacy w zdecydowanej większości nie znali języka angielskiego, a ci, którzy go znali niewiele dowiadywali się z prasy australijskiej o wydarzeniach w Europie, nie mówiąc już o Polsce. Tymczasem chcieli oni wiedzieć co się dzieje w zniewolonej przez Kreml Polsce. Wszak wielu z nich miało rodziny w Polsce - bardzo często swoich rodziców. A poza tym chcieli wszelkich informacji w języku polskim o Australii i o tym jak się urządzić w nowym kraju i o powstającym tu polskim życiu społeczno-duszpasterskim. Potrzebowali także pisma katolickiego.

 

Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszedł przybyły do Australii z Chin na początku 1949 roku misjonarz ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, ks. Konrad Edmund Trzeciak. Prowadząc pracę duszpasterską w obozie dla emigrantów w Bathurst (NPW) zrozumiał jak przebywający tam w dużej liczbie Polacy bardzo potrzebują gazety polskiej. Zakręcił się koło jej wydawania i 28 lipca 1949 roku w obozie tym ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Katolickiego", który od 1965 roku nosi nazwę " Tygodnik Polski " i który jest wydawany po dziś dzień - od 1954 roku w Melbourne.

 

Pismo jest wydawane bez przerwy po dziś dzień, czyli 60 lat. To rekord wśród nie tylko prasy polskiej w Australii ale i na całym świecie. A wydawaliśmy w Australii od 1949 roku wiele pism i pisemek, włącznie z innym znanym tygodnikiem "Wiadomości Polskie" (1942-48 i 1950-96).

 

"Tygodnik Katolicki/ Tygodnik Polski " przeżył wszystkie trudności, a nawet i wielkie nieszczęście po śmierci w 1974 roku jego właściciela i redaktora Romana Gronowskiego, dlatego, że było i jest pismo z ducha polskie i katolickie, a do 1989 roku także o obliczu zdecydowanie niepodległościowym - takim, jakim była zdecydowana większość Polonii australijskiej. Po upadku "Wiadomości Polskich" w 1996 roku jest to w zasadzie jedyne polskie pismo społeczne w Australii.

 

"Tygodnik Katolicki/ Tygodnik Polski " ma wyjątkowo piękną historię, no i na swoim koncie tę wielką rolę jaką odegrał i odgrywa w dziejach Polonii australijskiej.

 

Dlatego byłem bradzo zdziwiony, że z okazji 50. rocznicy istnienia pisma (1999 r.) wydawca i redakcja pisma nie uczciła odpowiednio tej rocznicy. Nie znam tego powodów, ale pamiętam, że zachęcałem do tego ówczesnego redaktora pisma, dra Zdzisława A. Derwińskiego. Przypuszczam, że powodem tego był brak osoby chętnej do spisania dziejów "Tygodnika Polskiego". Bo niestety w Australii odczuwaliśmy i odczuwamy duży brak historyków Polonii australijskiej. Niestety w ślady Lecha Paszkowskiego, autora wielkiego dzieła "Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940" (Londyn 1962, Toruń 2008) nikt dotychczas nie poszedł i nie pisze naszych tu dziejów po 1940 roku.

 

Szczęściem dla pisma po 2003 roku nastąpiły duże zmiany osobowe w zarządzie Strzelecki Holding Pty. Ltd., które jest wydawcą pisma od 1974 roku. Znaleźli się w nim ludzie szczerze troszczący się o dalsze jego istnienie (a trzeba pamiętać, że Polonia australijska zmniejsza się liczebnie z braku znaczącej emigracji polskiej do Australii od prawie 25 lat). Całe swe serce i energię oddają pismu w ramach pracy społecznej!

 

Wśród grona tych osób, z panią Marzenną Piskozub na czele, jest pan Witold Zbigniew Łukasiak... inżynier budownictwa (absolwent Politechniki Warszawskiej), mieszkający w Australii od 1978 roku. W 1993 roku związał się z naszym "Tygodnikiem Polskim"... i został dziennikarzem. Od 1993 roku jest korespondentem i od 2004 także korektorem pisma. Zaczął pisać także do "Kuriera Zachodniego" (Perth), "Nowego Dziennika" (Nowy Jork), "Poczty Polskiej" (Warszawa), "Roty" (Lublin) i "Forum Polonijnego" (Lublin), a od 1997 roku jest członkiem także Ethnic Public Broadcasting Association of Victoria. Konikiem pana Witolda jest życie i działalność Pawła Edmunda Strzeleckiego - znanego podróżnika polskiego w Australii; jest autorem zapewne ponad 100 artykułów na jego temat i nazw geograficznych związanych z imieniem tego badacza piątego kontynentu.

 

Zbliżała się 60. rocznica wydawania "Tygodnika Polskiego". Przez te lata wydano 3120 numerów pisma, tj. około 70 tysięcy zadrukowanych stron. Pan Witold Łukasiak podjął się opracować książkę o piśmie. Jednocześnie Stowarzyszenie im. T. Kościuszki w Melbourne, kierowane przez Huberta Rogińskiego, podjęło się wydania książki z pomocą finansową The Blum Foundation i ANZ Trustees oraz powstałego z tej okazji Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszowych 60-lecia "Tygodnika" z Jagodą Korczak, Beatą Łukasiak, Andrzejem Mielnikiem, Marzenną Piskozub, red. Janem Skibickim, ks. Wiesławem Słowikiem - rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii, Jagodą Williams i Zbigniewem Zergerem na czele (zapewne wiele innych osób w tym im pomagało). Komitet urządził szereg bardzo udanych i popartych przez społeczeństwo imprez z tej okazji, z których dochód zasilał kasę pisma i wydawcy.

 

W październiku 2010 roku w Oficynie Wydawniczej Kucharski w Torunia, która specjalizuje się w wydawaniu książek o tematyce polonijnej lub autorów polonijnych, ukazała się licząca 269 stron książka " Tygodnik Polski . Sześćdziesiąt lat w służbie Polonii australijskiej i nowozelandzkiej - Polish Weekly. Sixty Years in the Service of Polish Community in Australia and New Zealand ", autorstwa Witolda Łukasiaka.

 

Książka pełna historycznych ilustracji i mająca twardą okładkę prezentuje się bardzo estetycznie. Jest to jednak jej dodatkowy plus. Pierwszym jest na pewno jej tekst.

 

Otwiera go słowo "Od Wydawcy" (po angielsku i polsku), "Przedmowa" Lecha Paszkowskiego (lepszej reklamy i autor i książka nie mogły by mieć!), "Przesłanie" od byłego prezydenta RP na emigracji Ryszarda Kaczorowskiego oraz "Wprowadzenie" Witolda Łukasiaka i jego tekst pt. "Prasa polska w Australii - zarys historyczny", który uzupełniają reprodukcje pierwszych stron 13 czasopism polskich wydawanych w Australii po II wojnie światowej. Szkoda, że zabrakło ilustracji pierwszej strony "Polonii Australijskiej" - pierwszego polskiego pisma wydawanego w Australii przez Stefana Połotyńskiego w Brisbane w 1930 roku.

 

Kolejnym rozdziałem - i najważniejszym książki jest "Historia Tygodnika w latach 1949-2009 - redaktorzy". Autor w sposób bardzo przystępny i poza ks. Konradem E. Trzeciakiem encyklopedyczny przedstawił nam najpierw biogramy, a potem pracę w redakcji "Tygodnika Katolickiego/Tygodnika Polskiego" kolejnych redaktorów pisma: ks. Konrada E. Trzeciaka (1949-60), Romana Gronowskiego (1961-74), Mariana Kałuskiego (1974-77), Jerzego Grot-Kwaśniewskiego (1977-92), Michała Filka (1992-98), Zdzisława A. Derwińskiego (1998-2002), Grażyny Walendzik (2002-2003), Józefy Jarosz i Jana Skibickiego (2003-2009) i Wojciecha Szlachetko (od 2010).

 

Następnie jest krótki artykuł pt. "Tygodnik własnością społeczną", "Posłowie" i obszerna (!) "Lista osób związanych z Tygodnikiem".

 

Książkę kończy 100-stronnicowy "Suplement - Jubileuszowe obchody". Jak mówi sam tytuł, omawia on wszystkie imprezy i akcje zorganizowane przez Komitet Organizacyjny Jubileuszowych Obchodów i jest wyjątkowo bogato ilustrowany. Utrwalił prawdopodobnie setki czytelników i przyjaciół "Tygodnika Polskiego". Ostatnich 30 stron to "Listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu" Tygodnika Polskiego, m.in. od prez. Lecha Kaczyńskiego, kard. Józefa Glempa - Prymasa Polski, prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie Macieja Płażyńskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Janusza Kurtyki, prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Krzysztofa Łańcuckiego, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Australii ks. Wiesława Słowika TJ oraz szeregu innych dostojników kościelnych, księży, instytucji i organizacji w Australii, Polsce i za granicą oraz działaczy polonijnych.

 

Jak słusznie zauważa Witold Łukasiak w swoim "Wprowadzeniu": Książka niniejsza nie jest sensu stricto monografią i nie rości sobie pretensji do opracowania historycznego. Jest to pamiątkowa publikacja napisana głównie dla ludzi związanych z "Tygodnikiem", z okazji sześćdziesiątej rocznicy założenia naszej gazety przez ks. Konrada Trzeciaka. Część podstawowa, historyczna, przybliża sylwetki kolejnych redaktorów i ich działalność redakcyjną. W drugiej części pt. "Suplement" przedstawione są przedsięwzięcia podjęte z okazji Jubileuszu pisma .

 

Książka Witolda Łukasiaka pt. " Tygodnik Polski. Sześćdziesiąt lat w służbie Polonii australijskiej i nowozelandzkiej - Polish Weekly. Sixty Years in the Service of Polish Community in Australia and New Zealand" jest cennym przyczynkiem nie tylko do historii prasy polskiej w Australii, ale także ogólnie Polaków w Australii. Jest także historią Australii - jej wieloetnicznego społeczeństwa. No i utrwaliła dla potomnych tak w Australii jak i Polsce dzieje "Tygodnika Polskiego". Co więcej, porusza w sposób bardzo rzetelny sprawy, które do tej pory były niewłaściwie przedstawiane przez niektóre osoby, a związane głównie z przejęciem pisma przez red. Romana Gronowskiego od ks. red. Konrada Trzeciaka, jak również sprawę testamentu Romana Gronowskiego, który, jeśli byłby wykonany zgodnie z wolą Zmarłego, doprowadziłby do zamknięcia pisma w 1974 roku, a więc zaraz po Jego śmieci. Dobrze Autor ujął także sprawę "Tygodnika Polskiego" jako własności społecznej, do czego w dużej mierze sam się przyczniłem (kiedy spadkobiercy wnieśli sprawę do sądu za nielegalne dalsze wydawawanie pisma, najprostszym rozwiązaniem było odkupienie przeze mnie, jako ówczesnego jego redaktora, pisma od masy spadkowej; uważałem jednak, że pismo powinno być własnością społeczną).

 

Uważam, że książkę o "Tygodniku Polskim" znacznie wzbogacił by przedruk w niej wspomnień redaktorów i o redaktorach z wydania jubileuszowego "Tygodnika Polskiego".

 

Szczerze gratuluję tak Witoldowi Łukasiakowi jak i Wydawcy tego cennego dzieła.

 

Wierzę, że książka Witolda Łukasiaka o "Tygodniku Polskim" wzbudzi należne jej zainteresowanie ze strony społeczeństwa polskiego w Australii.

 

Marian Kałuski

MISCELLANEA COPERNICANA

 

autorstwa Stanisława Leopolda Janikowskiego

(Format 14,5 x 20,5 cm, 338 str.)

 

 

 

 

MISCELLANEA COPERNICANA

autorstwa Stanisława Leopolda Janikowskiego

ISBN: 978-83-932756-5-6

 

Cena: 29 zł
E-book: 25 zł

 

Niewiele wiemy o pracy Stanisława Janikowskiego nad książką o Mikołaju Koperniku, ponad to, co we wstępie napisał sam autor. Zaledwie jeden raz, we wspomnieniach syna Stanisława Marii z 2000 roku, pojawiła się wzmianka na temat okoliczności pisania szkiców:

 

Ojciec w tym czasie [początek wojny] pracował nad książką o Koperniku. Z tego powodu często odwiedzał biblioteki, a głównie Bibliotekę Watykańską, w której pobliżu znajdowało się dyskretne wejście prowadzące z Watykanu do muzeum. Mój Ojciec i Papee spotykali się tam, na rogu dwóch, rzadko uczęszczanych korytarzy, skąd mogli widzieć, czy ktoś obcy się nie zbliża. Książka o Koperniku, zawierająca wiele danych nieopublikowanych, które Ojciec znalazł w bibliotekach rzymskich, nigdy nie została wydana. [.] Ja znalazłem w Zielonce notatki źródłowe, ale maszynopisu nie widziałem*.

 

Najważniejsze pytanie: czy gromadzenie informacji źródłowych o wielkim astronomie i praca nad książka były pretekstem do częstego odwiedzania Watykanu i możliwością spotykania się z ambasadorem Kazimierzem Papée, z którym Janikowski prowadził rozmowy polityczne i wymieniał informacje, będąc łącznikiem rządu emigracyjnego, czy też praca nad książką była realizacją zamierzeń poświęcenia się nauce w czasach, w których niewiele mógł zrobić dla ojczyzny - pozostanie bez odpowiedzi. Janikowski, tłumacząc opublikowanie niewielkiego szkicu na temat Kopernika w Bolonii, w odcinkach w "Orle Białym" w 1944 roku, napisał, że powodem była przewidywana obecność polskich żołnierzy II Korpusu w tym mieście**. Oznacza to najpewniej, że w 1944 r. musiał istnieć jakieś kształt książki, w każdym razie zebrane w kwerendzie materiały źródłowe, notatki bibliograficzne, z których przygotował trzyczęściowy artykuł. Notatki te i wypisy z dokumentów, zaginęły w czasie wojny i powojennych przenosin.

 

 

* S. M. Janikowski, Wspomnienia o Stanisławie Leopoldzie Janikowskim , [w:] J. Żaryn, Kościół w Polsce , s. 235; przedruk w: Świadectwa - Testimonianze, t. 4 , s. 40-41.

** Patrz: Słowo wstępne w tym tomie

KINO PLUS

Film i dystrybucja kinowa w Polsce w 1990-2000

autorstwa Krzysztofa Kucharskiego

(Format A4, oprawa twarda, 488 str., ilustracje, rok wydania 2002)

ISBN: 83-916154-0-5

 

 

 

Kino Plus. Film i dystrybucja kinowa w Polsce w 1990-2000

autorstwa Krzysztofa Kucharskiego

(Format A4, oprawa twarda, 488 str., ilustracje, rok wydania 2002)

ISBN: 83-916154-0-5

 

Cena: 35 zł
E-book: 25 zł

 

Książka obejmuje dokumentację filmograficzną wszystkich filmów wprowadzonych do polskich kin w latach 1990-2000. Osobny rozdział poświęcony jest wszystkim dystrybutorom filmów kinowych, którzy pojawili się na rynku w w/w okresie wraz z ich charakterystyką oraz zestawem tabel dokumentujących statystykę danego filmu (data premiery, tytuł, ilość kopii oraz frekwencja). Jest też rozdział Pro Memoriam dotyczący ludzi kina zmarłych w l. 1990-2000. Omawiane są książki filmowe i czasopiśmiennictwo filmowe z tego okresu oraz polskie festiwale filmowe.

POLONIA KATOLICKA W AUSTRALII I DZIAŁALNOŚĆ

I DZIAŁALNOŚĆDUSZPASTERSKA POLSKICH DOMINIKANÓW W AUSTRALII
I NOWEJ ZELANDII

autorstwa Mariana Kałuskiego

 format 17 x 24,5 cm, oprawa twarda, 256 str., kolorowe ilustracje

 ISBN: 978-83-89376-74-9

 

Polonia katolicka w Australii i działalność duszpasterska polskich dominikanów w Australii i Nowej Zelandii

autorstwa Mariana Kałuskiego

 format 17 x 24,5 cm, oprawa twarda, 256 str., kolorowe ilustracje

 ISBN: 978-83-89376-74-9

 

Cena: 35 zł

 

Książka "Polonia katolicka w Australii i działalność duszpasterska polskich dominikanów w Australii i Nowej Zelandii", autorstwa Mariana Kałuskiego, została napisana z myślą o obchodzonej 50-tej rocznicy pracy duszpasterskiej polskich dominikanów w Wiktorii (1961-2011). Ten jubileusz jest próbą podsumowania i oceny obecności dominikanów w Australii i Nowej Zelandii, począwszy od przybycia, aż do chwili obecnej.

 Czas ucieka, ludzie przemijają a przeszłość oddala się coraz bardziej, zacierają się jej ślady. Dlatego wydaje mi się uzasadnione podjęcie próby zajęcia się tym tematem przy równoczesnym uwzględnieniu działalności religijnej i społecznej kościoła i Polaków w Australii. Ważne jest, abyśmy odkrywali i znali naszą historię.

Wierzę, że ta publikacja będzie pożyteczna zarówno dla tych czytelników, którzy zainteresują się różnymi szczegółowymi informacjami o Polonii, jak i dla tych, którzy podejmą dalsze trudy naukowego opracowania dziejów Polonii w Australii.

 Mam również nadzieję, że niniejsza publikacja wypełni lukę, jaką jest brak podobnych opracowań w Australii i przyczyni się do rozbudzenia zainteresowania Polonią katolicką w Australii i jej działalnością duszpasterską.

 

Ze wstępu (Słowo od wydawcy)

 

POLSKI CENTRALNY OŚRODEK SPOŁECZNO-SPORTOWY

W ALBION 1984-2009

 

autorstwa Mariana Kałuskiego

 format 17 x 24,5 cm, oprawa twarda, 192 str., kolorowe ilustracje, książka w dwóch wersjach

językowych: polskiej i angielskiej

 ISBN: 978-83-89376-76-3

 

Polski Centralny Ośrodek Społeczno-Sportowy w Albion 1984-2009

autorstwa Mariana Kałuskiego

 format 17 x 24,5 cm, oprawa twarda, 192 str., kolorowe ilustracje, książka w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej

 ISBN: 978-83-89376-76-3

Cena: 35 zł (wersja polska lub angielska)

 

Podziękować za trud

 i ocalić od zapomnienia

 

Czas leci jak z bicza strzelił. Minęło już 25 lat od chwili kupienia posesji w Albion, na której zorganizowaliśmy Polski Centralny Ośrodek Społeczno-Sportowy, 20 lat od chwili rozpoczęcia budowy Ośrodka i 15 lat od chwili jego uruchomienia.

 Można śmiało powiedzieć, że przy budowie Ośrodka brało udział w mniejszym lub większym stopniu prawie całe społeczeństwo polskie w Melbourne, a szczególnie Polacy z zachodnich dzielnic tego wielkiego miasta, gdzie znajduje się Ośrodek. Tak, to, że on dzisiaj stoi i działa, to zasługa setek osób, które pospieszyły zarządowi z pomocą finansową i kilkudziesięciu osób, które pracą swoich rąk go wzniosły czy współwznosiły.

 

Tych kilkadziesiąt osób niemal każdego dnia, i to bardzo często od świtu do nocy, najpierw przygotowywało teren pod zabudowę i boiska, a potem budowało własnymi rękoma naszą piękną i największą w całym Melbourne placówkę polską. Nie żałowali przy tym często również własnych ciężko zarobionych pieniędzy na jego budowę.

Wielu z nich odeszło już od nas w zaświaty, do Pana Boga po zapłatę, gdyż tutaj na ziemi nie doczekali się specjalnego wynagrodzenia - specjalnego wyróżnienia. Niestety, nie przyznaliśmy im choćby brązowych Krzyży Zasługi. Szkoda, że dla najbardziej zasłużonych rodaków niekiedy brakuje odznaczeń.

Na rocznym walnym zebraniu wyborczym Ośrodka Polskiego w Albion w 1998 roku pan Tadeusz Leżoń podał wniosek o utworzenie specjalnej komisji historycznej w celu zredagowania "Kroniki Ośrodka" w oparciu o istniejące materiały archiwalne do 1993 roku oraz przez wykorzystanie relacji żyjących budowniczych Ośrodka w Albion. Po dyskusji zebrani większością głosów przegłosowali ten wniosek.

 I na tym się skończyło - wniosek nie został zrealizowany do lutego 2009 roku.

 Kierowany przeze mnie zarząd Ośrodka postanowił wreszcie wynagrodzić odpowiednio pracę wszystkich osób zasłużonych przy budowie i prowadzeniu Polskiego Centralnego Ośrodka Społeczno-Sportowego w Albion przez wydanie pracy o nim. Utrwali ona jego historię dla potomnych, a jednocześnie odda należne podziękowanie i hołd dla jego wszystkich budowniczych.

 Serdecznie dziękujemy znanemu dziennikarzowi i historykowi Polonii, członkowi Światowej Rady Badań nad Polonią w Warszawie Marianowi Kałuskiemu za podjęcie się napisania zarysu historii naszego Ośrodka. Marian Kałuski był m.in. redaktorem wydawanego w Melbourne "Tygodnika Polskiego" i jest autorem m.in. książek o Polakach w Australii, Chinach i Nowej Zelandii. Jest jednym z nas - mieszka w Sunshine i brał udział w życiu Polaków w zachodnich dzielnicach Melbourne. Jest członkiem Polskiego Ośrodka w Albion.

 

Jego zgodę, a następnie owocną i na pewno cenną pracę należy docenić tym bardziej, że archiwum Ośrodka w zasadzie nie istnieje. Budowniczowie z zarządu Ośrodka zajęci jego budową nie przywiązywali dużej wagi do należytego gromadzenia archiwum; może dlatego, że właściwie do 1993 roku nie było gdzie go przechowywać. Marian Kałuski musiał zadać sobie wiele trudu, aby odtworzyć dzieje naszego Ośrodka. Korzystał głównie z prywatnych "zbiorów" archiwalnych działaczy Ośrodka i ich relacji oraz nielicznych - głównie prasowych publikacji na jego temat.

 

W imieniu zarządu Ośrodka i red. Mariana Kałuskiego pragnę podziękować za pomoc mu udzieloną pp. Mieczysławowi Żurkowi, Antoniemu Milczarskiemu, o. Dominikowi Jałosze OP, mgr Grażynie Walendzik, Jerzemu Borowieckiemu, dr Zygmuntowi Kortusowi, Edwardowi Litewce, Stanisławowi Imosie i Monice Wiench.

 Jeśli występują jakieś braki czy niedomówienia w tej pracy, najmocniej za to przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Jednocześnie apelujemy do osób, które mają te zastrzeżenia czy jakieś cenne uwagi lub uzupełnienia o kontakt z nami, aby ewentualne braki uzupełnić w drugim wydaniu historii Ośrodka.

 

Wyrażamy jednak nadzieję, że nasza decyzja i jej owoc, czyli praca Mariana Kałuskiego spełnią oczekiwania jej czytelników - członków Ośrodka, odda należne podziękowanie jego Budowniczym, a przede wszystkim sprawi, że dzieje Ośrodka nie pójdą w zapomnienie, że nie podzieli on losu wielu powojennych organizacji polskich w Australii, o których dziś już nikt nic nie wie i nikt nigdy już się nie dowie.

 My zapewniamy sobie trwałe miejsce w historii Polaków w Australii, a tym samym w dziejach wielkiego narodu polskiego. Jednak historia naszego Ośrodka to również historia Australii i społeczeństwa australijskiego, którego jesteśmy integralną częścią.

 

Praca niniejsza jest więc również naszym podziękowaniem dla Australii, jej kolejnych rządów za ich politykę wielokulturowości oraz dla społeczeństwa australijskiego, które umożliwiło nam żyć w demokratycznym i tolerancyjnym kraju. Bez tego także nie byłoby naszego Ośrodka i polskiego wkładu w dzieje Australii.

 

Książkę naszą widzimy również jako wkład Polskiego Centralnego Ośrodka Społeczno-Sportowego w Albion w obchody 150-lecia dzielnicy Sunshine-Brimbank i 60-lecia powojennego dużego osadnictwa polskiego na jej terenie.

 

 Andrzej Szumny

 Prezes

 

WIELKI MAŁY ŚWIAT. WSPOMNIENIA EMIGRANTKI Z AUSTRALII

 

autorstwa Longiny Trojan

Rok wyd. październik 2018

Format 155 x 230 mm, oprawa miękka, 158 str. kolorowe i czarno-białe fotografie

ISBN 978-83-64232-33-6

 

WIELKI MAŁY ŚWIAT. WSPOMNIENIA EMIGRANTKI Z AUSTRALII

Longina Trojan

Rok wyd. październik 2018

Format 155 x 230 mm, oprawa miękka, 158 str. kolorowe i czarno-białe fotografie

ISBN 978-83-64232-33-6

Cena: 34 zł

E-book:  20 zł

 

Wielki mały świat… to wspomnienia polskiej emigrantki urodzonej na dawnych Kresach, mieszkającej od prawie 40 lat w Australii. Autorka doświadczyła bolesnych losów ludzi wypędzonych z ziemi rodzinnej. Jej tułacze życie przepojone było tęsknotą i miłością do ojczyzny. Dopiero w Australii u boku męża znalazła to, o czym marzyła: Australię traktuję jako drugą Ojczyznę, która w trudnych chwilach naszego życia dała nam schronienie, pracę, dom i pozwoliła stworzyć spokojne i godne życie. Obecnie mam dużo wolnego czasu, sporo czytam i sama piszę. Chcę przekazać rodakom trochę wspomnień, tak z burzliwego okresu życia w PRL-u., jak i łagodności w Australii. Często rozmyślam o Polsce, Polakach i naszych sąsiadach z jednej i drugiej strony granicy, bo jak mówią Australijczycy, Polska leży między dwoma wilkami i trochę nam współczują.

 

 

 

HYBRYDOWI POLACY

 

autorstwa Andrzeja Olasa i Andrzeja Targowskiego

rok wyd. 2017

(Format B5, 170x 240 mm, oprawa twarda, 256 stron, kolorowe fotografie)

ISBN 978-83-64232-31-2

 

HYBRYDOWI POLACY

autorstwa Andrzeja Olasa i Andrzeja Targowskiego

rok wyd. 2017

(Format B5, 170x 240 mm, oprawa twarda, 256 stron, kolorowe fotografie)

ISBN 978-83-64232-31-2

 

cena 49 zł.

e-book 25 zł.

 

Nowatorska koncepcja książki, dwóch autorów, zawiera niebanalne opowiadania Andrzeja

Olasa z komentarze Andrzeja Targowskiego. Hybrydowy Polak to taki nasz rodak, który

potrafi żyć, działać, odnosić sukcesy i porażki, a także być szczęśliwym w dwóch różnych

środowiskach – czy to politycznych, czy obywatelskich – zarówno na obczyźnie, jak i w

kraju, nie tracąc przy tym patriotycznej, ekonomicznej i innych więzi z ojczyzną. Tym samym

jest on giętkim i sprytnym, a może i mądrym mieszkańcem różnych środowisk; ułatwia mu to

przetrwanie, staranie się o lepszy byt. Uzyskuje w ten sposób zadowolenie z życia, którego z

różnych względów, najczęściej politycznych i ekonomicznych, nie zapewnia mu życie w

jednym środowisku. To obywatel świata, najczęściej z podwójnym obywatelstwem.

 

Andrzej Olas

Studiowałem na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej, jestem emerytowanym

profesorem akademickim, byłym pracownikiem Polskiej Akademii Nauk. Przez ponad

dziesięć lat uczyłem i prowadziłem badania w uniwersytetach Stanów Zjednoczonych. Po

akademickiej emeryturze kolejne lata spędziłem pracując w ponad stuletnim, założonym

przez Tomasza Edisona koncernie General Electric. Byłem więc profesorem, ale zdarzyło mi

się też być inżynierem software'u, konsultantem, prezesem, prezenterem i literatem, przede

wszystkim zaś los rzucał mnie po świecie. Nie przeszkadzało mi to, bo tak właśnie, w ruchu,

wyobrażam sobie życie. A przy okazji pisałem – i wcale nie tak mało, skoro książka, którą

napisaliśmy razem z Andrzejem Targowskim, a którą ty, Czytelniku trzymasz w ręku, jest już

moją trzecią z kolei.

 

Andrzej Targowski

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracę magisterską i doktorat obronił
z „informatyki gospodarczej”. Termin ten spopularyzował w Polsce w swym bestsellerze

Informatyka klucz do dobrobytu (1971). Jest pionierem zastosowań informatyki w Polsce.

Zorganizował i kierował ośrodkiem ZETO ZOWAR w Warszawie, następnie był inicjatorem

i realizatorem Programu Rozwoju Informatyki w latach 1971-75. Wypromował koncepcję

Krajowego Systemu Informatycznego opartego na INFOSTRADZIE, co spowodowało

odsunięcie go od informatyki w PRL. Był inicjatorem i pierwszym głównym projektantem

systemu PESEL. Praktykował informatykę we Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Meksyku
i od 1980 r. w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadal mieszka. Opublikował 43 książki z zakresu

informatyki, politologii, cywilizacji i filozofii (o teorii mądrości) oraz ponad 150 artykułów

naukowych. Był prezesem i wiceprezesem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych

(Światowa Rada ds. Badań nad Polonią i Północno-Amerykańska Rada Polsko-

Amerykańskich Inżynierów). Pełnił funkcję kierownika sekcji planowania i bibliotecznej

rady programowej Północno-Amerykańskiego Centrum STUDIUM do Spraw Polskich. Jest

honorowym prezesem Stowarzyszenia PESEL.

 

W Powstaniu Warszawski wydostał się spod trupów po egzekucji. W 1953 r. został

wydalony z gimnazjum W. Górskiego (ul. Smolna 30) ponieważ na wieść o śmierci Stalina

strzelał z wiatrówki do zdjęć dostojników państwowych. W 1956 r. za udział w rozruchach

studentów odebrano mu stypendium. Na emigracji prowadził audycje w Wolnej Europie
i Głosie Ameryki i publikował w prasie polonijnej za co chciano go uciszyć nieudanym

zamachem na jego życie w dniu 28 listopada 1988 r. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim

Orderu Zasługi RP (2000) i Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (1998).

 

DZIEWCZYNA Z KORCZYNA

 

autorstwa Elżbiety Drozd

rok wyd. 2017

format 15,5 cm x 23 cm, oprawa twarda, 224 str., kolorowe fotografie

ISBN 978-83-64232-19-0

 

 

DZIEWCZYNA Z KORCZYNA

autorstwa Elżbiety Drozd

rok wyd. 2017

format 15,5 cm x 23 cm, oprawa twarda, 224 str., kolorowe fotografie

ISBN 978-83-64232-19-0

 

cena 35 zł

e-book 20 zł

 

Elżbieta Drozd urodziła się w 1960 r. w małej miejscowości w woj. kieleckim Nowy Korczyn. W książce, która jest narracją jej osobistych wspomnień, Autorka najpierw ukazuje blaski i cienie  swego rodzinnego środowiska, aby następnie przejść do przeżyć z okresu emigracji, aż do chwili obecnej. Do Australii emigrowała w 1982 roku. Od pierwszych dni emigracyjnego życia podjęła trudną drogę wspinania się po szczeblach kariery zawodowej i społecznej. W swojej książce dzieli się własnymi  doświadczeniami, obserwacjami, przeżyciami, opisuje sukcesy ale i porażki. Jej głównym celem jest przekonanie innych, że dzięki własnej pracy i wytrwałości można osiągnąć wiele, nawet to, co wydawało się niemożliwe. Obecnie jest dyrektorem ważnej instytucji australijskiej, dużo pracuje społecznie, wiele podróżuje. Jest specjalistą  w dziedzinie wielokulturowości.

         Monika Wiench

 

GRIFFITH – SYDNEY.
LISTY ZBIGNIEW JASIŃSKI-ROMAN GRONOWSKI

 

Wstęp, wybór i opracowanie Bogumiła  Żongołłowicz

(Format 155 x 230, oprawa miękka, 142 str., ilustracje)

ISBN 978-83- 64232-17- 6

 

GRIFFITH – SYDNEY. LISTY ZBIGNIEW JASIŃSKI
-ROMAN GRONOWSKI

 

Wstęp, wybór i opracowanie Bogumiła  Żongołłowicz

Format 155 x 230, oprawa miękka, 142 str., ilustracje

ISBN 978-83- 64232-17- 6

 

Cena 26 zł

Cena e-book 16 zł

 

Spotkali się na łamach londyńskich „Wiadomości” w których ukazał się fragment „Pieśni o Powstaniu” Zbigniewa Jasińskiego i „Noce. Notatki i wspomnienia” Romana Gronowskiego pod pseudonimem Jerzy Czertwan. Listowy kontakt nawiązali po objęciu przez Gronowskiego redakcji „Wiadomości Polskich” w Sydney.

 

Wymieniali korespondencję jeszcze długo po tym, jak Gronowski przestał być redaktorem naczelnym  sydnejskiego tygodnika. Aż do czasu ogłoszenia przez Jasińskiego bankructwa, gdy wszystkie jego książki i papiery, łącznie z maszyną do pisania, powędrowały w bezpieczne miejsce. Na wypadek, gdyby chciał je zająć likwidator.

 

Bogumiła Żongołłowicz

 

Z OLKUSZA DO HOLLYWOOD

 

autorstwa Leszka (Lesa) Kałuży

(format 14,5 cm x 21cm, 246 str., twarda oprawa, rok wyd. 2014)

ISBN 978-83-64232-02-2

 

 

Z Olkusza do Hollywood

autorstwa Leszka (Lesa) Kałuży

(format 14,5 cm x 21cm, 246 str., twarda oprawa, rok wyd. 2014)

ISBN 978-83-64232-02-2


Cena: 29 zł

 

Leszek Kałuża (Les Kaluza) urodził się w 1930 roku w Olkuszu. W 1947 wstąpił do Eksperymentalnego Studia Filmów Rysunkowych w Katowicach (późniejsze Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej). Jako reżyser zadebiutował w 1957 filmem „Tygrys”, i wkrótce po tym zrealizował swój drugi film „Niebo czy piekło”. W 1960 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w  Nowym Jorku pracował dla Paramount, przy realizacji filmów rysunkowych: „Popeye”, „Casper” i „Beetle Bailey”. Później współpracował z wytwórnią  Hanna-Barbera w Hollywood przy produkcji między innymi filmów: „The Fintstones”, „The Jetsons”, „Jonny Quest”, „Yogi Beaer”.  Z kolei dla wytwórni Filmation  zrealizował: „The Archies”, „Sabrina & The Groovy Ghoolies”, „Superman”, „Batman”, „Flash Gordon”, „Lassie”, „Star Trek”,  zaś w studiu Calico Entertainment  w Los Angeles pracował przy: „Widget”, „Mr. Bogus” i „The Moo Family”.

 

Z czasem Autor osiągał coraz większe sukcesy w animacji. Wytwórnia Hanna-Barbera zleciła doświadczonemu już animatorowi nadzorowanie produkcji filmów rysunkowych w Polsce: „The Snorks”, „The Fintstone Kids” i „Yogi`s Treasure Hunt”. Pracował również dla dla Saban International: „Walter Melon”, „Jim Button”, The Avengers” i przy filmie „Nascar Racers”  dla Universal Cartoon Studios, zaś dla   Nickelodeon w Seulu pracował nad „Dora the Explorer”. Podczas pobytu w Austrii pracował nad filmami:  „Die Erschaffung des Menschen” i „Gold”.

 

Leszek Kałuża wyprodukował i zrealizował  również kilka własnych filmów, które były pokazywane na międzynarodowych festiwalach filmowych otrzymując nagrody. Pierwszy autorski film „The Owl and the Pussycat” pochodzi z 1971 r. Później Autor zrealizował  filmy: „Why” (1971),  „Potpourri” (1972), „Oh La La” (1974), i „Boogie Woogie Cat” (1990), który był wykonany á la McLaren z Kanady bez użycia kamery, rysowany wprost na czystym filmie.

 

Obecnie, będąc już na emeryturze, Autor dużo maluje i pisze.

 

WSPOMNIENIA EMIGRANTA

NA TLE POWOJENNEJ POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI

autorstwa Waltera Wiesława Gołębiowskiego

format 16,8 x 23,8 cm, oprawa twarda, 244 str., kolorowe ilustracje

ISBN: 978-83-98376-93-0

 

 

 

WSPOMNIENIA EMIGRANTA

NA TLE POWOJENNEJ POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI

autorstwa Waltera Wiesława Gołębiowskiego

format 16,8 x 23,8 cm, oprawa twarda, 244 str., kolorowe ilustracje

ISBN: 978-83-98376-93-0

 

Cena: 39 zł

 

Walter Wiesław Gołębiewski urodził się w Warszawie, w polskiej rodzinie katolickiej związanej z ruchem niepodległościowym. Na początku lat 80. XX w. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Działacz polonijny i sportowy, ekonomista, ekspert UNIDO, publicysta, historyk, politolog, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią. Jest autorem kilku książek i przeszło dwustu artykułów. Wyznaje jedność narodową Polaków budowaną w oparciu o dziedzictwo narodowe i współpracę z Ojczyzną, niezależnie od miejsca zamieszkania w świecie.

Ze wstępu

"Zapraszam do lektury tej książki, która jest czymś więcej niż autobiografią. Biograficzny szkic jest jedynie osobistym tłem, osią życia, do której odnoszą się niezwykle dynamiczne i dramatyczne wydarzenia w szerszej skali, związane z życiem narodu jakim są Polacy w kraju oraz na obczyźnie, w tym wypadku w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

(.) W nurcie biograficznym czasów młodości przewija się postawa sprzeciwu wobec reżimu i odwaga w demaskowaniu kłamliwej politycznej socjotechniki i wyborczej manipulacji. Ta część książki stanowi ważny dokument o realiach Polski w czasach sowieckiej dominacji i jej skutkach.

Swoiste credo działalności polonijnej zawarł Autor w zdaniu: Podstawowym celem istnienia i rozwoju Polonii i Polaków za granicą jest, i będzie pozostawać częścią Narodu Polskiego - dbać i rozwijać naszą kulturę, szanować nasze dziedzictwo narodowe i dbać o prawdę historyczną naszego Narodu.

Krótko mówiąc, być ambasadorem polskości w świecie.

Z takim przesłaniem zachęcam Czytelników do lektury tego ważnego osobistego ­zapisu".

 

 

prof. dr hab. Zdzisław Jan Ryn

 

...kraj, gdzie cytryna dojrzewa

 

 

autorstwa Lesława Giermańskiego

(Format 17 x 24, 184 strony, zdjęcia autora)

 

 

 

 

...kraj, gdzie cytryna dojrzewa

 

 

autorstwa Lesława Giermańskiego

(Format 17 x 24, 184 strony, zdjęcia autora)

ISBN: 83-913714-6-8

 

Cena: 20 zł

 

Wspomnienia autora z pobytu w obozie dla uchodźców politycznych we Włoszech, do którego ucieka z PRL przez Jugosławię w 1962 r. i przebywa tam w latach 1962-63. W sposób niezwykle ujmujący opisuje życie uchodźcy w ciężkich warunkach bytowych w kraju, w którym przyszło mu oczekiwać na wizę wyjazdową do USA. Ta opowieść to zarazem wnikliwa analiza najróżniejszych charakterów i postaw ludzkich, współtowarzyszy niedoli i przedstawicieli międzynarodowych organizacji zajmujących się uchodźcami.

 

Autor odbył wiele kilkumiesięcznych reporterskich podróży, m.in. na Wyspy Galapagos, do Amazonii, Peru, Ekwadoru, Nowej Gwinei (wykonał ok. 4 tysięcy fotografii). Jako fotografik i filmowiec - amator prezentował swoje prace na licznych wystawach (m.in. wystawa Papua - New Guinea 1971 w First National City Bank w Nowym Jorku, a także w największym na świecie sklepie ze sprzętem fotograficznym i filmowym Willoughby Camera Store w Nowym Jorku) i spotkaniach autorskich.

 

Nakręcił kilkanaście filmów o charakterze reportażowo-etnograficznym m.in. Przeprawa przez dżunglę, ilustrujący 3300 milową wyprawę przez puszcze Brazylii, Kolumbii i Peru. Autor książki Módlcie się za nami - Ks. Henryk Jankowski a problem żydowski w Polsce i na świecie (Poznań 1998) oraz artykułów politycznych, polemik, komentarzy i reportaży z wypraw (ilustrowanych własnymi fotografiami), w prasie polskiej, polonijnej i amerykańskiej.

 

 

 

CHŁOPIEC Z MEDYKI

 

autorstwa Stanleya Opalki

(Format 16,8 x 23,8, 174 strony)

ISBN: 83-89376-00-8

 

 

 

 

 

CHŁOPIEC Z MEDYKI

autorstwa Stanleya Opalki

(Format 16,8 x 23,8, 174 strony)

ISBN: 83-89376-00-8

 

Cena: 25 zł

 

Autor książki opowiada o swoich losach - 7-letniego chłopca z Medyki - aresztowanego wraz z całą rodziną przez NKWD i 10 lutego 1940 r. wywiezionego na Syberię w pobliżu Koła Podbiegunowego.

Osadzeni w obozie pracy - bez żadnego wyroku - skazani zostają na powolne umieranie z głodu, zimna i chorób. Uwięzieni na zawsze.

Stało się inaczej. W 1941 r., podczas wojny niemiecko-rosyjskiej, zawarte zostaje Porozumienie Majski-Sikorski. Na mocy Amnestii cała rodzina opuszcza syberyjski obóz, kieruje się na południe Rosji, aby odnaleźć i dołączyć do tworzącej się Armii Andersa. Rodzina dociera w okolice Buchary w Uzbekistanie i trafia do kołchozu "Lenin".

Tam, głód i epidemia tyfusu zabiera Autorowi ojca i dwóch braci. Po desperackiej ucieczce z kołchozu Autor wraz z matką i pozostałym przy życiu rodzeństwem rozpoczyna wędrówkę w poszukiwaniu drogi ucieczki z Rosji.

Autor opisuje wydarzenia dnia codziennego, dramatyczne a czasem tragiczne, widziane oczyma kilkuletniego chłopca. Chłopca, którego wojna odarła z normalnego dzieciństwa i zmusiła do walki o życie i przetrwanie.

Opowieść ta jest odzwierciedleniem faktów i autentycznych wydarzeń zapamiętanych w dziecięcych obrazach, zachowanych w zawsze znakomitej pamięci Autora. Opiera się również na późniejszych notatkach i wspomnieniach matki.

Jest to jeszcze jedna książka opowiadająca o losach i cierpieniach ponad 2 milionów Polaków, których Sowiecka Rosja wyrwała z Polski i rzuciła na dalekie tułacze drogi, skazując na głód i poniewierkę.

Jest to jednak i książka, która głosi pochwałę zwycięstwa woli życia przez tych, którzy przetrwali.

W końcowej części książki Autor opisuje swoją 3-letnią dramatyczną wędrówkę przez pustynie, morza i oceany świata, podczas ciągle jeszcze trwającej II wojny światowej. Przez Iran, Indie, Amerykę Środkową, Autor dociera w 1946 r. do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiedla się na stałe.

 

CZY WARTO BYŁO WRACAĆ DO POLSKI?

 

autor Stanisława Iwańczaka

(Format 17 x 24,5, 352 str., ilustracje)

ISBN: 978-83-89376-50-3

 

 

 

 

CZY WARTO BYŁO WRACAĆ DO POLSKI?

autor Stanisława Iwańczaka

(Format 17 x 24,5, 352 str., ilustracje)

ISBN: 978-83-89376-50-3

 

Cena: 39 zł

 

Promocja książki pod honorowym patronatem Ambasady Australii

odbyła się w dniu 22 października 2007 roku w Muzeum Wychodźstwa

Polskiego w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

 

Odwaga bycia sobą, to wielki przywilej, na który rzadko sobie pozwalamy. ­Niewątpliwie Stanisław Iwańczak jest postacią barwną, ma silny charakter, jest zdecydowany i wytrwały, co pozwoliło mu godnie przejść przez życie, przysparzając mu zarówno przyjaciół, jak i wrogów. Polecam Państwa uwadze tę opowieść o życiu [...] o losie warszawiaka z pokolenia Kolumbów, doświadczonego ­wojną i tułaczką, żyjącego sprawami ostatecznymi i codziennymi, a pielęgnującego w sobie przez całe życie wiarę w honor i własne przekonania.

 

Prof. dr hab. Marek Kwiatkowski

 

Książka Stanisława Iwańczaka nie mieści się w ramach żadnego gatunku literackiego, jest zatem dziełem w dużej mierze oryginalnym [...].

Pamięć i nostalgia to dwa odżywcze i gorące źródła tego dzieła, które uczy nas jak być patriotą, to znaczy zachorować na Polskę, kochać ją, walczyć za nią, pracować dla niej, pamiętać o niej i być jej wiernym.

Prof. dr hab. Edward Prus

 

Książka stanowi wielki ładunek patriotyzmu, zaprezentowany przez człowieka, który, jak mało kto, praktycznie i semantycznie zweryfikował definicję owego pojęcia.

[...] próby odkrycia białych plam zbulwersują czytelników [...] ale czy nie jest to ostateczna pora na odbrązowienie naszej historii? Zachęcam do ciekawej lektury.

Andrzej Podwiński

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

 

Część I. WSPOMNIENIA

 

DOM RODZINNY

 

DZIECIŃSTWO I SZKOŁA POWSZECHNA

 

W LATACH WOJNY I OKUPACJI

 

POWSTANIE SIERPNIOWE

 

JENIEC KGF

 

NAUKA W SZKOLE ŚREDNIEJ

 

NA MALAJACH

 

PIERWSZE LATA NA ANTYPODACH

 

PRACA W AUSTRALIJSKIEJ DELEGATURZE RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA UCHODŹSTWIE

 

PROWADZENIE PISMA SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO

 

DZIECI I WNUKI

 

ROZBUDOWA I SPRZEDAŻ FIRMY

 

STUDIA UNIWERSYTECKIE

 

POWRÓT DO POLSKI

 

KOMENDANT OBOZU ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

 

W URZĘDZIE DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

 

W KAPITULE ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA

 

Część II. REFLEKSJE

 

WOJNA

 

AUSTRALIA

 

POLSKA EMIGRACJA

 

POLACY W ŚWIECIE

 

ZAKOŃCZENIE

 

ANEKS

I. Listy

  1. Odpowiedź Rodziny na list z 27 I 1946 r.

 

II. Relacje i dokumenty

  1. Oświadczenie podporucznika Sergiusza Piaseckiego z 24 czerwca 1946 roku w sprawie

       Józefa Mackiewicza

  2. Kto i dlaczego zwalcza Józefa Mackiewicza? List Mieczysława Iwańczaka

      do redakcji miesięcznika "Listy do Polaków"

  3. Fragment artykułu Zbigniewa Jasińskiego w obronie Mieczysława Iwańczaka

  4. Oświadczenie Mieczysława Iwańczaka z 11 listopada 1964 r.

  5. List Jima Autona, założyciela AIR BRIGDE ASSOCIATION do Doktora Tadeusza Szumowskiego,

      Charge d'Affaires Ambasady Polskiej w Londynie z 23 lutego 1994 r.

  6. List Jima Autona do Doktora Adama Dobrońskiego Sekretarza Stanu w Urzędzie ds.

      Kombatantów z 25 maja 1994 r.

  7. Odpis wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 września 2003 roku

 

WYKAZY

1. Wykaz źródeł i literatury przedmiotu

2. Bibliografia zawartości pisma społeczno-politycznego "Nurt"

3. Dokumenty

 

Indeksy

Indeks nazw geograficznych, politycznych i administracyjnych

 

ŚLADAMI ODYSEI

 

 

autorstwa Krystyny Eichler z USA

(Format 16,8 x 23,8, oprawa twarda, 160 stron + 40 str. fotografii i obrazów)

ISBN: 83-89376-02-4

 

 

 

ŚLADAMI ODYSEI

autorstwa Krystyny Eichler z USA

(Format 16,8 x 23,8, oprawa twarda, 160 stron + 40 str. fotografii i obrazów)

ISBN: 83-89376-02-4

 

Cena: 25 zł

 

Czytane wczoraj: recenzja książki Krystyny Eichler "Śladami Odysei".

 

Magdalena Foland-Kugler

 

Gdy spasiony naczelnik NKWD z Rubcowki na Syberii zapowiadał polskim wysiedleńcom, że właśnie w miejscu wyładunku, czyli w Altajskim Kraju, przyjdzie im żyć, pracować i umrzeć, na pewno nie spodziewał się, że młoda dziewczyna, przywieziona tam z matką i bratem, po 60 latach unieśmiertelni tę scenę i te słowa . . .

O dziwo i na przekór sowieckim planom nie pochłonęły jej step ani tundra, nie zniszczyły trudy tułaczki, praca w sowchozie, klimat syberyjski czy klimat perski. Autorkę wspomnień spotykamy po latach w USA jako wybitnego architekta i malarkę, matkę dorosłej córki i babcię dwóch wnuczek, która sama odbudowała swój dom w Kalifornii, zniszczony po trzęsieniu ziemi.

Mowa tu o Krystynie Eichler. Ona to właśnie próbuje wrócić do Itaki niczym Odys po wojnie trojańskiej, co jednak okazało się niemożliwe. Motywem przewodnim książki jest Odyseja, następująca po Iliadzie. Tytuł "Śladami Odysei" przygotowuje nas na jakąś retrospekcję, część pierwsza "żegnaj Itako" (poświęcona rodzicom i bratu) to rozstanie się z arkadyjskim dzieciństwem, część druga "Wilno w mocy Hadesa" (dedykowana nauczycielce muzyki z Wilna, wybitnej pianistce, Emmie Altberg) to litewska droga polskich przesiedleńców, wreszcie część trzecia "Zapiski syberyjskie" (poświęcona Witoldowi Giedroyciowi, kniaziowi z Mejszagoły, drogiemu towarzyszowi syberyjskiej niedoli, zmarłemu w 1942 roku na pustynnym brzegu rzeki Amu-Daria w wieku 12 lat) to młodzieńczy raport Krystyny i jej brata Janusza z życia i pracy w sowieckim łagrze, pokrywający się z doświadczeniami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, opisanymi w książce "Inny świat".

Autorka nie wybiera dla siebie roli Odysa, lecz Kasandry, trojańskiej królewny, której proroctwom i wizjom nikt nie wierzył i na tym polegał jej tragizm. "Jak Kasandra znam przyszłość moich protagonistów i jak ona widzę wszystkie Skyły i Charybdy, które na nich czyhają, lecz oni mnie nie słyszą. Ja jedna widzę czarne i ciężkie chmury, które gromadzą się nad moją słoneczną Itaką..." - wyznaje w ostatnim rozdziale pierwszej części. O ile Odys do Itaki dotarł po dziesięciu latach, o tyle ani Krystyna, ani jej bliscy do Polski nigdy już nie wrócili. Na okładce widnieje autoportret Krystyny Eichler, utrzymany w ciepłych żółto-brązowo-białych kolorach, namalowany farbami olejnymi na niewielkiej płycie masonitowej; patrzy z niego kobieta niezwykła, o wszechwiedzących oczach wizjonerki i nieprzeciętnej sile wewnętrznej, o urodzie jak z Baśni z tysiąca i jednej nocy.

Perspektywę daje Autorce czas i odległość od Itaki, którą jest oczywiście Polska. Po studiach architektonicznych w Bejrucie, po kilkunastu latach spędzonych w Argentynie, po wieloletniej pracy architekta zarówno w Buenos Aires, jak i w Los Angeles w USA (jej specjalnością stało się budownictwo osiedli i wieżowców) wraca pamięcią do czasów sprzed II Wojny Światowej i z okresu wojennego. Nim stała się zawodowym architektem, jej wrodzony zmysł architektoniczny dawał o sobie znać w licznych rozsianych po książce uwagach na temat konstrukcji i wyglądu różnych budynków, choćby oficerskiego Yacht Clubu w Augustowie (17-letnia Krysia chwali jego umiarkowaną nowoczesność) czy prostej i prawidłowej budowy śluz i spustów w kanałach nawadniających pola na Syberii; dużo miejsca poświęca opłakanemu pod względem estetyki miasteczku Rubcowka: bezmyślne, bezsensowne klecenie brył geometrycznych po prostu gorszy ją jako "profanacja sztuki budowlanej". Wybór zawodu architekta podpowiedział pannie Krystynie przypadkowy gość państwa Eichlerów w Augustowie, mianowicie pan Grochowski, warszawski architekt. Po obejrzeniu rysunków maturzystki uznał on, że powinna iść na studia architektoniczne. Krystyna Eichler z rozczuleniem zastanawia się, co by w życiu robiła, gdyby pan Grochowski nie przyszedł wtedy do nich na kolację.

Talentu malarskiego nie zmarnowała, o czym przekonują nas nie tylko biograficzne informacje o licznych wystawach malarskich, lecz przede wszystkim zamieszczone w książce reprodukcje jej niepowtarzalnych surrealistycznych pejzaży i ciekawych portretów (matki, siebie, brata). Obraz przedstawiający wkroczenie Armii Czerwonej do polskiego miasteczka na Kresach Wschodnich w dniu 17 września 1939 roku (surrealistyczny, ale niezwykle sugestywnie oddający wygląd sowieckiego wojska kroczącego z harmoszką na przedzie) znajduje się również na okładce wspomnień Grażyny Jonkajtys-Luby "...was na to zdieś priwiezli, sztob wy podochli" - Kazachstan 1940-1946.

Z książki Krystyny Eichler poznajemy przede wszystkim dzieje jej rodziny i po mieczu (ojciec, Stefan Eichler, był zawodowym wojskowym, pełniącym przed wojną funkcję starosty najpierw w Augustowie, potem w Stołpcach), i po kądzieli (matka, Konstancja Skrzynecka, była prawnuczką z bocznej linii generała Jana Skrzyneckiego, jednego z wodzów powstania listopadowego). Wydaje się, że najważniejszą osobą w życiu Krysi był Tata, którego część wspomnień pisanych w Szkocji w 1946 roku dodała do swojej "Odysei". Stefan Tomasz Eichler imponował córce swoją postawą życiową, elegancją, urokiem światowca piszącego wiersze, a także wojskową dyscypliną. Charakterystyczne były słowa, jakimi ojciec powitał ją 3 września 1939 roku, wracającą z Warszawy: "Ani mi się waż robić tu paniki! Ani słowa!".

Przy okazji iluż sławnych ludzi spotykamy po drodze, m.in. Piłsudskiego, Andersa, Berlinga. Śmierć marszałka Piłsudskiego 12 maja 1935 roku pogrążyła w żałobie całą rodzinę Eichlerów, którzy mieli wielki kult naczelnika. Pierwsze aresztowanie spotkało Autorkę w Wilnie, kiedy w towarzystwie brata i koleżanki próbowała w piątą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego złożyć kwiaty na grobie jego matki i jego serca. Trójka młodzieży polskiej, przeganianej grubiańsko przez policję litewską, rzuciła odważnie fiołki na płytę nagrobną, za co brat został dotkliwie pobity, a dziewczęta uwięzione.

Młodziutka Krysia ma świadomość, że los Polski i milionów ludzi został przypieczętowany zrazu przez Hitlera i Stalina paktem Ribbentropp-Mołotow, a w Jałcie w 1945 roku przez Churchila, Roosvelta i Stalina; zdjęcie tych trzech starych, zadowolonych z siebie purchaw zamyka książkę.

Mimo obrazów męczeńskich warunków życia i przymusowej pracy polskich przesiedleńców książka nie jest ponura. Przeciwnie - ma w sobie dużo pogody i ogromnie dużo werwy, która charakteryzowała Krystynę już od dzieciństwa. To młode stworzenie umiało sobie radzić w trudnych i ryzykownych sytuacjach, co właściwie nie powinno nikogo dziwić, bo gdy się ma 18 lat, gęste, kręcone włosy, odlotowy kapelusz i jasnobeżowy płaszczyk, uszyty na wzór paryski przez niedoścignioną panią Malinowską, to można załatwić nawet przedłużenie pobytu w Wilnie.

Książkę Krystyny Eichler przeczytałam jednym tchem, jest tak zajmująca.

 

 

 

 

 

OSTATNIA PANI NA MILLANDZIE

 

 

autorstwa Barbary Buczek

(Format 16,8 x 23,8 cm, oprawa twarda, 240 str.,

kolorowe ilustracje)

 

 

OSTATNIA PANI NA MILLANDZIE

autorstwa Barbary Buczek

format 16,8 x 23,8 cm, oprawa twarda, 2470 str., kolorowe ilustracje

ISBN: 978-83-89376-94-7

 

Cena: 39 zł

 

Barbara Buczek od 1992 r. związana jest z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie, w którym jako wolontariuszka zajmuje się biblioteką; od 2012 r. jest jego wiceprezesem.

 

Urodziła się 24 grudnia 1922 w Będzinie. Wychowywała się w Skawinie, a od 1936 r. uczęszczała do Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Rabce. Podczas II wojny światowej pracowała jako pielęgniarka w szpitalu zakaźnym w Skawinie. Po wojnie rozpoczęła studia na wydziale medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już jednak w 1946 r. przedostała się do Niemiec, a następnie do Paryża. Od 1947 r. zamieszkała w Wielkiej Brytanii. Na farmie w South Park koło Witley w hrabstwie Surray prowadziła pensjonat, do którego lubili przyjeżdżać Polacy. Byli pośród nich niedawni żołnierze, artyści, naukowcy. Od 1957 r. z drugim mężem, Stanisławem Buczkiem, prowadziła pensjonat "Zdrój" koło Liphook w tym samym hrabstwie. Odbywały się tam kolonie dla polskiej młodzieży, zloty harcerskie, zjazdy Klubu Motorowego, spotkania kadeckie, ale także spotkania towarzyskie Polaków. Kiedy razem z mężem opuszczała to miejsce i przenosiła się do Londynu, "Observer" (16.06.1988) zamieścił notatkę z ich zdjęciem na tle pensjonatu: "Położony w sielskich ogrodach rozprzestrzeniających się w dół do swojego własnego jeziora, Milland Place był własnością polskich emigrantów, Stana i Barbary Buczek przez 31 lat" i dalej: "Kiedy wprowadzili się, budynek był całkowicie pusty i wymagał gruntownego remontu oraz całkowitej renowacji, a ogród był jak dżungla". Kiedy go opuszczali, ich następcy w ciągu trzech miesięcy mogli udostępnić luksusowy hotel z pięknym ogrodem.

 

Wspomnienia dotyczące dorastania w Skawinie, czasu wojny oraz pierwszych lat w Anglii, opublikowała w 1992 r. pt. Scarlett a la Polacca w Wydawnictwie Jagiellonia. Zostały one włączone do niniejszej książki, w której Barbara Buczek kontynuuje opowieść o swoich losach. To opowieść o zmaganiach kobiety, starającej się radzić sobie w całkowicie obcym środowisku, poddanej konieczności podejmowania trudnych decyzji, w tym także o samotnym wychowywaniu dwojga dzieci; to opowieść o pasji budowania niezależnego życia, przełamywania barier i pokonywania przeszkód w świecie biznesu, opowieść o miłości do dzieci, mężczyzn, przyrody i świata, i o przyjaciołach, ludziach, którzy odpowiadali życzliwością na jej życzliwość. W jednym z wywiadów powiedziała: "...ja ludzi biorę takimi, jacy są. Ani nie chcę świata poprawiać, ani nie chcę go zmieniać. Niech sobie ludzie będą i za siebie biorą odpowiedzialność". W innym miejscu, odpowiadając na pytanie o życiowe motto: "Życie to jest taka scena. Przychodzi się na sztukę. Płacze z aktorem - jak dobry jest - śmieje się - jak dobry jest - i wychodzi się z teatru, a aktorzy znikają z widnokręgu. I tak jest w życiu. Są ludzie, którzy są ze mną, lub u mnie mieszkają - mam duży krąg znajomych. Ja nie staram się ich zatrzymywać ani zmienić - chcę ich pamiętać. To jest wszystko." ("Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza", 30.08.2011. Tekst: Justyna Daniluk). I o tych, których chce pamiętać, tu opowiada.

 

Dr Dobrosława Platt

Dyrektor Biblioteki Polskiej w Londynie

 

POLSKI NOWOZELANDCZYK

 

autor John Roy-Wojciechowski i Allan Parker

(Format 15,5 x 23, 288 str.)

ISBN: 83-89263-22-X

 

 

POLSKI NOWOZELANDCZYK

autor John Roy-Wojciechowski i Allan Parker

(Format 15,5 x 23, 288 str.)

ISBN: 83-89263-22-X

Wspomnienia polskiego Nowozelandczyka

 

Cena: 25 zł

 

    Mówimy, że ktoś ma szczęście w nieszczęściu.

    Do takich osób na pewno należy konsul honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Nowej Zelandii, Jan Roy-Wojciechowski: jako kilkuletni chłopiec zesłaniec syberyjski z całą tragedią tego zesłania, a później bodajże najbogatszy Polak w Nowej Zelandii.

    ...

 

    Wspólnie uzgodniony przez Hitlera i Stalina zbrojny napad Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku i w jego wyniku nowy rozbiór naszego kraju przez te państwa przyniósł ze sobą największą tragedię dla Polaków w ich ponad 1000-letnich dziejach.

    Związek Sowiecki podbił i zaanektował wówczas wschodnie tereny państwa polskiego, które Kreml postanowił zdepolonizować poprzez eksterminację tamtejszych Polaków. Temu celowi miała służyć m.in. deportacja w głąb ZSRR kilku milionów Polaków. Do czerwca 1941 roku sowieci wysiedlili na Sybir ok. jednego miliona etnicznych Polaków. Deportowano całe rodziny, a więc także dzieci.

    Wśród tych dzieci był m.in. Janek Wojciechowski, znany dzisiaj jako John Roy lub John Roy-Wojciechowski.

    Janek miał wszystkiego tylko sześć lat, kiedy czerwona i krwiożercza dzicz sowiecka pod przewodem "ojca ludu" - krwawego Józefa Stalina napadła na wschodnią Polskę. Zagrabiono m.in. Polesie, na którym był dom rodzinny małego Janka.

    10 lutego 1940 roku rodzina Janka, mieszkająca w osadzie wojskowej Ostrówki koło Drohiczyna Poleskiego (dziś Białoruś), wraz z 250 000 innymi Polakami z Ziem Wschodnich, została wepchnięta do bydlęcego wagonu i wywieziona do obozu pracy na rosyjskiej dalekiej północy (obwód archangielski) - do wyrębu lasu. W głąb Rosji Janek został wywieziony wraz z matką, starszym bratem i trzema siostrami. Ojca - Józefa, osadnika wojskowego, nagrodzonego przydziałem ziemi przez rząd polski za udział w wojnie z bolszewikami, NKWD-yści aresztowali jak przyszli zsyłać rodzinę na Sybir i później rozstrzelali. W ciężkich syberyjskich warunkach, które znaczyły głód i zimno oraz niewolniczą pracę, Janek z rodziną spędził 18 miesięcy. Uwolniła ich z Gułagu umowa Sikorski-Majski, która miała miejsce po napadzie Niemiec na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku, a utworzone w Rosji Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Władysława Andersa umożliwiło im opuszczenie w 1942 roku sowieckiego Domu Niewoli - udanie się do Iranu. Matka - Helena - była jednak tak ciężko chora na gruźlicę, że po przyjeździe do Iranu, zmarła w szpitalu. Janek miał wówczas tylko 9 lat. W 1944 roku rząd Nowej Zelandii postanowił zaopiekować się kilkuset dziećmi polskimi na czas wojny. W gronie 733 dzieci przyjętych przez Nową Zelandię znalazł się również Janek. Przyjechał tu wraz z dwiema siostrami. Starsza siostra została w Iranie, a brat poszedł do Wojska Polskiego na Zachodzie i był lotnikiem.

    Okres przedwojenny i sowieckiej poniewierki Janka omawiają jego wspomnienia zatytułowane "Polski Nowozelandczyk. Nadzwyczajna historia życia dziecka z Polesia", której polskie wydanie ukazało się niedawno w Lublinie (2006), w tłumaczeniu Aleksandry Wronowskiej. Książka napisana wspólnie z Allan Parker ukazała się po angielsku w Auckland w 2004 roku pod tytułem "A strange outcome. Remarkable Survival Story of a Polish Child", nakładem znanego wydawnictwa Penguin Books.

    Z okresu przedwojennego autor zapamiętał po dziś dzień sielsko-anielskie życie na Polesiu w gronie rodzinnym, jak np. Boże Narodzenie, imieniny i dożynki oraz jazdę bryczką co niedzielę do kościoła katolickiego w Popinie.

    W domu państwa Wojciechowskich był radioodbiornik. Nie wiem czy pan Jan pamięta bardzo popularną przed samą wojną melancholijną piosenkę "Polesia czar". Może nie, ale musiał ją słyszeć i to nie raz. Miała ona melodię, którą się pamięta, nawet jak się jej, że tak powiem oficjalnie nie pamięta. Gdzieś tam jest w człowieku na zawsze zakodowana. Ja usłyszałem ją po raz pierwszy w 1964 roku i po dziś dzień pamiętam jej melodię, a nawet i pierwszą zwrotkę. To może i ona wzbudza dodatkowo tęsknotę Autora do kraju lat dziecinnych.

    Z późniejszych lat Janek zapamiętał druty kolczaste, różne kraty i ogrodzenia, a przede wszystkim przeraźliwe zimno na północy i palący upał centralnej Azji, ciemne syberyjskie puszcze, ogołocone pustynie, głód, brud - pchły i wszy, choroby, no i oczywiście najdotkliwsze tragedie - utratę ojca i śmieć matki. Jako mały chłopiec został sierotą. To wszystko sprezentował mu Stalin i jego komunizm z piekła rodem. Ten temat jest również obszernie omawiany w książce.

    Trzecim tematem wspomnień to życie w Nowej Zelandii, które miało trwać tylko do zakończenia wojny, a stało się, przez zniewolenie Polski przez Związek Sowiecki w 1945 roku, ostatnim etapem podróży autora. Nowa Zelandia stała się nową ojczyzną Janka-Jana Roy-Wojciechowskiego.

    Był on najpierw w obozie polskich dzieci w Pahiatua, a potem w szkołach nowozelandzkich, aby wreszcie stanąć zupełnie na własnych nogach. Przez wykształcenie, pracowitość i różnego rodzaju wyrzeczenia Jan albo John Roy-Wojciechowski zaszedł daleko - osiągnął bardzo wiele. Stał się prawdopodobnie najbogatszym, najbardziej znanym i prawdopodobnie najbardziej zasłużonym Polakiem w Nowej Zelandii. Sam siebie uważa za Polaka i Nowozelandczyka. Bo jak nie kochać kraj - swoją drugą ojczyznę, której tyle zawdzięcza. Tu nie tylko zrobił pieniądze, które nie zawsze dają człowiekowi szczęście. Tutaj również założył swoją rodzinę - ożenił się z Nowozelandką Valerie (Walerią) i w ojczyźnie kiwi przyszło na świat jego sześcioro dzieci: Karen, Ellen, Steven, Alexander, Gregory, Lawrence.

    John Roy-Wojciechowski do swego sukcesu życiowego dochodził powoli. Bo ciężką pracą majątek zdobywa się właśnie powoli. Ale przez to jest on znacznie bardziej trwały. W latach 1968-80 był dyrektorem Atlas Majestic Industries Ltd. w Auckland, w latach 1981-94 dyrektorem wykonawczym, następnie prezesem Mair Astley Holdings Ltd. w Auckland i na koniec, w latach 1982-94 głównym dyrektorem dużej nowozelandzkiej firmy budowlanej Mainzeal Group Ltd.

    Roy-Wojciechowski udzielał się również społecznie. Był m.in. przewodniczącym Star of the Sea Heritage Trust, Howick Building Owners Association i przewodniczącym Eastern City Association Group of Howick. Od 1999 roku John Roy-Wojciechowski jest konsulem honorowym RP w Auckland. Dzięki jego hojności na University of Auckland mogło powstać i działa po dziś dzień Studium Kultury i Języka Polskiego. Zresztą Polonia nowozelandzka wiele mu zawdzięcza. Nie żałował pieniędzy na cele polonijne, a szczególnie te, które uznał za warte wsparcia finansowego. Jego "dzieckiem" jest Muzeum Polskie w Auckland. Pomagał zorganizować się Polakom w Dunedin i wspierał finansowo restauracje polskich pamiątek na Południowej Wyspie.

    Tak, Jan Roy-Wojciechowski miał szczęście w nieszczęściu. Ale jestem pewny, że gdyby miał do wyboru bogactwo, które osiągnął czy swoją ukochaną matkę, którą tak wcześnie stracił, na pewno wybrałby matkę. Tym bardziej, że jego życie rodzinne w Nowej Zelandii i ilość dzieci wskazują na to, jak ważną jest dla niego idea samej rodziny i miłość rodzinna.

    Wspomnienia Jana Roy-Wojciechowskiego czytałem z tym większym zainteresowaniem, że jego niedalekim sąsiadem do lutego 1940 roku była matka mojej żony, która mieszkała w pobliskim Janowie Poleskim, gdzie 16 maja 1657 roku kozacy ukraińscy zamordowali bestialsko jezuitę - św. Andrzeja Bobolę.

    Książkę polecam wszystkim tym, którym z autopsji nie jest obca tragedia Polaków podczas II wojny światowej, szczególnie na Kresach lub którzy interesują się tym okresem w dziejach Polski i w ogóle martyrologią narodu polskiego, jak również byłymi polskimi Ziemiami Wschodnimi. Musimy dzisiaj bez nich żyć, bo są nieodwracalne wydarzenia w historii narodów i zależy nam na dobrym współżyciu z sąsiadami. Jednak nikt nie zaprzeczy temu faktowi, że Polska bez Ziem Wschodnich, a szczególnie bez Lwowa i Wilna, a nawet i Polesia (to przecież ziemia rodzinna m. in. Tadeusza Kościuszki i Romualda Traugutta, króla Stanisława Poniatowskiego czy Ryszarda Kapuścińskiego) nie jest Polską w całym tego słowa znaczeniu.

    W każdym bądź razie nie jest dla Jana Roy-Wojciechowskiego, dla którego Polesie to nie tylko ziemia rodzinna, ale także do 1945 roku ziemia polska. Kocha on ją tak mocno, jak kocha całą Polskę i swą przybraną ojczyznę - Nową Zelandię.

 

    Marian Kałuski, Australia

 

LISTY Z AUSTRALII

ROMANA GRONOWSKIEGO

Pod redakcją Bogumiły Żongołłowicz z Australii

 

(Format 23 x 15,5, 256 str., ilustracje)

 

 

LISTY Z AUSTRALII ROMANA GRONOWSKIEGO

Pod redakcją Bogumiły Żongołłowicz z Australii

(Format 23 x 15,5, 256 str., ilustracje)

ISBN: 83-89376-26-1

 

Cena: 27 zł

 

Listy z Australii są zapisem codziennego życia Romana Gronowskiego, powojennego polskiego emigranta, który w latach 1961-1974 był właścicielem, wydawcą i redaktorem ",Tygodnika Katolickiego" (później "Tygodnika Polskiego") ukazującego się w Melbourne. Są również zapisem miłości do młodszej o dziesięć lat Krystyny - adresatki tej korespondencji.

 

Bogumiła Żongołłowicz jest polską pisarką emigracyjną zamieszkałą w Australii. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół losów Polaków w Australii po II wojnie światowej. Jest Autorką kilkuset artykułów prasowych, które ukazały się prasie polskiej i polonijnej, debiutanckiego tomiku poezji: Lato w Surrey i Śmierci nie moje, biografii Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów i monografii Kabaret "Wesoła Kookaburra".

 

PAMIĘTNIK LEGIONISTY

 

autorstwa Józefa Wojnarskiego

(Format 10,5 x 14,5, 44 strony, 8 stron ilustracji cz.-b.)

 

 

 

PAMIĘTNIK LEGIONISTY

 

autorstwa Józefa Wojnarskiego

(Format 10,5 x 14,5, 44 strony, ilustracje czarno-białe 8 str., oprawa miękka)

ISBN: 978-83-89376-46-6

 

Cena: 9 zł

 

Na więcej Książka jest zapisem wspomnień Józefa Wojnarskiego, który jako młody chłopak, pochodzący ze wsi Chodaczków Wielki, zgłosił się w 1914 r. na ochotnika do Legionów Polskich i walczył w szeregach I Brygady, a po podpisaniu przysięgi na wierność Austro-Węgrom i Niemcom został przerzucony wraz z innymi legionistami na front włoski. Po zakończeniu I wojny światowej spędził 2 lata w niewoli. Pamiętnik, dedykowany dzieciom, odnalazł po latach jego syn, Jerzy Wojnarski.

CHIAROSCURO

ŚWIATŁOCIENIE NASZEGO ŻYCIA

autorstwa Józefa Z. Niteckiego

format 13 x 19 cm, oprawa twarda, 308 str.

ISBN: 978-83-89376-89-3

 

 

CHIAROSCURO

ŚWIATŁOCIENIE NASZEGO ŻYCIA

autorstwa Józefa Z. Niteckiego

format 13 x 19 cm, oprawa twarda, 308 str.

ISBN: 978-83-89376-89-3

 

Cena: 25 zł

 

Chiaroscuro jest fikcyjną opowieścią opartą na prawdziwych przeżyciach jednego człowieka - od jego młodocianego idealizmu do emerytalnego stoicyzmu.

 

Ta pisana w formie pamiętnika książka jest pamiętnikiem tylko w swej części, opartej na odnalezionych kartkach starego dziennika. Wśród nich znajdujące się zapisy morskie z okresu wojennego są autentycznymi w formie i treści fragmentami dawnych notatek. Nie są jednak obiektywnym opisem rzeczywistości, lecz raczej subiektywną o niej refleksją autora.

 

Pozostała część opowieści składa się ze wspomnień zachowanych w pamięci autora lub jest produktem jego imaginacji. Pisana początkowo z zamiarem wydania prywatnie i w formie książki dla najbliższych, opowieść ta odtwarza prawdziwe, choć czasem pozornie przesadne, sukcesy rodziny emigranta, od jej zmagań z beznadziejnością politycznego wychodźstwa po intelektualne i materialne przezwyciężenie ironii losu.

 

Celem opowiadania jest ukazanie przez jednego z uczestników wydarzeń minionego okresu, jego interpretacji ówczesnej rzeczywistości, pisanej z dala od kraju, w przestarzałym już codziennym języku emigranta tamtych czasów.

 

Pierwszą wersję Chiaroscuro skończyłem pisać w dziewięćdziesiątą rocznicę swych urodzin. W obecnej postaci oddaję ją do rąk szerokiemu gronu czytelników.

 

Od autora

 

* * *

 

Światłocienie naszego życia - o powieści wspomnieniowej Józefa Niteckiego

 

Chiaroscuro. Światłocienie naszego życia Józefa Niteckiego to autobiograficzna powieść napisana w formie dziennika, stanowiąca kolaż odnalezionych po latach kartek z pisanego w młodości dziennika, notatek, artykułów publikowanych w czasopismach polonijnych, wspomnień i refleksji autora oraz literackiej fikcji. Jeżeli czytając biografię, przeżywamy o jedno życie więcej, to książkę Niteckiego należałoby określić nie jako auto-, ale multibiografię. Pozwala ona bowiem czytelnikowi poznać nie tylko życie narratora, ale także jego rodziny i przyjaciół, a w szerszej skali - pokolenia Kolumbów i rzeszy powojennych emigrantów.

 

Snucie opowieści swojego życia narrator zaczyna od przedstawienia pięknej, choć nieco sentymentalnej historii miłosnej swoich rodziców. Prostota, z jaką przedstawiony zostaje świat sprzed wojny oraz łatwość przeplatania się w nim ludzkich losów, stanowią z jednej strony odzwierciedlenie stanu dziecięcej naiwności bohatera, z drugiej natomiast utożsamiają - stale powracającą w toku opowieści - tęsknotę narratora za lepszą rzeczywistością, która wciąż pozostaje w sferze potencji. Czytelnik poznaje Dzidka jako rezolutnego chłopca, który wyrasta na idealistę, przekonanego o sile jednostkowego poświęcenia. Przekonanie to nakazuje młodemu bohaterowi opuścić rodzinę i oddać się walce za Ojczyznę. Mimo że doświadczenia wojenne odebrały mu złudzenia, nie zdołały złamać silnej wiary w wewnętrzną siłę człowieka, która - jak się wydaje - pomogła przetrwać mu trudne początki emigracyjnego życia i doprowadzić bohatera do realizacji jego pragnień.

 

Chiaroscuro to jednak nie tylko relacja o sile pojedynczego człowieka, to również opowieść o zawiłych losach ludzi miotanych przez wir wydarzeń historycznych, pełna dramatycznych rozstań i wzruszających powrotów. Bohaterowie niejednokrotnie stają przed wyborami, które każą położyć na szali relacje rodzinne i zobowiązania wobec Ojczyzny lub siebie samego. Walka między pokoleniami przedstawiona zostaje tu jako szereg trudnych decyzji, wymagających odwagi i poświęcenia - siebie lub (jak w przypadku głównego bohatera) dobrych stosunków z krewnymi. Czytelnik poznaje zarówno postawę młodzieńczego buntu wobec starszych w imię własnych ideałów, jak i zadumę osamotnionego ojca nad dysonansem między rodzicami i dziećmi, próbę zrozumienia odwiecznego tarcia na styku pokoleń. Proces międzypokoleniowego oddalania się od siebie pozwala przetrwać bohaterowi miłość, w młodości silniejsza od tradycyjnych zobowiązań wobec rodziców, później silniejsza od strachu przed stratą i śmiercią. Sposób, w jaki Nitecki przedstawił powolne odchodzenie swojej żony, przywodzi na myśl oscarową opowieść filmową - Miłość Michaela Hanekego. Fakt, że oba dzieła powstawały niezależnie od siebie, budzi w odbiorcy przekonanie o autentyczności przedstawionych emocji i przeczucie, że został dopuszczony do najbardziej intymnych chwil życia głównego bohatera. Ostatnie miesiące życia Anity, to jedyne chwile, w których Dzidek okazuje słabość. Ostatecznie przezwycięża ją jednak siła uczucia i determinację w trwaniu przy ukochanej osobie.

 

Wspomnienia Niteckiego mona interpretować także jako relację zmagania się z własnym patriotyzmem, ciągłego weryfikowania stosunku do Ojczyzny, poświęcania się dla jej dobra i poddawania wobec niemożności zmiany stanu rzeczy. Czytelnik przechodzi drogę od podziwu dla idealistycznej postawy młodego żołnierza, przez jego rezygnację, poczucie oszukania przez historię aż do pogodzenia się z losem własnym i Ojczyzny.. W toku narracji odbiorca prowadzony jest od prostego, naiwnego świata przedwojennego dzieciństwa Dzidka aż do opartej na, niejednokrotnie traumatycznych, doświadczeniach życiowych jego akceptacji świata. Akceptacji, która - co należy z całą mocą podkreślić - nie jest pozbawiona krytycznej refleksji nad otaczającą rzeczywistością.

 

Elwira Wilczyńska

BIURO MATRYMONIALNE,

czyli o Wandzie, która chciała Niemca

 

autorstwa Wiesławy Śmiałkowskiej

(Format 14 x 20,5, 128 stron)

 

 

 

BIURO MATRYMONIALNE

czyli o Wandzie, która chciała Niemca

autorstwa Wiesławy Śmiałkowskiej

(Format 14 x 20,5, 128 stron)

ISBN: 83-916154-1-3

 

"BIURO MATRYMONIALNE czyli o Wandzie, która chciała Niemca" to powieść o losach Polek, które za wszelką cenę chcą wyjechać z biednej ojczyzny, decydując się na emigrację poprzez małżeństwo z Niemcem. Są wśród nich młode i stare, biedne i bogate, panny, rozwódki i wdowy, robotnice, nauczycielki i lekarki - wszystkie marzą o świetlanej przyszłości u boku bogatego Niemca. Różne są pobudki kierujące tymi kobietami. Czasami jest to miłość, czasem zafascynowanie obcą kulturą, ale najczęściej jest to chęć wyrwania się z biedy lub ze starego środowiska, w którym króluje szarość i brak nadziei na lepsze jutro.

 

Potencjalni kandydaci na mężów postrzegają Polki jako dobre gospodynie domowe, które potrafią dobrze gotować, same sprzątają, nie mają dużych wymagań, są uległe, nie śpieszą się do rozwodu i nie są zbyt wyemancypowane jak większość Niemek.

 

Książka ta jest retrospekcją działalności autorki jako właścicielki biura matrymonialnego.

Z DNIA NA DZIEŃ

 

 

autorstwa Elżbiety Wittlin Lipton

(Format 14,8 x 21 cm, 404 str.)

 

 

 

Z DNIA NA DZIEŃ

autorstwa Elżbiety Wittlin Lipton

format 14,8 x 21 cm, 404 str.

ISBN: 978-83-932756-7-0

 

E-book: 35 zł

 

Nie mam żadnych pretensji do pisarstwa, ani erudycji, choć mój ojciec Józef Wittlin uosabiał tak jedno, jak i drugie.

 

Pragnę zaznaczyć, że pierwotny cel powstania tej książki - na którą składają się oddzielne opowiadania napisane na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat - był dydaktyczny. Dedykuję ją zwłaszcza mojej najbliższej rodzinie - niestety - nie władającej językiem polskim. Zaniedbawszy uczenie syna i wnuka polskiej mowy, którą mam nadzieję zdążą jeszcze opanować, ufam, że ta książka przybliży im Polskę, jaką utraciłam. Zaczęłam ją pisać, gdy uzmysłowiłam sobie, że moja pamięć może wkrótce zacząć zawodzić i, jak w przypadku mojej mamy, pytania musiałyby wówczas pozostać bez odpowiedzi.

 

Do rozwinięcia pojedynczych zapisków w obszerniejsze wspomnienie mojego przedwojennego dzieciństwa wywołane ubraniami, jakie nosiłam i piosenkami, których słuchałam, zachęcili mnie nieodżałowany Zygmunt Kubiak, odpowiedzialny za ponowne zainteresowanie twórczością mojego ojca w Polsce, Paweł Kądziela oraz panie z Wydawnictwa Literackiego - Małgorzata Nycz oraz Lucyna Kowalik. (WL to jeden w wydawców Józefa Wittlina w Polsce.)

 

Na moje wspomnienia składają się: dziecięca przedwojenna utopia, jej utrata w obliczu wojny, życie pod okupacją nazistowską i po niej oraz ucieczka z Europy skutkująca wieloletnim wygnaniem. Przykro mi, jeśli mój brak politycznej poprawności kogoś rozdrażni, lecz chciałam, by język i terminologia odzwierciedlały to, co widziałam, słyszałam i czułam.

 

Polski i amerykański czytelnik musi wybaczyć mi silne aluzje i odniesienia do Półwyspu Iberyjskiego, lecz pozbawiona jedynego życia, jakie znałam i kochałam w Polsce, czułam potrzebę znalezienia substytutu dla tego, co - jak mi się wydawało - utraciłam na zawsze. Odnalazłam to w Hiszpanii. Spędziłam tam tak wiele czasu, że udało mi się zarazić tą miłością moją rodzinę. Obecnie mieszkam w Madrycie.

 

Nadszedł jednak czas, by poznać mój niesamowity kraj - nową Polskę i ufam, że aprobata rodaków dla tej skromnej pracy umożliwi powrót, jeśli nie ciałem, to choć duchem.

 

Przede wszystkim pragnę podziękować rodzicom za ocalenie mi życia. Dziękuję mojemu zmarłemu mężowi za jego niezawodną pomoc. Wyrazy wdzięczności niech przyjmą również Jacek Niećko, Jan Zieliński, Alice-Catherine Carls, Nina Taylor-Terlecka, Małgorzata Wichowska, Beata Dorosz, Renata Gorczyńska, Claire Tedzini, Paul i Urszula Bangs, José Rey-Ximena, Juan Díaz Turleque, Rhizel Sigele, Astrid Balińska, Elżbieta Bortkiewicz, Czesław Karkowski, Grzegorz Bąk, Marek Hołyński, Lisko MacMillan i ci wszyscy, którzy wypełniali luki pamięci i zachęcali mnie do pracy.

 

Rysunki, które nazywam "migawkami z pamięci" powstały zanim zaczęłam pisać i stanowiły punkt wyjścia do niniejszej książki.

MIŁOŚĆ EMIGRANTKI CZYLI PRAWO BUMERANGA

 

autorstwa Roberta Larkena

(Format 15 x 21, 250 stron, 8 stron barwnych ilustracji)

ISBN: 83-89376-33-4

 

 

MIŁOŚĆ EMIGRANTKI CZYLI PRAWO BUMERANGA

autorstwa Roberta Larkena

(Format 15 x 21, 250 stron, 8 stron barwnych ilustracji)

ISBN: 83-89376-33-4

 

Cena: 19 zł

 

Książka jest powieściową biografią poetki i pisarki, Liliany Rydzyńskiej (1938-2005), mieszkającej i tworzącej w Australii. Po śmierci ukochanego męża Liliana nie może odnaleźć swojego miejsca w otaczającym ją świecie. Niepogodzenie się z odejściem ukochanej osoby kończy się samobójstwem. W powieści autor wykorzystał niepublikowane zapiski, pamiętniki i rozmowy z pisarką, z którą zaprzyjaźnił się na kilka miesięcy przed jej tragiczną śmiercią.

MÓJ ŚWIAT.  AUTOBIOGRAFIA NIEDOKOŃCZONA

 

Autorstwa Lidii Dudy-Groblickiej. Opracowanie: dr Bogumiła Żongołłowicz

Rok wyd. 2017

Oprawa miękka, 392 str., liczne fotografie i reprodukcje obrazów i grafik

Format B5, 170 x 240 mm

ISBN: 978-83-64232-24-4

 

 

MÓJ ŚWIAT.  AUTOBIOGRAFIA NIEDOKOŃCZONA

 

Autorstwa Lidii Dudy-Groblickiej

Opracowanie: dr Bogumiła Żongołłowicz

Rok wyd. 2017

Oprawa miękka, 392 str., liczne fotografie i reprodukcje obrazów i grafik

Format B5, 170 x 240 mm

ISBN: 978-83-64232-24-4

Cena 65 zł

 

Lidia Duda-Groblicka  urodziła się w 1933 r. w Żółkwi. Po wojnie rodzina zamieszkała w Nowym Sączu. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej ( matura 1951 r. ). Ukończyła  grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wydział grafiki ( 1957 r.). W latach 1958– 1965 mieszkała w Londynie, gdzie wyszła za mąż, za Tadeusza Groblickiego, syna żołnierza Armii gen. Władysława Andersa. Poznała go jeszcze w dzieciństwie spędzonym na Kresach Wschodnich.

 

 W 1965 r. emigrowała z mężem i synem Romanem (późniejszym dr. fizyki teoretycznej) do Australii. Osiadła w Adelajdzie. Była znana i ceniona w środowiskach artystycznych Australii. W swoich pracach podejmowała tematy takie jak potęga wielkiego biznesu i wpływ technologii na życie współczesnego człowieka. Jej obrazy, rysunki, litografie i drzeworyty znajdują się  w zbiorach m.in.: Narodowej Galerii Australijskiej w Canberze, Stanowej Galerii Południowej Australii, Stanowej Galerii Zachodniej Australii, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i w kolekcjach prywatnych. Była członkiem Royal South Australian Society of Arts, Contemporary Art Society of South Australia i Print Council of Australia.

 

Jej autobiografia pisana latami kończy się nagle. Najprawdopodobniej pogłębiające się kłopoty z pamięcią zniechęciły Lidię do kontynuowania wspomnień.  Przysłowiową  kropkę na „i” postawiła śmierć artystki. Zmarła w 2012 r. w Adelajdzie. Pochowana została w rodzinnym grobowcu na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu.

 

KONSUL. BIOGRAFIA WŁADYSŁAWA NOSKOWSKIEGO

 

Autorstwa Bogumiły Żongołłowicz

Rok wyd. 2017

Oprawa miękka ze skrzydełkami, 192 str., liczne kolorowe fotografie i ilustracje

Format B5, 170 x 240 mm

ISBN: 978-83-64232-22-0

 

KONSUL. BIOGRAFIA WŁADYSŁAWA NOSKOWSKIEGO

 

Autorstwa Bogumiły Żongołłowicz

Rok wyd. 2017

Oprawa miękka ze skrzydełkami, 192 str., liczne kolorowe fotografie i ilustracje

Format B5, 170 x 240 mm

ISBN: 978-83-64232-22-0

Cena 45 zł

 

Konsul. Biografia Władysława Noskowskiego to mocno spóźniona książka. Ukazuje się w pół wieku po śmierci jej bohatera, zupełnie zapomnianego pomimo niezaprzeczalnych zasług. Warszawianin. Dziennikarz, krytyk muzyczny i honorowy konsul generalny RP w Australii, Nowej Zelandii i Samoa Zachodnim. Hollywoodzki aktor i sekretarz  Ignacego Paderewskiego. Bratanek znakomitego pedagoga i kompozytora Zygmunta Noskowskiego. Znawca i wielki miłośnik opery.

 

Bogumiła Żongołłowicz podjęła się tytanicznej pracy, aby wydobyć jego postać z niepamięci. Z nielicznych zachowanych dokumentów, listów, wycinków prasowych, fotografii i biletów wizytowych odtworzyła życiorys nieprzeciętnego człowieka. Jej staraniem na miejscu pochówku konsula, po kilkudziesięciu bezimiennych latach, pojawiła się płyta nagrobna z jego nazwiskiem. Władysław Noskowski, który w latach trzydziestych XX wieku z godnością reprezentował Państwo Polskie w Australii, a jednocześnie lojalny obywatel kraju osiedlenia, doczekał się należnego uznania.

 

„Śmierć jego przeszła bez żadnego echa i nie ukazało się

o nim do tej pory żadne wspomnienie w prasie polskiej,

nie mówiąc już o prasie australijskiej. A nie ulega kwestii,

że położył on wielkie zasługi dla sprawy polskiej (...) na

polu społecznym, charytatywnym, politycznym, artystycznym,

dziennikarskimi wielu innych”

„Wiadomości Polskie“ (Sydney), 9 XI 1969

 

MOJE WYNALAZKI. AUTOBIOGRAFIA NIKOLI TESLI

 

 

Przekład Damian Tarkowski

(Format B5, 138 str., ilustracje, opracowanie)

 

 

 

 

MOJE WYNALAZKI. AUTOBIOGRAFIA NIKOLI TESLI

(oryginalnie: "My Inventions. The Autobiography of Nikola Tesla"

Przekład i redakcja: Damian "Zeta" Tarkowski

 

Cena: 34 zł

 

ISBN 978-83-64232-21-3

 

 

Ze wstępu:

 

Jest kilka powodów, dla których Autobiografia Nikoli Tesli jest książką niezwykle wartościową zarówno dla młodych osób poszukujących drogi działalności naukowej bądź twórczej, jak i tych, którzy już tę drogę wybrali. Pokazuje ona zarówno prometeizm naukowca wierzącego w siłę ludzkiego umysłu, jak i przeplatanie się chwil triumfu, z chwilami gorzkiego rozczarowania. W niniejszej pozycji Czytelnicy będą mogli odnaleźć wiadomości, które pozwolą im wniknąć nie tylko w dorobek wybitnego wynalazcy, ale także w pewnym sensie podążyć jego śladem, w czym pomocna okaże się m.in. proponowana przez Teslę literatura oraz liczne opisy.

 

Wartość tej książki kryje się w intencjach, które przyświecały genialnemu inżynierowi przy spisywaniu treści wywiadu adresowanego do młodych wynalazców. Może ona stać się źródłem inspiracji, motywacji i nośnikiem wiedzy, ale także przestrogą przed dualizmem ludzkiej natury. Posiada potencjał dydaktyczny opatrzony dozą solidnej dawki informacji odnośnie tego, które ze swoich wynalazków dojrzały Nikola Tesla cenił najbardziej
i dlaczego je wyróżnił.

 

Oddajemy do rąk Czytelnika tłumaczenie wyjątkowej książki Moje Wynalazki. Autobiografia Nikoli Tesli opatrzone fotografiami z życia inżyniera oraz zdjęciami miejsc, które w biografii Nikoli Tesli zajmują szczególne miejsce.

 

 

 

GENERAŁ BRYGADY

WŁODZIMIERZ OSTOJA-ZAGÓRSKI

(1882-1927)

 

autorstwa Piotra Kowalskiego

(Format 23 x 17 cm, 250 str., 64 ilustracje)

 

GENERAŁ BRYGADY WŁODZIMIERZ OSTOJA-ZAGÓSKI (1882-1927)

autor Piotr Kowalski

(Format 23 x 17, 250 str., 64 ilustracje)

ISBN: 978-83-89376-49-7

 

E-book: 30 zł

 

Z uznaniem należy przyjąć próbę wypełnienia luki w polskiej historiografii najnowszej, którą podjął Piotr Kowalski pisząc biografię generała Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego. Ma rację Autor książki stwierdzając, że dzieje barwnego życia tego generała są niemal nieznane współczesnym Polakom, chociaż jego czyny i rola w przełomowych wydarzeniach związanych z odbudową państwa polskiego w XX wieku zasługują na pamięć. Na miejscu gen. Zagórskiego w historii zaważyła niewątpliwie tajemnica śmierci oraz osobisty konflikt z Józefem Piłsudskim. Z kart książki Piotra Kowalskiego rysuje się postać nietuzinkowego generała, o silnej osobowości i niełatwym charakterze. Miał on wiele zalet, ale także i wady. Autor pisze o tym z dużą starannością i troską o zachowanie obiektywizmu. Do niezaprzeczalnych walorów pracy Piotra Kowalskiego należy zaliczyć płynną narrację, podejmowanie polemik i wydawanie sądów, które wynikają z aktualnego stanu wiedzy i dotychczasowych ustaleń. Autor dostrzegł całą złożoność wypadków, o których pisał, a w postępowaniu W. Zagórskiego dopatrywał się też złośliwości, pieniactwa (nieustanne pojedynki), chęci szkodzenia i eliminowania przeciwników. Warto także podkreślić, że P. Kowalski starał się unikać wypowiadania jednoznacznych sądów, jeśli nie znajdował w postępowaniu dowodowym jednoznacznego potwierdzenia dla nich. Za potrzebą wydania tej biografii przemawia również fakt przypadającej w bieżącym roku 80 rocznicy tajemniczego "zaginięcia" generała W. Zagórskiego. Książka powinna zainteresować badaczy zajmujących się najnowszą historią Polski, a także wszystkich miłośników historii.

 

Dr hab. Zdzisław Biegański

prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy

 

 

O AMERYCE INACZEJ

ROZMOWY Z EMIGRANTAMI

 

autorstwa Wojtka Waliszewskiego

(Format 13,5 x 20, 120 str., ilustracje)

 

 

 

O AMERYCE INACZEJ

ROZMOWY Z EMIGRANTAMI

Autorstwa Wojtka Waliszewskiego

(Format 13,5x 20, 120 str., ilustracje)

ISBN: 83-89376-28-8

 

Cena: 17 zł

 

"Ta książka zaskakuje trafnością dotarcia do rzeczy wydawałoby się niemożliwej - przedstawienia prawdziwego oblicza amerykańskiej rzeczywistości. Poprzez interesujący dobór znanych osób o polskich korzeniach udało się stworzyć bardzo spójny i wymowny obraz tego wielowymiarowego kraju. Dziesięć osób to dziesięć różnych obrazów Ameryki i wszystkie są jak najbardziej prawdziwe."

 

Marcin Bolec

Redaktor Naczelny "Biały Orzeł"

 

 

O PÓŁ GLOBU OD DOMU

 

autorstwa Bogumiły Żongołłowicz

(Format 14,5 x 21, 168 str.)

ISBN: 978-83-89376-44-2

 

 

 

O PÓŁ GLOBU OD DOMU

 

autorstwa Bogumiły Żongołłowicz

(Format 14,5 x 21, 168 str.)

ISBN: 978-83-89376-44-2

 

Cena: 29 zł

 

Bogumiła Żongołłowicz - ur. 9 XI 1955 r. w Słupsku; dziennikarka, poetka, pisarka. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. W 1984 r. ukończyła Podyplomowe Studium Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a w 1988 r. Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w szkolnictwie i prasie regionalnej na Pomorzu. Kierownik słupskiego oddziału "Gońca Pomorskiego"; współpracownik Koszalińskiej Rozgłośni Polskiego Radia. Od 1991 r. mieszka w Australii. W 2003 r. doktoryzowała się z zakresu slawistyki na Macquarie University w Sydney. Jest autorką kilku książek i kilkuset artykułów prasowych, które ukazały się w dziennikach i czasopismach krajowych i polonijnych. Współpracuje z redakcją Australian Dictionary of Biography w Canberze i Radiem 3EA-SBS w Melbourne. Członek Związku Pisarzy Polskich za Granicą.

 

[...] misterium polskiej wspólnoty najsilniej objawiało się wtedy, gdy po mszy - podczas której tłum śpiewał różne pieśni kościelne ks. Palus intonował: Boże, coś Polskę, a pełen kościół nabrawszy głośno powietrza w zbiorowe płuca podejmował za nim po sekundzie wstrząsającej ciszy: przez tak liczne wieki! [...] Twarze gorzały i płonęły, wybuchały, niejedna ręka zagniatała na policzku łzę wzruszenia, lecz dopiero grzmot i jęk targał wszystkich, kiedy pod sklepienie uderzały najszczersze błagania przejętych głosów: ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie! [...] w oczach ludzi lśniła tęsknota i roztkliwienie, oraz lęk przed jutrem na obczyźnie, w odmiennych warunkach, o pół globu od domu.

 

Andrzej Chciuk

JEGO BYŁY CZERWONE MAKI...

 

autorstwa Bogumiły Żongołłowicz

(Format 14 x 21 cm, oprawa twarda, 216 str.,

książka bogato ilustrowana)

 

 

 

JEGO BYŁY CZERWONE MAKI

autorstwa Bogumiły Żongołłowicz

format 14 x 21 cm, oprawa twarda, 216 str., książka bogato ilustrowana

ISBN: 978-83-89376-78-7

 

Cena: 30 zł

 

Ta książka opowiada o życiu i karierze artystycznej Gwidona Boruckiego - pierwszego wykonawcy pieśni "Czerwone maki na Monte Cassino", do której słowa napisał Feliks Konarski (Ref-Ren), a muzykę skomponował Alfred Schütz. Borucki zaśpiewał ją wraz z zespołem Czołówki Rewiowej Ref-Rena dla żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich, zdobywców Monte Cassino.

 

Przed wojną występował w "Cyruliku Warszawskim". Zadebiutował w filmie epizodem młodego lekarza w obrazie Michała Waszyńskiego "Profesor Wilczur". Z "Polską Paradą" 2. Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa przeszedł podczas wojny szlak od Persji przez Irak, Palestynę i Egipt do Włoch. W 1945 r. zamieszkał w Londynie. Jako Guido Lorraine zagrał w ponad 40 filmach. Występował w rewiach, w komediach muzycznych i w operetkach. Nagrywał płyty. W 1959 r. osiedlił się w Australii. Założył agencję artystyczną i australijską filię ZASPu. Prowadził własny program telewizyjny i organizował występy dla Polonii australijskiej.

 

SUKCES EMIGRANTA.

Włodzimierz Drzewieniecki i jego Fundacja

 

autorstwa Katarzyny E. Semen

(Format 13,5 x 21,5, 144 strony, 12 stron fotografii)

 

 

 

 

 

SUKCES EMIGRANTA.

Włodzimierz Drzewieniecki i jego Fundacja

autorstwa Krystyny E. Semen

(Format 13,5 x 21,5, 144 strony, 12 fotografii)

ISBN: 83-916154-8-0

 

Cena: 12 zł

 

Opracowanie stanowi kompletną monografię Włodzimierza Drzewienieckiego, profesora historii i założyciela Polskiej Fundacji Kulturalnej w Buffalo. Praca dzieli się na cztery główne rozdziały. Po części poświęconej ukształtowaniu Polonii w Buffalo po II wojnie światowej, zostaje omówiona działalność powstałej tam Polskiej Fundacji Kulturalnej. Kolejne części to biogram Włodzimierza Mariana Drzewienieckiego i charakterystyka twórczości popularyzatorskiej jego autorstwa. Przy okazji omawiania społeczności polskiej w Buffalo zostały podjęte następujące kwestie: tło polityczno-społeczne i przyczyny emigracji do Stanów Zjednoczonych, prasa polonijna, oświata i kultura, biblioteki oraz działacze polonijni w Buffalo. Pracę uzupełniają dwa aneksy - inwentarz archiwum oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa.

Publikacja może być pomocna osobom zajmującym się zagadnieniami kultury emigracyjnej lub bibliotekoznawstwem i prasoznawstwem polonijnym.

 

LEGENDA PIŁSUDSKIEGO

 

autorstwa Ireny Pannenkowej (Jan Lipecki)

(Format 14,5 x 21 cm, 242 str.)

 

 

 

 

LEGENDA PIŁSUDSKIEGO

autorstwa Ireny Pannenkowej (Jan Lipecki)

Opracowali i wstępem opatrzyli dr Mariusz Patelski i Piotr Kowalski.

ISBN: 978-83-89376-63-3

 

E-book: 25 zł

 

"Wydana pod pseudonimem Jan Lipecki Legenda Piłsudskiego to bez wątpienia publicystyka i do tego politycznie zaangażowana, jednakże trudno odmówić autorce umiejętności operowania tymi elementami biografii pierwszego marszałka Polski, których nawet jego zwolennicy nie umieli w racjonalny sposób wytłumaczyć. Irena Pannenkowa trafnie wychwyciła te elementy w skomplikowanej osobowości Józefa Piłsudskiego, które miały doprowadzić do przewrotu majowego i dyktatury. W rozumieniu autorki to ostatnie było jednym z głównych celów marszałka, a pchała go do tego: "Ta chorobliwie, patologicznie wprost wybujała, zupełnie bezskrupulatna, osobista ambicja, jak gdyby jakiegoś conquistadora nowożytnego, conquistadora w stosunku - nie do dalekich dzikich obcych krajów - ale do własnej, nieszczęśliwej, ujarzmionej Ojczyzny [.]". Autorka skoncentrowała się w pracy wokół węzłowych kwestii życiorysu Józefa Piłsudskiego, starając się po gruntownej analizie rozprawić z tymi zagadnieniami, które wyeksponowane i szeroko rozreklamowane stały się fundamentem jego "legendy". Jeśli dodamy do tego dokumenty opublikowane w aneksie źródłowym, których autentyczność bardzo trudno podważyć, w rezultacie uzyskamy obraz bohatera narodowego pełnego sprzeczności. Obóz piłsudczykowski starał się "zamieść pod dywan" te fragmenty w biografii swojego wodza, które uznano za niewygodne i hańbiące jego imię. Osoby, które wiedziały zbyt wiele, a na dodatek chciały swą wiedzą podzielić się z większym ogółem zniknęły na wiele lat z kart historii."

 

Ze wstępu do reprintu książki, przygotowanego na podstawie drugiego wydania publikacji z 1923 r.

 

MAJOR WŁADYSŁAW JAN NOWAK.

BIOGRAFIA. PAMIĘTNIK

 

Pod red. Wojtka Matusiaka

(Format 14,4 x 20,6 cm, 158 str., ilustracje)

 

 

 

MAJOR WŁADYSŁAW JAN NOWAK

BIOGRAFIA. PAMIĘTNIK

pod red. Wojtka Matusiaka

format 14,4 x 20,6 cm, 158 str., ilustracje

ISBN: 978-83-89376-80-0

 

Cena: 25 zł

E-book:  20 zł

 

Dla znających historię polskiego lotnictwa na Zachodzie Władys­ław Jan Nowak nie jest postacią anonimową.

 

Zainteresowani lotnictwem myśliwskim wiedzą, że był pierwszym polskim pilotem, któremu zaliczono nocne zestrzelenie wrogiego samolotu. Jego charakterystyczna twarz pojawia się też na wielu zdjęciach z wizyt prezydenta Raczkiewicza i innych przedstawicieli władz polskich na uchodźstwie w polskich jednostkach lotniczych, jako że od czerwca 1942 r. do sierpnia 1943 r. kpt. Nowak był adiutantem prezydenta.

 

I na tym najczęściej kończy się nasza wiedza o tym lotniku. Ustalenie szczegółów jego biografii okazuje się niełatwe, o czym miałem okazję się przekonać, opracowując jego życiorys na potrzeby tej publikacji.

 

Wbrew pozorom, niewielką pomocą okazał się tu pamiętnik pilota, który stanowi główną część niniejszej książki. Ale to właśnie stanowi o jego wartości. Pisząc go, autor nie skupiał się na odnotowywaniu nazwisk, dat i suchych faktów. Te, przy pewnym wysiłku, historyk może znaleźć gdzie indziej. Pamiętnik Władysława Nowaka daje za to doskonały, wręcz intymny wgląd w myśli i uczucia polskiego żołnierza-tułacza, oderwanego od najbliższych - a zwłaszcza od ukochanej. Jest to lektura niesłychanie emocjonalna i w wielu miejscach ogarniało mnie wręcz zdumienie, do jakiego stopnia ten mężczyzna, świetny pilot i dobry myśliwiec (a więc - zdawałoby się - człowiek twardy i opanowany), był targany najczulszymi emocjami.

 

Dziękuję Wydawcy za zaproszenie mnie do współpracy przy opracowaniu pamiętnika Władysława Nowaka do publikacji. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa lektura dla miłośników historii polskiego lotnictwa i dla wszystkich zainteresowanych losami Polaków rzuconych na obczyznę podczas II wojny światowej.

 

(NIE)ŚMIERTELNIE

autorstwa Bogumiły Żongołłowicz

Rok wyd. 2016

Format A5, oprawa miękka, 66 str.

ISBN 978-83-64232-16-9

 

 

(NIE)ŚMIERTELNIE
autorstwa Bogumiły Żongołłowicz

Rok wyd. 2016

Format A5, oprawa miękka, 66 str.

ISBN 978-83-64232-16-9

Cena 15 zł

 

Tomik (Nie)śmiertelnie zamyka pewien duży projekt poświęcony rozmyślaniom o życiu i śmieci, oswajaniu tego, co nie do pojęcia; projekt, który autorka rozpoczęła już dawno, a który łączy jej najnowsze wiersze stworzone
w Melbourne z tymi powstałymi jeszcze w latach osiemdziesiątych w Słupsku.

 

Opublikowane dotąd dwa zbiory snujące refleksje nad zagadnieniem kresu życia,  Śmierci nie moje oraz Śmierci mi bliskie, wydają się efektem zmagania ze stratą najbliższych, ale też w pewnym sensie wyrazem filozoficznych poszukiwań i biograficznych zainteresowań autorki.

 

Katarzyna Kwapisz Williams

 

 

 Autorka podczas promocji swojego najnowszego tomiku poezji

 

Po sukcesie tomiku (Nie)śmiertelnie Autorka ponownie wydaje swój zbiorek poezji jednak tym razem w sposób absolutnie nowatorski i intrygujący. Równocześnie ukazują się dwa tomiki z tymi samymi wierszami, w tym samym formacie i podobnej szacie graficznej. Pierwszy  jest z komentarzem Artura Cembika,  a drugi z komentarzem  Adama Kubackiego. Ta autorska koncepcja otwiera nieograniczony dialog z Czytelnikiem, prowokuje do refleksji i dyskusji. Pozwala na żywe i aktywne uczestnictwo w odbiorze poezji, jest dialogiem pomiędzy Autorem a Czytelnikiem.

CIERNIE BŁĘKITU

 

Tomik poezji autorstwa Bolesława Bieniasza

(Format 14,5 x 20, 32 str.)

ISBN: 83-89376-17-2

 

CIERNIE BŁĘKITU

Tomik poezji autorstwa Bolesława Bieniasza

(Format 14,5 x 20, 32 str.)

ISBN: 83-89376-17-2

Telegraficzny styl wspomnień

 

Cena: 7 zł

 

krótkie wyrażenia

 

uchwycone w locie

rozbieganej myśli

 

łącząc się

tworzą nowy kontekst

 

*

W ten sposób powstała kanwa

obecnego zbioru

 

B.B.

BLASK KAZIMIERZA

 

autorstwa Bolesława Bieniasza

(Format 14,5 x 20, 78 str.)

 

 

BLASK KAZIMIERZA

Tomik poezji autorstwa Bolesława Bieniasza

(Format 14,5 x 20, 78 str.)

ISBN: 978-83-89376-48-0

 

Cena: 15 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesław Bieniasz ur. się w 1943 roku w Krakowie. Dzieciństwo i młodość spędził na Kazimierzu. Wrażliwy na muzykę, od najwcześniejszych lat uczy się gry na skrzypcach. Pozostaje pod wpływem wie­lu wybitnych osobowości, szczególnie swego mistrza - przewodnika - legendarnego niemal prof. Zenona Felińskiego. Z upływem lat odkrywa świat poezji - sztuki przetworzonego słowa, wyższej formy przekazu idei. Po ukończeniu studiów w krakowskiej PWSM rozpoczyna pracę na stanowisku asystenta i adiunkta. Swe umiejętności muzyczne pogłębia w konserwatorium w Brukseli, oraz na kursach mistrzowskich (Salzburg, Genewa). W latach 1993/94 odbywa studia w zakresie literatury na uniwersytecie w Brukseli (wolny słuchacz). Równolegle korzysta z porad polonisty i tłumacza dra Edwarda Pomorskiego. B. Bieniasz występował w salach koncertowych wielu miast Polski, także w Brukseli, Antwerpii, Moskwie, Bukareszcie, Monachium, Amsterdamie i in., w radio, TV - w roli wykonawcy, niekiedy komentatora dzieł muzycznych. Współpracuje z wieloma kompozytorami kreując ich utwory, nagrywając, przygotowując je do druku. Jest autorem artykułów, krytyk, tłumaczeń w języku polskim i francuskim, trzech tomików poetyckich Kwitnący ugór (Bruksela 1983), Rosa na rżysku (Łódź 2001) i Ciernie błękitu (Toruń 2005, Oficyna Wydawnicza Kucharski), oraz zbioru dawnych melodii etnicznych w układzie na skrzypce solo, zatytułowanych Lumiere du passé. Osiadły w Belgii, pracuje jako muzyk (solista Orkiestry Symf. Radia i TV, profesor skrzypiec, obecnie szef archiwum dźwiękowego RTBF). B. Bieniasz czerpie inspirację z natury, przebiegu i ekspresji frazy muzycznej, z tekstów biblijnych i liturgicznych. W słowach mowy wiązanej szuka odpowiednika rozmaitych form realności - pomostu pomiędzy codziennością i istotą życia wewnętrznego.

 

RYTMY I DŹWIĘKI

DROGI ŻYCIA

autorstwa Henryka Grabowskiego

(Format 15,5 x 23, 252 strony)

ISBN: 83-89376-01-6

ISBN: 83-89376-18-0

RYTMY I DŹWIĘKI

DROGI ŻYCIA

autorstwa Henryka Grabowskiego

(Format 15,5 x 23, 252 strony)

ISBN: 83-89376-01-6

ISBN: 83-89376-18-0

 

Rytmy i dźwięki – 15 zł,

Drogi życia – 15 zł,

CD – 20 zł.

 

Książka "Rytmy i dźwięki", pisana wierszem, jak wszystkie wcześniejsze publikacje Henryka Grabowskiego, poświęcona jest uczuciom kierującym ludzkim losem: miłością, miłością do ziemi ojczystej, miłością Boga, zadumą nad mijającym czasem i odchodzącymi ludźmi. Autor otrzymał za nią "Honorową nagrodę za twórczość poetycką" na IV Salonie Książki Polonijnej w Brukseli.

 

Drogi życia to pisana wierszem opowieść o życiu Wiesława, wpisana w wypadki historyczne XX wieku z odniesieniami do chwalebnych kart historii Polski i tradycji narodowych.

 

Henryk Grabowski urodził się w 1929 roku w Zarębicach. W 1930 r. rodzice wyjeżdżają z falą emigracji zarobkowej do Francji. Rodzina osiedla się w Owernii (Środkowa Francja), gdzie ojciec podejmuje pracę w kopalni węgla. Losy emigrantów polskich Autor opisał w książce "Darek Polski emigrant we Francji". W roku 1943 H. Grabowski kończy francuską szkołę podstawową, naukę kontynuuje w Polskim Gimnazjum i Liceum C. K. Norwida w Villard de Lans - jedynej polskiej szkole średniej w okupowanej Europie. Jest świadkiem wydarzeń w Vercors - centrum podziemnego francuskiego ruchu oporu. Wydarzenia te opisał w książce "Villardczycy". W 1949 roku uzyskuje maturę w Liceum Polskim w Paryżu i wyjeżdża do Polski, aby studiować historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1952 r. dostaje nakaz pracy w Liceum Chałubińskiego w Radomiu. Po powrocie do Francji zostaje wykładowcą historii i geografii we francuskich szkołach średnich. W roku 1962 rozpoczyna pracę w Institut National de Recherches Agronomiques, w którym przepracował 32 lata. Mieszka na stałe we Francji niedaleko Paryża.

Po przejściu na emeryturę poświęca się pisaniu wierszowanych poematów obrazujących martyrologię narodu polskiego w czasie II wojny światowej. Należą do nich "Darek polski emigrant we Francji", książka dokumentująca życie polskich emigrantów we Francji, którzy wyjechali z Ojczyzny za chlebem; "Noc zgrozy", rodzaj poetyckiej lamentacji upamiętniającej cierpienia Polaków-zesłańców, ofiar wojny i stalinowskiego terroru; "Świty i mroki Kresów Wschodnich", przedstawiające okres zakładania osad wojskowych na Kresach i losy rodzin wojskowych po wybuchu II wojny światowej i zajęciu wschodnich terenów Rzeczypospolitej przez Armię Sowiecką; "Duch Warszawy", wierszowany poemat obrazujący martyrologię narodu polskiego w czasie II wojny światowej; "Tajniki ziemi ojczystej", poetycka refleksja nad najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski minionego wieku.

 

POEZJE cz. 1

 

autorstwa Zofii Urbans

(Format 15 x 21, 96 stron, ilustracje autorki)

 

 

POEZJE cz. 1

 

 

autorstwa Zofii Urbans

(Format 15 x 21, 96 stron, ilustracje autorki)

ISBN: 83-913714-5-X

 

Cena: 9 zł

 

Zbiór poezji ilustrowany rysunkami, szkicami a także akwarelkami Z. Urbans. Napisany w nowoczesnym stylu klasycznym, pełnym ekspresji, liryzmu, finezji, gdzie motywami twórczymi są przeróżne zjawiska w życiu jak również w naturze. Nie brak w nim doli i niedoli, emigracyjnych nostalgii, tęsknoty do ojczystych stron i rodziny, a także zachwytu pięknem natury rodzinnego kraju.

 

Autorka zbioru żyje i pracuje na emigracji. Zajmuje się sztuką i literaturą. Jej twórczość artystyczna i literacka została już wielokrotnie nagrodzona podczas Międzynarodowych Salonów Sztuki i Literatury w Charleroi, Ciney, a także podczas Międzynarodowego Salonu Sztuki i Literatury o Grand Prix de Paris w Gembloux.

 

PRZEZ PRYZMAT CZASU

 

autorstwa Józefa Z. Niteckiego

format 10,5 x 19 cm, oprawa twarda, 370 str.

ISBN: 978-83-89376-90-9

 

 

PRZEZ PRYZMAT CZASU

autorstwa Józefa Z. Niteckiego

format 10,5 x 19 cm, oprawa twarda, 370 str.

ISBN: 978-83-89376-90-9

 

Cena: 25 zł

 

Józef Z. Nitecki urodził się w Dąbrowie Górniczej w 1922 roku. Maturę zdał w Lwowskim Korpusie Kadetów w 1939 roku. Od 1939 do 1940 roku służył w wojsku polskim we Francji, a w latach 1940 -1947 w Polskiej Marynarce Wojennej na niszczycielach ORP "Piorun" i ORP "Garland". Wojnę zakończył w randze podporucznika marynarki.

 

W USA przebywa od 1951 roku, spędzając pierwsze dziesięciolecie na utartym szlaku emigrantów w detroickich fabrykach. Jednocześnie rozpoczął wyższe studia (BA, Wayne U.). Ukończył je na wydziałach: filozofii (MA, Roosevelt U.) i bibliotekoznawstwa (MA, U. of Chicago). Od 1961 roku był administratorem, a później dyrektorem kilku dużych bibliotek uniwersyteckich w stanach Illinois, Wisconsin, Pennsylwania i New York. W 1990 roku przeszedł na emeryturę jako profesor emeritus. Jest autorem wielu prac naukowych w języku angielskim. W Internecie dostępna jest jego trylogia o teorii bibliotekoznawstwa.

 

Swoje wiersze (epigramy) Nitecki tworzył w dwóch różnych okresach swojego życia. Po licealnym debiucie, w pierwszej powojennej dekadzie, drukował sporadycznie w polskiej prasie emigracyjnej. Jego utwory zebrane zostały w sześciu mini tomikach (Polish American Poets Academy, 2004-2005). W 2001 roku autor otrzymał pierwszą nagrodę w Konkursie Poezji Emigrantów (Antologia Poezji Emigrantów, Tom VIII, wydanie milenijne, 2001).

 

Przez Pryzmat Czasu jest zbiorem epigramów tworzonych w obecnym stuleciu.

 

* * *

 

Sięgając po książkę Józefa Z. Niteckiego Przez pryzmat czasu, nastawiona byłam na to, że lektura ta będzie dla mnie spotkaniem z poezją w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.

 

Jednak już po kilku wersach przekonałam się o nowatorstwie formy i treści zawartych w publikacji. Autor wspaniale gra słowami i formami, zaskakując czytelnika twórczym i ciekawym podejściem do niezwykle różnorodnych kwestii. Porusza sprawy związane z Bogiem i wiarą, ludzką naturą, moralnością czy filozofią życia. Komentuje także szeroko pojęte środowisko społeczne czy politykę.

 

Mimo iż to tematy bardzo trudne, a dla wielu też pewnie nudne - tym razem ujęte zostały niezwykle czytelnie w zbiór wierszy - epigramów, trafnie opisujących poruszany temat i zapadających w pamięć czytelnika. Odnoszę wrażenie, że wiele z prezentowanych tu mini-utworów z powodzeniem można by potraktować jako komentarz do rzeczywistości, sentencję - godną wpisania do pamiętnika czy w formie dedykacji.

 

Ciekawym zabiegiem jest - również wierszowane - wprowadzenie do zbioru utworów. Szczególnie spodobała mi się żartobliwa acz mądra instrukcja dla czytelnika: "średniowieczni malarze wiedzieli (jak na mokrej ścianie malować freski) i też jak nie czytać książek jak ta (zbyt skrupulatnie od deski do deski)".

 

Rzeczywiście - nie jest to zbiór, który należy czytać jednym tchem - od początku do końca. Warto stosować wybiórczość: otworzyć na "chybił trafił", wczytać się i pomyśleć... Bo czyż nie jest godnym zastanowienia chociażby myśl, zawarta w wierszu: "Być wykształconym i nie wiedzieć / jak zdobytą przez lata wiedzę użyć / to tak jak będąc architektem / dać innym swój dom budować lub zburzyć".

 

Anna Kmieć

NOCĄ CZAI SIĘ POEZJA

 

autorstwa Marka Kozonia

(Format 14,5 x 20 cm, 62 str.)

 

 

NOCĄ CZAI SIĘ POEZJA

autorstwa Marka Kozonia

(Format 14,5 x 20, 62 str.)

ISBN: 978-83-89376-61-9


Cena: 12 zł

 

Marek Kozoń od wielu lat mieszka w Danii. Jego wiersze, wybrane do tego tomiku są warsztatowo dojrzałe, pełne melancholii i zamyślenia. Autor czerpiąc z najlepszych wzorów poetyckich wprowadza subtelnie elementy osobiste, a ich poetycki koncept sprawia, że wiersze są wyważone i jasne w przekazie. W swych poszukiwaniach balansuje między miłością i przyjaźnią nawiązując do wartości kulturowych i biblijnych. Ogromny ładunek emocjonalny, wplatanie poetyckich opisów krajobrazu czy architektury mogą niejednokrotnie zaskakiwać czytelnika.

ASY I BURASY

TOUTOUS ET MINOUS

 

autorstwa Agaty Kalinowskiej-Bouvy

(Format 15 x 21, 20 stron,

ilustracje Nadia i Wiera Dementchouk)

 

ASY I BURASY

TOUTOUS ET MINOUS

 

Cena: 9 zł

 

autorstwa Agaty Kalinowskiej-Bouvy

(Format 15 x 21, 20 stron, kolorowa okładka, papier kredowy, kolorowe rysunki)

ISBN: 83-913714-0-9

 

Zbiór zabawnych wierszy dla dzieci o kotkach i pieskach w jęz. polskim i francuskim. Wiersze pisane kolorową czcionką, opatrzone są pięknymi rysunkami Nadii i Wiery Dementchouk, pochodzących z Polonii Białoruskiej.

 

Autorka wierszy mieszka na stałe we Francji. Jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE). Pisze wiersze od dzieciństwa. Została wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Literackim Młodej Polonii-99 oraz dwukrotnie w konkursie Poezji Polonijnej - Wąglary 1998 i 2000.

 

"Ach ! Teriery to są różne:

Kwadratowe i podłużne,

Czasem gładkie, czasem w kratkę,

A bywają też i w łatkę..."

DZIEŃ POD WIATRAKIEM

 

 autorstwa Józefa Andrzeja Greli

 format 12,6 x 24,6 cm, oprawa twarda, 186 str., oryginalne ilustracje

 ISBN: 978-83-89376-99-2

 

 

DZIEŃ POD WIATRAKIEM

 autorstwa Józefa Andrzeja Greli

 format 12,6 x 24,6 cm, oprawa twarda, 186 str., oryginalne ilustracje

 ISBN: 978-83-89376-99-2

 

Cena: 32 zł
E-book: 25 zł

 

Józef Andrzej Grela, urodził sie 17 lipca 1949 roku w Krakowie. Powieść Don Kichot Miguela de Cervantesa tak przypadł mu do gustu, że w 1970 r. zaczął pisać swoją, krakowską, wersję tych szalonych przygód. Studia z zakresu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem praca na etacie informatyka i w końcu wyjazd do USA , a tam praca w korporacjach finansowych (Citicorp i Morgan Stanley), nie przeszkadzały mu w pracy nad Don Kichotem. Pierwsze wydanie książki w 1996 r. nie zakończyło jego przygody i zabawy z tekstem. Od czasu do czasu poszerzał i zmieniał tekst a jego szwagier, architekt Wiktor Baran, cierpliwie dorabiał rysunki. Przygotowania do drugiego wydania przerwała niestety nagła śmierć Autora w 2010 roku. Dzięki zaangażowaniu i cierpliwości jego żony Zofii, dziś oddajemy do rąk czytelnika nową wersję książki Dzień pod wiatrakiem.

 

FRASZKI NA RÓŻNE OKAZJE

 

 autorstwa Wieńczysława J. Wagnera z USA

 (Format 10,4 x 15,3, 288 str., twarda oprawa skóropodobna ze złoceniami, rok wydania 2004)

 ISBN: 83-89376-07-5

 

 

FRASZKI NA RÓŻNE OKAZJE

 autorstwa Wieńczysława J. Wagnera z USA

 (Format 10,4 x 15,3, 288 str., twarda oprawa skóropodobna ze złoceniami, rok wydania 2004)

 ISBN: 83-89376-07-5

 

Cena: 15 zł

 

Autor Fraszek jest wybitnym profesorem prawa, osiadłym na stałe na Florydzie. Na swoim koncie ma kilkaset publikacji naukowych. Fraszki powstawały przez szereg lat, podczas spacerów zalecanych przez lekarza. Zadziwiają swoją różnorodnością i pracą intelektualną ich Autora, który żonglując sylabami, dokonuje zaskakujących przekształceń znaczenia używanych wyrazów. Fraszki podzielone są na wiele kategorii, np. fraszki rodzinne, geograficzne, wojskowe i in.

 

 

Projekt strony, opracowanie graficzne: Damian Zeta Tarkowski

Nasza Oferta Książki w Sprzedaży
Ceny książek są podane w złotych. Dla osób z zagranicy będzie to równowartość w innej walucie. Można dokonać wpłaty na konto lub „za pobraniem” płacąc przy odbiorze. Do ceny zamówionej książki (książek) będzie doliczony kosz wysyłki zgodnie z wagą 
i cennikiem Poczty Polskiej. Zamówienie można złożyć pocztą mailową oraz telefonicznie.